Language switcher

Avalike teenuste arendamise taotlusvoorud 2015

Avatud taotlusvoor "Avalike teenuste arendamine info- ja kommunikatsioonitehnoloogia võimaluste abil" 30.10–16.11.2015

Eesmärk

Pakkuda avalikke teenuseid kättesaadavalt, ühtselt, kasutajakeskselt ja nutikalt, et saavutada avalike teenuste ümberkorraldamine info- ja kommunikatsioonitehnoloogia abil nii, et oleks saavutatav majanduslik tõhusus ja läbi selle suureneks asutuste ja valitsustasandite vaheline koostöö avalike teenuste osutamisel.

Taotlusvooru projektide oodatav tulemus:

  • hulk avalikke teenuseid on muudetud tõhusamaks ja projektide elluviimise tulemusel peavad teenused olema kõikidele kasutajagruppidele paremini ligipääsetavad, sh neile, kes ei soovi või ei oska e-teenuseid kasutada.

Taotlusvooru raames arendatavad riigiasutuste teenused peavad olema kirjeldatud teenuste kataloogis hiljemalt täistaotluse esitamise hetkeks. Teenuste kataloog asub aadressil wwww.riigiteenused.ee ».

 

Taotlejad

Toetust võivad taotleda:

  • põhiseaduslikud institutsioonid,
  • valitsusasutused ja nende hallatavad asutused
  • mittetulundusühingud ja sihtasutused.
 

Maksumus

Taotlusvooru kogumaht on 3 250 000 eurot.

Projekti maksimaalne eelarve on 500 000 eurot.

Projekti toetuse määr on:

  • põhiseaduslikel institutsioonidel, valitsusasutustel ja nende hallatavatel asutustel 100% (sh kaetakse 85% projekti abikõlblikest kuludest Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna), 
  • sihtasutustel ja mittetulundusühingutel 85% (15% peab toetuse saaja katma omafinantseeringuna).
 

Taotluste esitamine

Taotlusi sai esitada 30.10.–16.11.2015 elektrooniliselt aadressil www.eesti.ee/portaal/pjis.struktuuritoetus.

Taotluste deklaratsioon tuli allkirjastada ning sisestada samas infosüsteemis dokumentide hulka.

Taotluse ettevalmistamisel ja esitamisel tuli lähtuda majandus- ja taristuministri 15. aprilli 2015. a määrusest nr 31 „Avalike teenuste pakkumise arendamiseks toetuse andmise tingimused ja kord”.

Voor algatati majandus- ja taristuministri 16. septembri 2015 käskkirjaga nr 15-0282 – Avatud taotlusvooru põhitingimused ja valikukomisjoni koosseis (.pdf, 216 KB)

Küsimuste korral kirjutage meiliaadressil ria [at] ria.ee.

Juhised ja tingimused

 

Avatud taotlusvoor "Avalike teenuste arendamine info- ja kommunikatsioonitehnoloogi võimaluste abil" 9.–17.6.2015

Eesmärk

Pakkuda avalikke teenuseid kättesaadavalt, ühtselt, kasutajakeskselt ja nutikalt, et saavutada avalike teenuste ümberkorraldamine info- ja kommunikatsioonitehnoloogia abil nii, et oleks saavutatav majanduslik tõhusus ja läbi selle suureneks asutuste ja valitsustasandite vaheline koostöö avalike teenuste osutamisel.

Taotlusvooru projektide oodatav tulemus:

  • hulk avalikke teenuseid on muudetud tõhusamaks ja projektide elluviimise tulemusel peavad teenused olema kõikidele kasutajagruppidele paremini ligipääsetavad, sh neile, kes ei soovi või ei oska e-teenuseid kasutada.
 

Taotlejad

Toetust võivad taotleda:

  • põhiseaduslikud institutsioonid,
  • valitsusasutused ja nende hallatavad asutused,
  • riigi osalusega sihtasutused.
 

Maksumus

Taotlusvooru kogumaht on 3 600 000 eurot.

Projekti maksimaalne eelarve on 500 000 eurot.

Projekti toetuse määr on põhiseaduslikel institutsioonidel, valitsusasutustel ja nende hallatavatel asutustel 100% ning riigi osalusega sihtasutustel 85%.

 

Taotluste esitamine

Taotlusi sai esitada 9.–17.6.2015 elektrooniliselt aadressil www.eesti.ee/portaal/pjis.struktuuritoetus.

Taotluste deklaratsioon tuli allkirjastada ning sisestada samas infosüsteemis dokumentide hulka.

Taotluse ettevalmistamisel ja esitamisel tuli lähtuda majandus- ja taristuministri 15. aprilli 2015. a määrusest nr 31 „Avalike teenuste pakkumise arendamiseks toetuse andmise tingimused ja kord”.

Küsimuste korral kirjutage meiliaadressil ria [at] ria.ee.

Juhised ja tingimused

Viimati muudetud: 05.05.2019

Kas said vastuse oma küsimusele?


Täname tagasiside eest!