Language switcher

Üleminek versioonile 6

X-tee versioonile 6 ülemineku seis

Üleminek X-tee versioonile 6 algas 2. novembril 2015 ja plaaniti algselt lõpetada 2017. aasta lõpuks. 2019. aasta augustikuu seisuga on valdav osa teenusepakkujatest ja tarbijatest üle läinud X-tee versioonile 6.

X-tee versiooni 5 RIA enam ei toeta ning seda enam ei uuendata. Selle kasutus ei ole vastavuses infosüsteemide andmevahetuskihi määrusega »

Juulis 2019 tühistasime nende asutuste sertifikaadid, kes ei olnud meile X-tee v5 kasutuse lõpetamise täpseid kuupäevi andnud.

Palume koheselt teada anda juhul kui Teie asutus vajab üleminekuks jätkuvat ajapikendust koos põhjenduse ja kasutuse lõpetamise kuupäevaga. Muudatused siin lehel kajastatakse iga nädala esmaspäeval.

X-tee v5 sulgemise kuupäevad:

  • Teenuseosutajad suhtlevad oma klientidega / andmevahetuspartneritega ja soovitavad võtta kasutusele nende osutatavad X-tee v6 teenused.
  • 28. veebruar 2019 – X-tee v5 arenduskeskkond on suletud
  • 30. aprill 2019 – X-tee v5 testkeskkond on suletud
  • 30. juuni 2019 – soovime, et X-tee v5 toodangukeskkonnas andmevahetust enam ei toimu
  • Juuli – detsember 2019 – menetleme ja nõustame vajadusel neid, kes jätkuvalt kasutavad X-tee v5 päringuid ning pole suutnud X-tee v6 kasutusele võtta.
  • 31. detsember 2019 – X-tee v5 toodangukeskkonna sulgemine.

Asutused, kes kasutasid X-tee v5 teenuseid ajavahemikul 09.09-15.09.2019 (tähestiku järjekorras, kokku 27 asutust, 229 487 päringut)

Tabel kajastab asutusi, kes Riigi Infosüsteemi Ametile (RIA) nähtuvalt kasutavad jätkuvalt X-tee eelmise põlvkonna, versioon 5 andmeteenuseid.

Asutus (registrikood)Asutus (nimi)Lubatud ülemineku viimane kuupäev
X kui ei ole konkreetset kuupäeva väljendanud
10034247aktsiaselts A. Le Coq30.09.2019
10111982AS Eesti Väärtpaberikeskus (Kustutatud 20.09.2017)31.12.2019
gb010853063000-70000349CargoSmart Limited31.10.2019
cnkodanikCN Kodanik (Riigi Infosüsteemi Amet)31.12.2019
de6359884-70000349DAKOSY Datenkommunikationssystem AG31.12.2019
90009016Eesti E-tervise Sihtasutus (Kustutatud 19.04.2018)31.12.2019
12778928ePerearstikeskus OÜ31.12.2019
70009043Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon26.09.2019
11321954Evelin Ratnik31.12.2019
60573690Hillside (New Media Malta) PLC30.09.2019
hu0002200172-70000349International Road Transport Union31.12.2019
11053086Osaühing Arstlik Perenõuandla30.09.2019
11306955Ospentos International OÜ30.09.2019
11778317OÜ Kudjape Ümberlaadimisjaam31.12.2019
12880986OÜ Teie Arst30.09.2019
70008747Politsei- ja Piirivalveamet30.09.2019
70000272Rahandusministeerium30.09.2019
60112417REEL Estonia Ltd31.12.2019
70006317Riigi Infosüsteemi Amet31.12.2019
70000007Riigiportaal (Riigi Infosüsteemi Amet)31.12.2019
10030278Saku Õlletehase Aktsiaselts31.12.2019
90007365Sihtasutus PJV Hooldusravi11.10.2019
90006399sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla31.12.2019
70008440Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus30.09.2019
70001975Sotsiaalkindlustusamet31.12.2019
70000332Statistikaamet31.12.2019
75001477Toila Vallavalitsus13.06.2019

Juhul, kui tabelis olev info on vananenud, puudulik või teil on tekkinud küsimusi selle kohta, siis palume ühendust võtta aadressil help@ria.ee.

Kõigi asutustega, kes on esitanud palve X-tee versiooniga 6 liitumiseks antud tähtaega pikendada, tegeleme eraldi, anname nõu ja toetame kasutuselevõtu protsessi läbimisel.

 

Miks üleminek toimus?

X-tee eesmärk on tagada info terviklus organisatsioonide vahelises infovahetuses. X-tee versiooni 6 eesmärk on muuta X-tee senist turvaskeemi ja kasutada X-teel vahendatavate sõnumite terviklikkuse tagamiseks kvalifitseeritud digitaalset templit (e-templit). Turvalisuse säilitamiseks on ühtlasi vaja vabaneda pärandvarast (no legacy policy) ehk programmikoodist, mis on hakanud ajale jalgu jääma.

Kaugemale ulatuvam põhjus on vajadus tagada X-tee andmevahetuse kooskõla digitaalallkirja seadusega. Seetõttu muudeti senist X-tee tervikluse tagamise metoodikat selliselt, et liikme e-templi sertifikaate peavad väljastama kvalifitseeritud usaldusteenuste osutajad. Lisaks peavad e-templi sertifikaadid olema seotud turvalise allkirjastamise seadmega.

Pärandist vabanemise ning liikmete haldamise süsteemi korrastamisega kaasnesid muudatused:

  • X-tee transpordiprotokollis ehk meetodites, kuidas turvaserverid sõnumeid töötlevad ja vahetavad
  • X-tee sõnumiprotokollis ehk selles, millise struktuuriga sõnumeid turvaserverid vahetavad
  • X-tee monitooringus

Turvalise andmevahetuse tagamise juures on oluline, et andmevahetusel vastastikku vastutust kandvad osapooled saavad olla digitaalse templi (e-templi) sertifikaadi pidajad ehk juriidilised isikud. Seega, X-tee versiooni 6 liikmed on juriidilised isikud.

Sama sertifikaadiga saavad X-tee liikmed teenuseid nii pakkuda (osutada) kui tarbida (kasutada).

Sõnumiprotokoll kirjeldab infosüsteemi (liidestuskomponendi) ja turvaserveri vahel liikuvate sõnumite füüsilise struktuuri ja on vaadeldav sõltumatult X-tee turvaserverist.

Sõnumiprotokolli versioon ei lange seega kokku X-tee (turva- ja keskserveri) versiooniga.

Iga X-tee versioon toetab üht või enamat sõnumiprotokolli. See, kuidas turvaserver sõnumit töötleb (sh digitembeldab ja logib), sõltub X-tee turvaserveri versioonist, mitte sõnumiprotokolli versioonist.

Viimati muudetud: 16.09.2019

Kas said vastuse oma küsimusele?


Täname tagasiside eest!