Language switcher

Üleminek versioonile 6

X-tee versioonile 6 ülemineku seis

Üleminek X-tee versioonile 6 algas 2. novembril 2015 ja plaaniti algselt lõpetada 2017. aasta lõpuks. 2019. aasta augustikuu seisuga on valdav osa teenusepakkujatest ja tarbijatest üle läinud X-tee versioonile 6.

X-tee versiooni 5 RIA enam ei toeta ning seda enam ei uuendata. Selle kasutus ei ole vastavuses infosüsteemide andmevahetuskihi määrusega »

Juulis 2019 tühistasime nende asutuste sertifikaadid, kes ei olnud meile X-tee v5 kasutuse lõpetamise täpseid kuupäevi andnud.

Palume koheselt teada anda, kui Teie asutus vajab üleminekuks jätkuvat ajapikendust koos põhjenduse ja kasutuse lõpetamise kuupäevaga. Seda tabelit uuendatakse iga nädala esmaspäeval.

X-tee v5 sulgemise kuupäevad:

  • Teenuseosutajad suhtlevad oma klientidega / andmevahetuspartneritega ja soovitavad võtta kasutusele nende osutatavad X-tee v6 teenused.
  • 28. veebruar 2019 – X-tee v5 arenduskeskkond on suletud
  • 30. aprill 2019 – X-tee v5 testkeskkond on suletud
  • 30. juuni 2019 – soovime, et X-tee v5 toodangukeskkonnas andmevahetust enam ei toimu
  • Juuli – detsember 2019 – menetleme ja nõustame vajadusel neid, kes jätkuvalt kasutavad X-tee v5 päringuid ning pole suutnud X-tee v6 kasutusele võtta.
  • 31. detsember 2019 – X-tee v5 toodangukeskkonna sulgemine.

Asutused, kes kasutasid X-tee v5 teenuseid ajavahemikul 02.12-08.12.2019 (tähestiku järjekorras, kokku 19 asutust, 108 690 päringut)

Tabel kajastab asutusi, kes Riigi Infosüsteemi Ametile (RIA) nähtuvalt kasutavad jätkuvalt X-tee eelmise põlvkonna, versioon 5 andmeteenuseid.

Asutus (registrikood)Asutus (nimi)Lubatud ülemineku viimane kuupäev
X kui ei ole konkreetset kuupäeva väljendanud
10034247aktsiaselts A. Le Coq30.11.2019
gb010853063000-70000349CargoSmart Limited31.12.2019
cnkodanikCN Kodanik (Riigi Infosüsteemi Amet)31.12.2019
de6359884-70000349DAKOSY Datenkommunikationssystem AG31.12.2019
90009016Eesti E-tervise Sihtasutus (Kustutatud 19.04.2018)31.12.2019
12778928ePerearstikeskus OÜ31.12.2019
11321954Evelin Ratnik31.12.2019
hu0002200172-70000349International Road Transport Union31.12.2019
se5562535251-70000349KSD Edicom AB31.12.2019
11306955Ospentos International OÜ20.12.2019
11778317OÜ Kudjape Ümberlaadimisjaam31.12.2019
12880986OÜ Teie Arst31.12.2019
70008747Politsei- ja Piirivalveamet31.12.2019
60112417REEL Estonia Ltd31.12.2019
70006317Riigi Infosüsteemi Amet31.12.2019
70000007Riigiportaal (Riigi Infosüsteemi Amet)31.12.2019
90007365Sihtasutus PJV Hooldusravi16.12.2019
90006399sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla31.12.2019
70000332Statistikaamet31.12.2019

Juhul, kui tabelis olev info on vananenud, puudulik või teil on tekkinud küsimusi selle kohta, siis palume ühendust võtta aadressil help@ria.ee.

Kõigi asutustega, kes on esitanud palve X-tee versiooniga 6 liitumiseks antud tähtaega pikendada, tegeleme eraldi, anname nõu ja toetame kasutuselevõtu protsessi läbimisel.

 

Miks üleminek toimus?

X-tee eesmärk on tagada info terviklus organisatsioonide vahelises infovahetuses. X-tee versiooni 6 eesmärk on muuta X-tee senist turvaskeemi ja kasutada X-teel vahendatavate sõnumite terviklikkuse tagamiseks kvalifitseeritud digitaalset templit (e-templit). Turvalisuse säilitamiseks on ühtlasi vaja vabaneda pärandvarast (no legacy policy) ehk programmikoodist, mis on hakanud ajale jalgu jääma.

Kaugemale ulatuvam põhjus on vajadus tagada X-tee andmevahetuse kooskõla digitaalallkirja seadusega. Seetõttu muudeti senist X-tee tervikluse tagamise metoodikat selliselt, et liikme e-templi sertifikaate peavad väljastama kvalifitseeritud usaldusteenuste osutajad. Lisaks peavad e-templi sertifikaadid olema seotud turvalise allkirjastamise seadmega.

Pärandist vabanemise ning liikmete haldamise süsteemi korrastamisega kaasnesid muudatused:

  • X-tee transpordiprotokollis ehk meetodites, kuidas turvaserverid sõnumeid töötlevad ja vahetavad
  • X-tee sõnumiprotokollis ehk selles, millise struktuuriga sõnumeid turvaserverid vahetavad
  • X-tee monitooringus

Turvalise andmevahetuse tagamise juures on oluline, et andmevahetusel vastastikku vastutust kandvad osapooled saavad olla digitaalse templi (e-templi) sertifikaadi pidajad ehk juriidilised isikud. Seega, X-tee versiooni 6 liikmed on juriidilised isikud.

Sama sertifikaadiga saavad X-tee liikmed teenuseid nii pakkuda (osutada) kui tarbida (kasutada).

Sõnumiprotokoll kirjeldab infosüsteemi (liidestuskomponendi) ja turvaserveri vahel liikuvate sõnumite füüsilise struktuuri ja on vaadeldav sõltumatult X-tee turvaserverist.

Sõnumiprotokolli versioon ei lange seega kokku X-tee (turva- ja keskserveri) versiooniga.

Iga X-tee versioon toetab üht või enamat sõnumiprotokolli. See, kuidas turvaserver sõnumit töötleb (sh digitembeldab ja logib), sõltub X-tee turvaserveri versioonist, mitte sõnumiprotokolli versioonist.

Viimati muudetud: 09.12.2019

Kas said vastuse oma küsimusele?


Täname tagasiside eest!