Language switcher

eID vahendid

Eestis on elektrooniliseks kasutamiseks mõeldud riiklikud isikutuvastusvahendid ID-kaart, mobiil-ID, digi-ID, e-residendi digi-ID, diplomaatiline ID ja elamisloakaart.

Neid dokumente väljastab Politsei- ja Piirivalveamet ».

Eesti eID kasutab nn turvalist andmekandjat, mis koosneb kiibist, selles talletatud võtmetest ja sertifikaatidest, mis tagavad toimingute turvalisuse. Sertifikaat on isikuga seotud elektrooniline dokument, mis sisaldab isikuandmeid ja tema tuvastamiseks vajalikku võtit.

Juuli 2021 seisuga on ringluses enam kui 1,4 miljonit kehtivat ID-kaarti, mobiil-ID on peaaegu 250 000 inimesel. Pea 60% ID-kaardi omanikest on kaarti kasutanud elektroonilisse keskkonda sisenemiseks ehk autentimiseks ja / või digitaalallkirja andmiseks vähemalt kord aastas.

Eesti digitaalallkiri on võrdväärne käsitsi antud allkirjaga (vt e-allkirjade usaldustasemeid) ning avaliku sektori asutused peavad aktsepteerima digitaalselt allkirjastatud dokumente.

 

Riiklikud e-identiteedi vahendid

ID-kaart on Eestis esimene elektroonilist identiteeti omav dokument, mis on seaduse järgi kohustuslik. See on kasutuselt kõige levinum. Täpsemalt loe ID-kaardi kohta keskkonnast id.ee ».

Elamisloakaart on sarnane kohustuslik dokument välismaalasele, kes ei ole Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik.

ID-kaardi ja elamisloakaardi taotlemise kohta leiad infot Politsei- ja Piirivalveameti kodulehelt ».

Mobiil-ID on isiku tõendamise ning digitaalse allkirjastamise lahendus mobiiltelefonis. Mobiiltelefoni SIM-kaart koos sellega seotud salajase ja avaliku võtmega on e-keskkonnas samasugune dokument nagu ID-kaart. Mobiil-ID saamiseks peab olema ID-kaart. NB! Mobiil-IDga ei saa krüpteerida. Täpsemalt loe mobiil-ID kohta keskkonnast id.ee ».

Digi-ID on mõeldud ainult digikeskkonnas kasutamiseks. See on vajalik vahend neile, kes kasutavad elektroonilist identiteeti igapäevases töös või kelle tööülesannete täitmine ei võimalda kasutada ID-kaarti või mobiil-IDd. Ka digi-ID taotlemiseks peab olema ID-kaart. E-residentidele väljastatakse e-teenuste kasutamiseks samuti digi-ID. Täpsemalt loe digi-ID taotlemise kohta Politsei- ja Piirivalveameti koduleheküljelt ».

Erasektori autentimislahendused

Smart-ID on elektroonilise isikutuvastuse teenus, milles kasutatakse inimese nutitelefonis olevat Smart-ID rakendust ja Smart-ID võtmehalduse serveri teenust. Smart-ID väljastatakse Eesti isikukoodiga inimestele. Smart-ID teenust pakub SK ID Solutions AS. Loe lähemalt Smart-ID kodulehelt ».

Riigi Infosüsteemi Ameti kokku kutsutud ekspertrühm leidis, et eIDASe määruses kirjeldatud metoodika põhjal vastab Eesti isikukoodiga isikutele väljastatud Smart-ID elektroonilise isikutuvastuse tasemele „kõrge“. Sealjuures arvestati, et biomeetrilise isikutuvastuse puhul saadetakse inimesele konto loomise kohta teade sellel meiliaadressil või mobiilinumbril, mis on SK kliendiandmebaasis juba varasemast olemas (SK ID Solutions täidab nn SSAP rolli).

Lahendust pakutakse nii Eesti kodanikele, residentidele kui ka mitteresidentidele, kellel on Eesti isikukood. Ekspertrüm palub e-teenuste osutajatel pöörata tähelepanu asjaolule, et Smart-IDga isikutuvastamisel ei ole võimalik eristada Eesti residente mitteresidentidest (nagu seda võimaldab näiteks e-residentide sertifikaat).

Vaata lisaks Smart-ID tagatistaseme kirjeldust (490.67 KB, PDF) ja Smart-ID skeemi kirjeldust (2.74 MB, PDF).

Ekspertrühma kuulusid Politsei- ja Piirivalveameti, Siseministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning RIA esindajad.

Viimati muudetud: 17.11.2021

Kas said oma küsimusele vastuse?


Täname tagasiside eest!