Language switcher

Juuni 2022

Ööpäeva ülevaated Eesti küberruumis toimunust

Ülevaates kasutatavad mõisted

 

Kuupäev

Kokkuvõte
30.06.2022CERT-EE tuvastas ööpäevaga 37 pahavaraga nakatunud veebilehte ja serverit, mille kaudu üritati Eesti internetikasutajate seadmeid rünnata ja nakatada. Seire käigus tuvastati 131 pahavaraga nakatunud seadet ning nendest teavitati internetiteenuse pakkujaid. Lisaks sai meeskond teavituse nelja õngitsuslehe kohta, mille abil prooviti inimeste meilikontode andmeid koguda.
29.06.2022CERT-EE tuvastas ööpäevaga 31 pahavaraga nakatunud veebilehte ja serverit, mille kaudu üritati Eesti internetikasutajate seadmeid rünnata ja nakatada. Seire käigus tuvastati 140 pahavaraga nakatunud seadet ning nendest teavitati internetiteenuse pakkujaid.Eesti veebilehtede ja teenuste vastu sooritati ööpäeva jooksul kokku kaks teenustõkestusrünnakut (DDoS), millest üks oli suunatud finants- ja kindlustussektori vastu ja millel võis olla mõju teenuste tavapärasele toimimisele. Teine oli suunatud lõppkasutaja (nt kodukasutajad) vastu, ent sellel laiemat mõju ei olnud. Lisaks sai meeskond teavituse üheksa õngitsuslehe kohta, mille abil prooviti inimeste meili- ja pangakontode andmeid koguda.
28.06.2022CERT-EE tuvastas ööpäevaga 33 pahavaraga nakatunud veebilehte ja serverit, mille kaudu üritati Eesti internetikasutajate seadmeid rünnata ja nakatada. Seire käigus tuvastati 149 pahavaraga nakatunud seadet ning nendest teavitati internetiteenuse pakkujaid. Lisaks sai meeskond teavituse nelja õngitsuslehe kohta, mille abil prooviti inimeste panga-ja meiliandmeid koguda.
27.06.2022CERT-EE tuvastas ööpäevaga 28 pahavaraga nakatunud veebilehte ja serverit, mille kaudu üritati Eesti internetikasutajate seadmeid rünnata ja nakatada. Seire käigus tuvastati 125 pahavaraga nakatunud seadet ning nendest teavitati internetiteenuse pakkujaid.
26.06.2022CERT-EE tuvastas ööpäevaga 25 pahavaraga nakatunud veebilehte ja serverit, mille kaudu üritati Eesti internetikasutajate seadmeid rünnata ja nakatada. Seire käigus tuvastati 128 pahavaraga nakatunud seadet ning nendest teavitati internetiteenuse pakkujaid.
25.06.2022CERT-EE tuvastas ööpäevaga 26 pahavaraga nakatunud veebilehte ja serverit, mille kaudu üritati Eesti internetikasutajate seadmeid rünnata ja nakatada. Seire käigus tuvastati 122 pahavaraga nakatunud seadet ning nendest teavitati internetiteenuse pakkujaid. Lisaks sai meeskond teavituse kolme õngitsuslehe kohta, mille abil prooviti inimeste meili- ja pangakonto andmeid koguda.
24.06.2022CERT-EE tuvastas ööpäevaga 34 pahavaraga nakatunud veebilehte ja serverit, mille kaudu üritati Eesti internetikasutajate seadmeid rünnata ja nakatada. Seire käigus tuvastati 139 pahavaraga nakatunud seadet ning nendest teavitati internetiteenuse pakkujaid. Ööpäeva jooksul sooritati üks teenustõkestusrünnak (DDoS), mis oli suunatud info- ja sidesektori vastu ning millel võis olla mõju teenuste tavapärasele toimimisele. Lisaks sai meeskond teavituse nelja õngitsuslehe kohta, mille abil prooviti inimeste meili- ja pangakonto andmeid koguda.
23.06.2022CERT-EE tuvastas ööpäevaga 34 pahavaraga nakatunud veebilehte ja serverit, mille kaudu üritati Eesti internetikasutajate seadmeid rünnata ja nakatada. Seire käigus tuvastati 152 pahavaraga nakatunud seadet ning nendest teavitati internetiteenuse pakkujaid. Ööpäeva jooksul sooritati üks teenustõkestusrünnak (DDoS), mis oli suunatud finantssektori vastu ning millel võis olla mõju teenuste tavapärasele toimimisele. Lisaks sai meeskond teavituse nelja õngitsuslehe kohta, mille abil prooviti inimeste meilikonto andmeid koguda.
22.06.2022CERT-EE tuvastas ööpäevaga 28 pahavaraga nakatunud veebilehte ja serverit, mille kaudu üritati Eesti internetikasutajate seadmeid rünnata ja nakatada. Seire käigus tuvastati 139 pahavaraga nakatunud seadet ning nendest teavitati internetiteenuse pakkujaid. Eesti veebilehtede ja teenuste vastu sooritati ööpäeva jooksul kokku kaks teenustõkestusrünnakut (DDoS), millest üks oli suunatud info- ja sidesektori vastu ja millel võis olla mõju teenuste tavapärasele toimimisele. Teine oli suunatud lõppkasutaja (nt kodukasutajad) vastu, ent sellel laiemat mõju ei olnud. Lisaks sai meeskond teavituse viie õngitsuslehe kohta, mille abil prooviti inimeste meilikontode andmeid koguda.
21.06.2022CERT-EE tuvastas ööpäevaga 34 pahavaraga nakatunud veebilehte ja serverit, mille kaudu üritati Eesti internetikasutajate seadmeid rünnata ja nakatada. Seire käigus tuvastati 185 pahavaraga nakatunud seadet ning nendest teavitati internetiteenuse pakkujaid. Lisaks sai meeskond teavituse kuue õngitsuslehe kohta, mille abil prooviti inimeste meili- ja pangakonto andmeid koguda.
20.06.2022CERT-EE tuvastas ööpäevaga 31 pahavaraga nakatunud veebilehte ja serverit, mille kaudu üritati Eesti internetikasutajate seadmeid rünnata ja nakatada. Seire käigus tuvastati 135 pahavaraga nakatunud seadet ning nendest teavitati internetiteenuse pakkujaid. Lisaks sai meeskond teavituse ühe õngitsuslehe kohta, mille abil prooviti inimeste meiliandmeid koguda.
19.06.2022CERT-EE tuvastas ööpäevaga 29 pahavaraga nakatunud veebilehte ja serverit, mille kaudu üritati Eesti internetikasutajate seadmeid rünnata ja nakatada. Seire käigus tuvastati 160 pahavaraga nakatunud seadet ning nendest teavitati internetiteenuse pakkujaid. Lisaks sai meeskond teavituse kahe õngitsuslehe kohta, mille abil prooviti inimeste pangaandmeid koguda.
18.06.2022CERT-EE tuvastas ööpäevaga 32 pahavaraga nakatunud veebilehte ja serverit, mille kaudu üritati Eesti internetikasutajate seadmeid rünnata ja nakatada. Seire käigus tuvastati 165 pahavaraga nakatunud seadet ning nendest teavitati internetiteenuse pakkujaid.Lisaks sai meeskond teavituse ühe õngitsuslehe kohta, mille abil prooviti inimeste meiliandmeid koguda.
17.06.2022CERT-EE tuvastas ööpäevaga 31 pahavaraga nakatunud veebilehte ja serverit, mille kaudu üritati Eesti internetikasutajate seadmeid rünnata ja nakatada. Seire käigus tuvastati 146 pahavaraga nakatunud seadet ning nendest teavitati internetiteenuse pakkujaid. Eesti veebilehtede ja teenuste vastu sooritati ööpäeva jooksul kokku üks teenustõkestusrünnak (DDoS), mis oli suunatud info- ja sidesektori vastu ja millel võis olla mõju teenuste tavapärasele toimimisele. Lisaks sai meeskond teavituse kolme õngitsuslehe kohta, mille abil prooviti inimeste meiliandmeid koguda. 
16.06.2022CERT-EE tuvastas ööpäevaga 34 pahavaraga nakatunud veebilehte ja serverit, mille kaudu üritati Eesti internetikasutajate seadmeid rünnata ja nakatada. Seire käigus tuvastati 142 pahavaraga nakatunud seadet ning nendest teavitati internetiteenuse pakkujaid. Eesti veebilehtede ja -teenuste vastu sooritati ööpäeva jooksul kokku üks teenustõkestusrünnak (DDoS), mis oli suunatud avaliku sektori vastu, aga millel mõju ei olnud. Lisaks sai meeskond teavituse kuue õngitsuslehe kohta, mille abil prooviti inimeste meili- ja pangakontode andmeid koguda. 
15.06.2022CERT-EE tuvastas ööpäevaga 28 pahavaraga nakatunud veebilehte ja serverit, mille kaudu üritati Eesti internetikasutajate seadmeid rünnata ja nakatada. Seire käigus tuvastati 152 pahavaraga nakatunud seadet ning nendest teavitati internetiteenuse pakkujaid. Eesti veebilehtede ja -teenuste vastu sooritati ööpäeva jooksul kokku 4 teenustõkestusrünnakut (DDoS), millest kolm olid suunatud info- ja sidesektori vastu ja millel võis olla mõju teenuste tavapärasele toimimisele. Viimane oli suunatud lõppkasutaja (nt kodukasutaja) vastu, ent sellel laiemat mõju ei olnud. Lisaks sai meeskond teavituse 2 õngitsuslehe kohta, mille abil prooviti inimeste meili- ja pangakontode andmeid koguda. 
14.06.2022CERT-EE tuvastas ööpäevaga 23 pahavaraga nakatunud veebilehte ja serverit, mille kaudu üritati Eesti internetikasutajate seadmeid rünnata ja nakatada. Seire käigus tuvastati 182 pahavaraga nakatunud seadet ning nendest teavitati internetiteenuse pakkujaid. Lisaks sai meeskond teavituse 4 õngitsuslehe kohta, mille abil prooviti inimeste meiliandmeid koguda. 
13.06.2022CERT-EE tuvastas ööpäevaga 21 pahavaraga nakatunud veebilehte ja serverit, mille kaudu üritati Eesti internetikasutajate seadmeid rünnata ja nakatada. Seire käigus tuvastati 137 pahavaraga nakatunud seadet ning nendest teavitati internetiteenuse pakkujaid. Eesti veebilehtede ja teenuste vastu sooritati ööpäeva jooksul kokku 4 teenustõkestusrünnakut (DDoS), millest 2 oli suunatud info- ja sidesektori vastu ja millel võis olla mõju teenuste tavapärasele toimimisele. Ülejäänud 2 olid pigem suunatud üksikute lõppkasutajate (nt. kodukasutaja) vastu, kuid nendel laiemat mõju ei olnud. Lisaks sai meeskond teavituse 3 õngitsuslehe kohta, mille abil prooviti inimeste panga ja meiliandmeid koguda. 
12.06.2022CERT-EE tuvastas ööpäevaga 31 pahavaraga nakatunud veebilehte ja serverit, mille kaudu üritati Eesti internetikasutajate seadmeid rünnata ja nakatada. Seire käigus tuvastati 139 pahavaraga nakatunud seadet ning nendest teavitati internetiteenuse pakkujaid. Eesti veebilehtede ja -teenuste vastu sooritati ööpäeva jooksul kokku 6 teenustõkestusrünnakut (DDoS), millest neli olid suunatud info- ja sidesektori vastu ja millel võis olla mõju teenuste tavapärasele toimimisele. Ülejäänud kaks olid suunatud lõppkasutajate (nt kodukasutajad) vastu, ent nendel laiemat mõju ei olnud. Lisaks sai meeskond teavituse 1 õngitsuslehe kohta, mille abil prooviti inimeste meilikontode andmeid koguda. 
11.06.2022CERT-EE tuvastas ööpäevaga 32 pahavaraga nakatunud veebilehte ja serverit, mille kaudu üritati Eesti internetikasutajate seadmeid rünnata ja nakatada. Seire käigus tuvastati 255 pahavaraga nakatunud seadet ning nendest teavitati internetiteenuse pakkujaid. Lisaks sai meeskond teavituse 4 õngitsuslehe kohta, mille abil prooviti inimeste meili- ja pangakontode andmeid koguda. 
10.06.2022CERT-EE tuvastas ööpäevaga 29 pahavaraga nakatunud veebilehte ja serverit, mille kaudu üritati Eesti internetikasutajate seadmeid rünnata ja nakatada. Seire käigus tuvastati 158 pahavaraga nakatunud seadet ning nendest teavitati internetiteenuse pakkujaid. Eesti veebilehtede ja -teenuste vastu sooritati ööpäeva jooksul kokku 3 teenustõkestusrünnakut (DDoS), millest kaks olid suunatud avaliku sektori vastu ja millel võis olla mõju teenuste tavapärasele toimimisele. Kolmas oli suunatud lõppkasutajate (nt kodukasutajad) vastu, ent sellel laiemat mõju ei olnud. Lisaks sai meeskond teavituse 7 õngitsuslehe kohta, mille abil prooviti inimeste meili- ja pangakontode andmeid koguda. 
09.06.2022CERT-EE tuvastas ööpäevaga 24 pahavaraga nakatunud veebilehte ja serverit, mille kaudu üritati Eesti internetikasutajate seadmeid rünnata ja nakatada. Seire käigus tuvastati 182 pahavaraga nakatunud seadet ning nendest teavitati internetiteenuse pakkujaid. Eesti veebilehtede ja -teenuste vastu sooritati ööpäeva jooksul kokku 4 teenustõkestusrünnakut (DDoS), millest kolm olid suunatud info- ja sidesektori vastu ja millel võis olla mõju teenuste tavapärasele toimimisele. Neljas oli suunatud avaliku sektori vastu, ent sellel laiemat mõju ei olnud. Lisaks sai meeskond teavituse 6 õngitsuslehe kohta, mille abil prooviti inimeste meili- ja pangakontode andmeid koguda. 
08.06.2022CERT-EE tuvastas ööpäevaga 31 pahavaraga nakatunud veebilehte ja serverit, mille kaudu üritati Eesti internetikasutajate seadmeid rünnata ja nakatada. Seire käigus tuvastati 163 pahavaraga nakatunud seadet ning nendest teavitati internetiteenuse pakkujaid. Eesti veebilehtede ja -teenuste vastu sooritati ööpäeva jooksul kokku 7 teenustõkestusrünnakut (DDoS), millest üks oli suunatud avaliku sektori vastu ja sellel oli mõju teenuse tavapärasele toimimisele. Neljal rünnakul võis olla mõju teenuste tavapärasele toimimisele: kolm nendest olid suunatud info- ja sidesektori vastu ning neljas finants- ja kindlustussektori vastu. Viimased kaks rünnakut olid suunatud lõppkasutajate (nt kodukasutajad) vastu, ent nendel laiemat mõju ei olnud. Lisaks sai meeskond teavituse 5 õngitsuslehe kohta, mille abil prooviti inimeste meili- ja pangakontode andmeid koguda. 
07.06.2022CERT-EE tuvastas ööpäevaga 44 pahavaraga nakatunud veebilehte ja serverit, mille kaudu üritati Eesti internetikasutajate seadmeid rünnata ja nakatada. Seire käigus tuvastati 229 pahavaraga nakatunud seadet ning nendest teavitati internetiteenuse pakkujaid. Eesti veebilehtede ja teenuste vastu sooritati ööpäeva jooksul kokku 3 teenustõkestusrünnakut (DDoS), mis olid suunatud avaliku sektori vastu ja millel võis olla mõju teenuste tavapärasele toimimisele. 
Lisaks sai meeskond teavituse 7 õngitsuslehe kohta, mille abil prooviti inimeste meili- ja pangakontode andmeid koguda. 
06.06.2022CERT-EE tuvastas ööpäevaga 20 pahavaraga nakatunud veebilehte ja serverit, mille kaudu üritati Eesti internetikasutajate seadmeid rünnata ja nakatada. Seire käigus tuvastati 140 pahavaraga nakatunud seadet ning nendest teavitati internetiteenuse pakkujaid. Lisaks sai meeskond teavituse 6 õngitsuslehe kohta, mille abil prooviti inimeste meili- ja pangakonto andmeid koguda. 
05.06.2022CERT-EE tuvastas ööpäevaga 31 pahavaraga nakatunud veebilehte ja serverit, mille kaudu üritati Eesti internetikasutajate seadmeid rünnata ja nakatada. Seire käigus tuvastati 219 pahavaraga nakatunud seadet ning nendest teavitati internetiteenuse pakkujaid. Eesti veebilehtede ja teenuste vastu sooritati ööpäeva jooksul kokku 1 teenustõkestusrünnakut (DDoS), see oli info- ja sidesektori vastu ning sellel võis olla mõju teenuste tavapärasele toimimisele. 
Lisaks sai meeskond teavituse 1 õngitsuslehe kohta, mille abil prooviti inimeste pangakonto andmeid koguda. 
04.06.2022CERT-EE tuvastas ööpäevaga 27 pahavaraga nakatunud veebilehte ja serverit, mille kaudu üritati Eesti internetikasutajate seadmeid rünnata ja nakatada. Seire käigus tuvastati 237 pahavaraga nakatunud seadet ning nendest teavitati internetiteenuse pakkujaid. Eesti veebilehtede ja teenuste vastu sooritati ööpäeva jooksul kokku 2 teenustõkestusrünnakut (DDoS), üks oli info- ja sidesektori vastu ning sellel võis olla mõju teenuste tavapärasele toimimisele. Teine oli suunatud lõppkasutaja (nt kodukasutaja) vastu, ent sellel laiemat mõju ei olnud. Lisaks sai meeskond teavituse 2 õngitsuslehe kohta, mille abil prooviti inimeste meili- ja pangakonto andmeid koguda. 
03.06.2022CERT-EE tuvastas ööpäevaga 31 pahavaraga nakatunud veebilehte ja serverit, mille kaudu üritati Eesti internetikasutajate seadmeid rünnata ja nakatada. Seire käigus tuvastati 236 pahavaraga nakatunud seadet ning nendest teavitati internetiteenuse pakkujaid. Eesti veebilehtede ja teenuste vastu sooritati ööpäeva jooksul kokku 3 teenustõkestusrünnakut (DDoS), kaks olid info- ja sidesektori vastu ning neil võis olla mõju teenuste tavapärasele toimimisele. Kolmas oli suunatud lõppkasutaja (nt kodukasutaja) vastu, ent sellel laiemat mõju ei olnud. Lisaks sai meeskond teavituse 3 õngitsuslehe kohta, mille abil prooviti inimeste meiliandmeid koguda.
02.06.2022CERT-EE tuvastas ööpäevaga 31 pahavaraga nakatunud veebilehte ja serverit, mille kaudu üritati Eesti internetikasutajate seadmeid rünnata ja nakatada. Seire käigus tuvastati 147 pahavaraga nakatunud seadet ning nendest teavitati internetiteenuse pakkujaid. Eesti veebilehtede ja teenuste vastu sooritati ööpäeva jooksul kokku 3 teenustõkestusrünnakut (DDoS), millest kõik olid suunatud üksikute lõppkasutajate (nt. kodukasutaja) vastu, kuid nendel laiemat mõju ei olnud. Lisaks sai meeskond teavituse 5 õngitsuslehe kohta, mille abil prooviti inimeste panga ja meiliandmeid koguda.
01.06.2022CERT-EE tuvastas ööpäevaga 35 pahavaraga nakatunud veebilehte ja serverit, mille kaudu üritati Eesti internetikasutajate seadmeid rünnata ja nakatada. Seire käigus tuvastati 169 pahavaraga nakatunud seadet ning nendest teavitati internetiteenuse pakkujaid. Eesti veebilehtede ja teenuste vastu sooritati ööpäeva jooksul kokku 9 teenustõkestusrünnakut (DDoS), kuus olid info- ja sidesektori ning üks avaliku sektori vastu, neil võis olla mõju teenuste tavapärasele toimimisele. Viimased kaks olid suunatud lõppkasutaja (nt kodukasutaja) vastu, ent sellel laiemat mõju ei olnud. Lisaks sai meeskond teavituse 4 õngitsuslehe kohta, mille abil prooviti inimeste meili- ja pangakonto andmeid koguda.

 

Viimati muudetud: 06.07.2022

Kas said oma küsimusele vastuse?


Täname tagasiside eest!