Language switcher

eID vahendid

Eestis on elektrooniliseks kasutamiseks mõeldud riiklikud isikutuvastusvahendid ID-kaart, mobiil-ID, digi-ID, e-residendi digi-ID, diplomaatiline ID ja elamisloakaart.

Neid dokumente väljastab Politsei- ja Piirivalveamet ».

Eesti eID kasutab nn turvalist andmekandjat, mis koosneb kiibist, selles talletatud võtmetest ja sertifikaatidest, mis tagavad toimingute turvalisuse. Sertifikaat on isikuga seotud elektrooniline dokument, mis sisaldab isikuandmeid ja tema tuvastamiseks vajalikku võtit.

Juuli 2018 seisuga on ID-kaart enam kui 98 protsendil Eesti elanikkonnast, mobiil-ID on enam kui 180 000 inimesel. Vähemalt 60% ID-kaardi omanikest on kaarti kasutanud elektroonilisse keskkonda sisenemiseks ehk autentimiseks ja / või digitaalallkirja andmiseks vähemalt kord aastas.

Eesti digitaalallkiri on võrdväärne käsitsi antud allkirjaga (vt e-allkirjade usaldustasemeid) ning avaliku sektori asutused peavad aktsepteerima digitaalselt allkirjastatud dokumente.

Riigi poolt pakutavad elektroonilise identiteedi vahendid:

ID-kaart on Eestis esimane elektroonilist identiteeti omav dokument, mis on seaduse järgi kohustuslik. See on kasutuselt kõige levinum. Täpsemalt loe ID-kaardi kohta keskkonnast id.ee ».

Elamisloakaart on sarnane kohustuslik dokument välismaalasele, kes ei ole Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik.

ID-kaardi ja elamisloakaardi taotlemise kohta leiad infot Politsei- ja Piirivalveameti kodulehelt ».

Mobiil-ID on isiku tõendamise ning digitaalse allkirjastamise lahendus mobiiltelefonis. Mobiiltelefoni SIM-kaart koos sellega seotud salajase ja avaliku võtmega on e-keskkonnas samasugune dokument nagu ID-kaart. Mobiil-ID saamiseks peab olema ID-kaart. NB! Mobiil-IDga ei saa krüpteerida. Täpsemalt loe mobiil-ID kohta keskkonnast id.ee ».

Digi-ID on mõeldud ainult digikeskkonnas kasutamiseks. See on vajalik vahend neile, kes kasutavad elektroonilist identiteeti igapäevases töös või kelle tööülesannete täitmine ei võimalda kasutada ID-kaarti või mobiil-IDd. Ka digi-ID taotlemiseks peab olema ID-kaart. E-residentidele väljastatakse e-teenuste kasutamiseks samuti digi-ID. Täpsemalt loe digi-ID taotlemise kohta Politsei- ja Piirivalveameti koduleheküljelt ».

Erasektori poolt pakutavad autentimislahendused:

Smart-ID on elektroonilise isikutuvastuse teenus, milles kasutatakse inimese nutitelefonis olevat Smart-ID äppi ja Smart-ID võtmehalduse serveri teenust. Smart-ID väljastatakse Eesti isikukoodiga inimestele. Smart-ID teenust pakub SK ID Solutions AS. Loe lähemalt Smart-ID kodulehelt.

Riigi Infosüsteemi Ameti poolt kokku kutsutud ekspertrühm, mis koosnes PPA, SIMi, MKMi ja RIA esindajatest, leidis, et lähtudes eIDASe määruses kirjeldatud metoodikast vastab Eestis väljastatav Smart-ID elektroonilise isikutuvastuse tasemele „kõrge“.

Kuna tegemist on lahendusega, mida pakutakse nii Eesti kodanikele, residentidele kui ka mitte residentidele, kellel on Eesti isikukood, siis palub ekspertrüm pöörata e-teenuste osutajatel tähelepanu asjaolule, et Smart-IDga isikutuvastamisel ei ole võimalik eristada Eesti residente mitte residentidest (näiteks nagu seda võimaldab e-residentide sertifikaat).

Vaata lisaks Smart-ID tagatistaseme kirjeldust (417.3 KB, PDF) ja Smart-ID skeemi kirjeldust (3.51 MB, PDF).

 

Viimati muudetud: 30.07.2020

Kas said vastuse oma küsimusele?


Täname tagasiside eest!