Language switcher

DHXi vahendajale

Vahendamise korral osutab asutusele dokumentide X-teel saatmise ja vastuvõtmise teenust vahendaja.

Asutus ise X-teega DHXi kontekstis ei suhtle. Asutus ei pea isegi olema X-tee liige. Vahendaja esineb X-teel oma nime all. Vahendaja võib olla nii erasektori ettevõte kui ka avaliku sektori asutus.

Vahendamine erineb majutamisest. Paljud asutused majutavad oma DHSe majutus- ja pilveteenuste osutajate juures. Majutamine võib hõlmata nii X-tee turvaserveri kui ka DHSi majutamist (pilveteenusena osutamist). DHXi seisukohalt omab tähtsust, kas asutuse DHS suhtleb X-teel asutuse X-tee sertifikaadi abil või mitte.

Kõiki suhteid, kus suhtlemine X-teel toimub mitte asutuse enda, vaid teenusepakkuja X-tee sertifikaadi abil, käsitletakse vahendamisena.

 

Vahendaja tegevused teenuse pakkumiseks

Vahendaja:

 • loob oma süsteemis DHXi vahendusvõimekuse, arendades DHXi protokolli otse süsteemis või kasutades selleks RIA loodud adapterit;
  DHXi protokoll »
  DHXi adapterid »

 • sõlmib vahendatava asutusega vahenduslepingu. Kui dokumentide vahendamine on mõne olemasoleva lepingu raames, siis ei pea eraldi lepingut sõlmima;

 • registreerib end RIAs DHXi vahendajana;

 • ühendab oma süsteemi asutuse süsteemiga (ei ole vaja juhul, kui ostetakse sisse kogu dokumendihaldussüsteemi teenus, mitte ainult vahendus);

 • teenindab asutust, käitades vahendusteenust vastavalt DHXi protokollile ja X-tee vahendamise nõuetele.

DHXi teenuse registreerimine ja kasutamine

 • Vahendaja peab olema realiseerinud DHXi protokolli.
 • Vahendaja testib testteenuses teenuse toimimist.
 • Vahendajal peab olema vahendaja poliitika, mis vastab infosüsteemide andmevahetuskihi määrusele, § 13 ». See tähendab andmeteenuse vahendamise korda või kirjeldust.
 • Vahendaja teeb turvaserveri (TS) haldusliideses registreerimistaotluse.
 • Kui alamsüsteem on registreeritud, lisab vahendaja turvaserverisse WSDLi. Teenused tuleb avada kõikidele X-tee kasutajatele.
 

Testimine

Arenduste realiseerimisel soovitame läbi teha RIA koostatud standardtestid, kasutades selleks etalonteostust.

Selleks on loodud vajalikud juhendid ning testlood.

Etalonteostus koos juhenditega »

  DHXi kasutamise eeldused

  • X-tee versioon 6.0,
  • standardiseeritud dokumendivahetuskapsli versioon 2.1.
  Viimati muudetud: 03.11.2020

  Kas said oma küsimusele vastuse?


  Täname tagasiside eest!