Language switcher

Partnerile

ID-list

Kui soovite olla kursis eID valdkonna uudiste ja muudatustega, palume saata sooviavaldus e-kirjaga aadressil help [at] ria.ee.

 

Elektrooniline identiteet infosüsteemides

eID rakendusjuhend » on suunatud eelkõige neile, kes on seotud infosüsteemide planeerimise, tellimise ja arendamisega. Dokumendist leiab juhiseid, kus, milleks ja kuidas kasutada Eesti ID-kaarti, mobiil-IDd ja digi-IDd.

Oma süsteemi digitaalallkirjastamise või allkirjade kontrolli funktsionaalsuse lisamiseks loe täpsemalt keskkonnast id.ee.

Tarkvara lähtekood

eID tarkvara on avatud lähtekoodiga, seega kõigil huvilistel on võimalik lähtekoodiga tutvuda ja selle arenduses kaasa lüüa GitHubi vahendusel.

Spetsifikatsioonid

 

Riigi autentimisteenus (TARA)

Riigi autentimisteenus on RIA arendatud ja hallatav platvorm, mis on liidestatud kolmanda isiku pakutavate autentimismeetoditega ning teeb autentimiseks vajalikke (andme)päringuid.

RIA osutab riigi autentimisteenust valitsussektori asutustele, kes soovivad oma e-teenustes pakkuda erinevad autentimismeetodeid, sh ID-kaart, mobiil-ID, Smart-ID ja Euroopa Liidu eID, neid autentimismeetodeid omavahel kombineerides või eraldi kasutades.

2018. aasta sügisest saab Riigi autentimisteenuse kaudu autentida ELi liikmesriigi eID kasutaja (eeldusel, et selle liikmesriigi eID vahendid on Euroopa Komisjonile hindamiseks esitatud ning hindamisotsus on ametlikult kinnitatud). 2020. aasta detsembri seisuga on kinnitatud Belgia, Eesti, Hispaania, Hollandi, Horvaatia, Itaalia, Leedu, Luksemburgi, Läti, Portugali, Saksamaa, Slovakkia, Taani ja Tšehhi eID skeemid.

Saksamaa eIDga ehk Saksamaa ID-kaardiga peab avaliku sektori e-teenus võimaldama sisse logimist alates 2018. aasta oktoobrist, Itaalia eIDga 2019. aasta septembrist ning Hispaania, Horvaatia, Eesti ja Luksemburgi eIDga 2019. aasta novembrist ehk ühe aasta jooksul pärast komisjoni ametlikku kinnitust.

Liikmesriikide teavitatud eID vahendid »

Riigi autentimisteenuse osutamise täiendatud tingimused ja teenuse kasutamiseks sõlmitavate dokumentide vormid kehtivad alates 15. juunist 2020.

Riigi autentimisteenuse keskkondadega liitumiseks tuleb täita vastav liitumistaotlus ja saata kontaktisiku allkirjastatud taotlus aadressil help [at] ria.ee.

Kui asutusel on RIAga teenuste kasutamiseks liitumisleping sõlmitud, siis järgmise klientrakenduse liidestamiseks esitatakse liitumistaotlus, mille on allkirjastanud asutuse esindusõigust omav isik.

Riigi autentimisteenuse testkeskkond

Riigi autentimisteenuse toodangukeskkond

 

Riigi allkirjastamisteenus

Riigi allkirjastamisteenus pakub allkirjastatud ümbrike loomise teenust. Toiminguid tehakse kasutaja saadetud dokumendiräside põhjal üle JSON-REST liidese. Teenuse tehniline dokumentatsioon ».

Teenuse demokeskkonna otspunktid » ja toodangukeskkonna otspunktid ».

Teenust osutatakse kõigile valitsussektori asutustele vastavalt Rahandusministeeriumi » kodulehel toodud tabelile » (XLSX).

Teenuse aluseks olev tarkvara » on avalik ning võimaldab igaühel ka ise sarnast teenust osutada.

Riigi allkirjastamisteenuse tingimused ja dokumentide vormid kehtivad alates 20. aprillist 2020.

Riigi allkirjastamisteenuse vastavate keskkondadega (demo ja toodang) liitumiseks tuleb täita vastav liitumistaotlus ja saata esindusisiku allkirjastatud taotlus aadressil help [at] ria.ee. Toodangukeskkonnaga liitumise eelduseks on edukas demokeskkonnaga liidestumine.

Teenuse aluseks oleva vabalt kasutatava tarkvara kirjeldus »

Riigi allkirjastamisteenuse demokeskkond

Riigi allkirjastamisteenuse toodangukeskkond

 

E-allkirja valideerimisteenus SiVa

E-allkirja valideerimisteenuse SiVa abil saab kontrollida ajaloolisi ja vähem levinud formaatides digitaalallkirjastatud dokumente. Teenus on mõeldud lihtsustamaks allkirjade valideerimist. Selle asemel, et arendada allkirjade kontrollimine teekide põhjal, saab oma süsteemi liidestada SiVaga. Seega on SiVa alternatiiv DigiDoc4j » kasutamisele.

SiVaga saab ühendust X-tee kaudu või JSON liidese abil.

Teenuse toodangu otspunktid » ja sinna korrektse päringu tegemise abimaterjal »

Näidislahendus »

Kontrollida saab:

  • ASiCE ja ASiCS allkirju, mis vastavad ETSI standardile
  • Eesti DDOC allkirju
  • Eesti BDOC allkirju
  • Eesti ASiCS allkirju, millel on ajatempel
  • XAdES, CAdES ja PAdES (ehk allkirjastatud PDF) allkirju, mis vastavad ETSI standardile
  • Eesti X-tee turvaserveri ASiCE allkirju
Viimati muudetud: 21.07.2021

Kas said vastuse oma küsimusele?


Täname tagasiside eest!