Language switcher

Üleminek versioonile 6

Üleminek X-tee versioonile 6 algas 2. novembril 2015 ja plaaniti algselt lõpetada 2017. aasta lõpuks.

2019. aasta juulikuu seisuga on valdav osa teenusepakkujatest ja tarbijatest üle läinud X-tee versioonile 6.

Avaliku teabe seadusega kooskõlas toimub andmevahetus X-tee v6 platvormil.

X-tee versiooni 5 RIA enam ei toeta ning seda ei uuendata. Selle kasutus ei ole vastavuses infosüsteemide andmevahetuskihi määrusega https://www.riigiteataja.ee/akt/127092016004 »

X-tee versiooni 5 sulgemise ootused ja tähtajad:

 • Teenuseosutajad suhtlevad oma klientidega / andmevahetuspartneritega ja soovitavad võtta kasutusele nende osutatavad X-tee v6 teenused.
 • 28. veebruar 2019 – suleti X-tee v5 arenduskeskkond.
 • 30. aprill 2019 – suleti X-tee v5 testkeskkond.
 • 30. juuni 2019 – soovime, et X-tee v5 toodangukeskkonna kasutus puudub. Hetkeseis (möödunud nädal) »
 • Juuli - detsember 2019 – menetleme vajadusel neid, kes jätkuvalt kasutavad X-tee v5 päringuid ning pole suutnud X-tee versiooni 6 kasutusele võtta.
 • 31. detsember 2019 – X-tee v5 toodangukeskkonna sulgemine.

Kui teie organisatsioonil on X-tee versioonile 6 üleminekul endiselt raskusi ning ei ole võimalik platvormi vahetada või andmeteenuseid kasutusele võtta, palume sellest esimesel võimalusel teavitada Riigi Infosüsteemi Ametit aadressil help@ria.ee.

  Versiooni 6 kasutamise soovitused

   

  Miks üleminek toimus?

  X-tee eesmärk on tagada info terviklus organisatsioonide vahelises infovahetuses. X-tee versiooni 6 eesmärk on muuta X-tee senist turvaskeemi ja kasutada X-teel vahendatavate sõnumite terviklikkuse tagamiseks kvalifitseeritud digitaalset templit (e-templit). Turvalisuse säilitamiseks on ühtlasi vaja vabaneda pärandvarast (no legacy policy) ehk programmikoodist, mis on hakanud ajale jalgu jääma.

  Kaugemale ulatuvam põhjus on vajadus tagada X-tee andmevahetuse kooskõla digitaalallkirja seadusega. Seetõttu muudeti senist X-tee tervikluse tagamise metoodikat selliselt, et liikme e-templi sertifikaate peavad väljastama kvalifitseeritud usaldusteenuste osutajad. Lisaks peavad e-templi sertifikaadid olema seotud turvalise allkirjastamise seadmega.

  Pärandist vabanemise ning liikmete haldamise süsteemi korrastamisega kaasnesid muudatused:

  • X-tee transpordiprotokollis ehk meetodites, kuidas turvaserverid sõnumeid töötlevad ja vahetavad
  • X-tee sõnumiprotokollis ehk selles, millise struktuuriga sõnumeid turvaserverid vahetavad
  • X-tee monitooringus

  Turvalise andmevahetuse tagamise juures on oluline, et andmevahetusel vastastikku vastutust kandvad osapooled saavad olla digitaalse templi (e-templi) sertifikaadi pidajad ehk juriidilised isikud. Seega, X-tee versiooni 6 liikmed on juriidilised isikud.

  Sama sertifikaadiga saavad X-tee liikmed teenuseid nii pakkuda (osutada) kui tarbida (kasutada).

  Sõnumiprotokoll kirjeldab infosüsteemi (liidestuskomponendi) ja turvaserveri vahel liikuvate sõnumite füüsilise struktuuri ja on vaadeldav sõltumatult X-tee turvaserverist.

  Sõnumiprotokolli versioon ei lange seega kokku X-tee (turva- ja keskserveri) versiooniga.

  Iga X-tee versioon toetab üht või enamat sõnumiprotokolli. See, kuidas turvaserver sõnumit töötleb (sh digitembeldab ja logib), sõltub X-tee turvaserveri versioonist, mitte sõnumiprotokolli versioonist.

  Viimati muudetud: 09.07.2019

  Kas said vastuse oma küsimusele?


  Täname tagasiside eest!