Language switcher

Sa oled siin

Riigi infosüsteemi haldussüsteem RIHA

Riigi infosüsteemi haldussüsteemist RIHA leiab riigi infosüsteemide ja andmete kirjeldused. Samas keskkonnas kontrollivad RIHA kooskõlastajad infosüsteemi vastavust nõuetele.

RIHAsse pannakse kirja riigi, kohaliku omavalitsuse või muu avalik-õigusliku juriidilise isiku või avalikke ülesandeid täitva eraõigusliku isiku infosüsteemid. Lisaks registreeritakse RIHAs ka XML-varad.

RIHA eesmärgid:

 • pidada arvestust riigi infosüsteemi kohta,

 • võimaldada riigi infosüsteemi nõuetele vastavuse hindamist.

RIHA:

 • avaldab hetkeolukorra riigi infosüsteemist (andmed, osapooled),

 • võimaldab hinnata vastavust riigi infosüsteemi nõuetele,

 • võimaldab mugavat suhtlust infosüsteemide omanike ja hindajate vahel.

Arvutis on avatud RIHA portaal

 

Riigi infosüsteemi kataloog

RIHAst saab teada:

 • millised infosüsteemid moodustavad riigi infosüsteemi,

 • milliseid andmeid ja millistes infosüsteemides kogutakse ning töödeldakse,

 • kes on infosüsteemide omanikud ja kontaktisikud,

 • millistel õiguslikel alustel infosüsteeme peetakse ja andmeid töödeldakse,

 • millised on infosüsteemide koosvõimet kindlustavad ja taaskasutatavad komponendid (XML varad).

Menetlus- ja halduskeskkond

RIHA võimaldab menetleda ja hallata:

 • infosüsteemide ja andmekogude asutamist, kasutusele võtmist, muutmist ja lõpetamist,

 • XML varasid.

RIHAKE

RIHAKE on asutusse paigaldatav andmehalduse rakendus, mis võimaldab andmekirjelduse standardi kohaselt:

 • kirjeldada asutuse andmestikke,
 • kirjeldada andmestikes kasutatavaid klassifikaatoreid ja loendeid,
 • koostada andme- ja ärisõnastikke,
 • edastada andmekirjeldusi teistesse süsteemidesse.

RIHAKE toetab andmete haldamist asutuses ja võimaldab seeläbi parandada andmete taaskasutust ja leitavust.

 • RIHAKE »
  Levituspakett, paigaldus- ja kasutusjuhend
Viimati muudetud: 22.07.2022

Kas said oma küsimusele vastuse?


Täname tagasiside eest!