Language switcher

Avalike teenuste arendamise taotlusvoorud 2016

Avatud taotlusvoor "Avalike teenuste arendamine IKT võimaluste abil" 3.–14.11.2016

Eesmärk

Pakkuda avalikke teenuseid kättesaadavalt, ühtselt, kasutajakeskselt ja nutikalt, et saavutada avalike teenuste ümberkorraldamine info- ja kommunikatsioonitehnoloogia abil nii, et oleks saavutatav majanduslik tõhusus ja läbi selle suureneks asutuste ja valitsustasandite vaheline koostöö avalike teenuste osutamisel.

Taotlusvooru projektide oodatav tulemus:

 • hulk avalikke teenuseid on muudetud tõhusamaks ja projektide elluviimise tulemusel peavad teenused olema kõikidele kasutajagruppidele paremini ligipääsetavad, sh neile, kes ei soovi või ei oska e-teenuseid kasutada.

Taotlusvooru raames arendatavad riigiasutuste teenused peavad olema kirjeldatud teenuste kataloogis hiljemalt täistaotluse esitamise hetkeks. Teenuste kataloog asub aadressil www.riigiteenused.ee ».

 

Taotlejad

Toetust võivad taotleda:

 • põhiseaduslikud institutsioonid,
 • valitsusasutused ja nende hallatavad asutused,
 • avalik-õiguslikud juriidilised isikud,
 • mittetulundusühingud.
 

Maksumus

Taotlusvooru kogumaht on 5 700 000 eurot.

Projekti eelarve võib olla kuni 500 000 eurot.

Projekti toetuse määr on:

 • põhiseaduslikel institutsioonidel, valitsusasutustel ja nende hallatavatel asutustel 100% (sh kaetakse 85% projekti abikõlblikest kuludest Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna),
 • avalik-õiguslikel juriidilistel isikutel ning mittetulundusühingutel 85% (15% peab toetuse saaja katma omafinantseeringuna).
 

Taotluste esitamine

Taotlusi sai esitada 3.–14.11.2016 elektrooniliselt aadressil www.eesti.ee/portaal/pjis.struktuuritoetus.

Taotluste deklaratsioon tuli allkirjastada ning sisestada samas infosüsteemis dokumentide hulka.

Taotluse ettevalmistamisel ja esitamisel tuli lähtuda majandus- ja taristuministri 15. aprilli 2015. a määrusest nr 31 „Avalike teenuste pakkumise arendamiseks toetuse andmise tingimused ja kord”.

Küsimuste korral kirjutage meiliaadressil ria [at] ria.ee.

Juhised ja tingimused

 

Avatud taotlusvoor "Avalike teenuste arendamine IKT võimaluste abil" 1.–14.4.2016

Eesmärk

Pakkuda avalikke teenuseid kättesaadavalt, ühtselt, kasutajakeskselt ja nutikalt, et saavutada avalike teenuste ümberkorraldamine info- ja kommunikatsioonitehnoloogia abil nii, et oleks saavutatav majanduslik tõhusus ja läbi selle suureneks asutuste ja valitsustasandite vaheline koostöö avalike teenuste osutamisel.

Taotlusvooru projektide oodatav tulemus:

 • hulk avalikke teenuseid on muudetud tõhusamaks ja projektide elluviimise tulemusel peavad teenused olema kõikidele kasutajagruppidele paremini ligipääsetavad, sh neile, kes ei soovi või ei oska e-teenuseid kasutada.

Taotlusvooru raames arendatavad riigiasutuste teenused peavad olema kirjeldatud teenuste kataloogis hiljemalt täistaotluse esitamise hetkeks. Teenuste kataloog asub aadressil www.riigiteenused.ee ».

 

Taotlejad

Toetust võivad taotleda:

 • põhiseaduslikud institutsioonid,
 • valitsusasutused ja nende hallatavad asutused,
 • riigi osalusega sihtasutused.
 

Maksumus

Taotlusvooru kogumaht on 3 800 000 eurot.

Projekti maksimaalne eelarve on 500 000 eurot.

Projekti toetuse määr on:

 • põhiseaduslikel institutsioonidel, valitsusasutustel ja nende hallatavatel asutustel 100% (sh kaetakse 85% projekti abikõlblikest kuludest Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna),
 • riigi osalusega sihtasutustel 85% (15% peab toetuse saaja katma omafinantseeringuna).
 

Taotluste esitamine

Taotlusi sai esitada 1.–14.4.2016 elektrooniliselt aadressil www.eesti.ee/portaal/pjis.struktuuritoetus.

Taotluste deklaratsioon tuli allkirjastada ning sisestada samas infosüsteemis dokumentide hulka.

Taotluse ettevalmistamisel ja esitamisel tuli lähtuda majandus- ja taristuministri 15. aprilli 2015. a määrusest nr 31 „Avalike teenuste pakkumise arendamiseks toetuse andmise tingimused ja kord”.

Küsimuste korral kirjutage meiliaadressil ria [at] ria.ee.

Juhised ja tingimused

Viimati muudetud: 05.05.2019

Kas said vastuse oma küsimusele?


Täname tagasiside eest!