Language switcher

Avalike teenuste pakkumise arendamine

Eesmärk on pakkuda avalikke teenuseid kättesaadavalt, ühtselt, kasutajakeskselt ja nutikalt.

Selleks toetatakse taotlusvoorude abil olemasolevaid ja uusi infosüsteeme nutikalt arendavaid projekte ja teenuste koosvõimet loovaid projekte.

Meetme eelarve: 98 570 588 eurot, sh ELi toetus 83 785 000 eurot.

 

Olemasolevate ja uute infosüsteemide nutikas arendamine (sh analüüs)

Toetust antakse avatud voorude ja jooksva taotlemise kaudu.

 

Jooksvad taotlusvoorud

Avatud taotlusvoorud

 

Avalike teenuste koosvõime loomine

Teenuste koosvõimet loovate tegevuste elluviija on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi infoühiskonna teenuste arendamise osakond.

Tegevusteks on eraldatud 3,5 miljonit eurot, millest 85% moodustab struktuuritoetus.

Viimati muudetud: 22.03.2021

Kas said vastuse oma küsimusele?


Täname tagasiside eest!