Language switcher

Juuli 2022

Ööpäeva ülevaated Eesti küberruumis toimunust

Ülevaates kasutatavad mõisted

KuupäevKokkuvõte
31.07.2022

CERT-EE tuvastas ööpäevaga 23 pahavaraga nakatunud veebilehte ja serverit, mille kaudu üritati Eesti internetikasutajate seadmeid rünnata ja nakatada. Seire käigus tuvastati 139 pahavaraga nakatunud seadet ning nendest teavitati internetiteenuse pakkujaid. Lisaks sai meeskond teavituse kahe õngitsuslehe kohta, mille abil prooviti inimeste meilikontode andmeid koguda.

30.07.2022

CERT-EE tuvastas ööpäevaga 24 pahavaraga nakatunud veebilehte ja serverit, mille kaudu üritati Eesti internetikasutajate seadmeid rünnata ja nakatada. Seire käigus tuvastati 27 pahavaraga nakatunud seadet ning nendest teavitati internetiteenuse pakkujaid. Lisaks sai meeskond teavituse kolme õngitsuslehe kohta, mille abil prooviti inimeste meilikontode andmeid koguda.

29.07.2022

CERT-EE tuvastas ööpäevaga 28 pahavaraga nakatunud veebilehte ja serverit, mille kaudu üritati Eesti internetikasutajate seadmeid rünnata ja nakatada. Seire käigus tuvastati 131 pahavaraga nakatunud seadet ning nendest teavitati internetiteenuse pakkujaid. 
Eesti veebilehtede ja teenuste vastu sooritati ööpäeva jooksul kokku kolm teenustõkestusrünnakut (DDoS), millest kaks olid suunatud info- ja sidesektori vastu ja millel võis olla mõju teenuste tavapärasele toimimisele. Kolmas oli suunatud lõppkasutaja (nt kodukasutaja) vastu, ent sellel laiemat mõju ei olnud. Lisaks sai meeskond teavituse kolme õngitsuslehe kohta, mille abil prooviti inimeste meilikontode andmeid koguda.

28.07.2022CERT-EE tuvastas ööpäevaga 23 pahavaraga nakatunud veebilehte ja serverit, mille kaudu üritati Eesti internetikasutajate seadmeid rünnata ja nakatada. Seire käigus tuvastati 142 pahavaraga nakatunud seadet ning nendest teavitati internetiteenuse pakkujaid. Eesti veebilehtede ja -teenuste vastu sooritati ööpäeva jooksul kokku kolm teenustõkestusrünnakut (DDoS), millest kaks olid suunatud info- ja sidesektori vastu ja millel võis olla mõju teenuste tavapärasele toimimisele. Kolmas oli suunatud lõppkasutajate (nt kodukasutajad) vastu, ent nendel laiemat mõju ei olnud. Lisaks sai meeskond teavituse kolme õngitsuslehe kohta, mille abil prooviti inimeste meili- ja pangakontode andmeid koguda. 
27.07.2022CERT-EE tuvastas ööpäevaga 26 pahavaraga nakatunud veebilehte ja serverit, mille kaudu üritati Eesti internetikasutajate seadmeid rünnata ja nakatada. Seire käigus tuvastati 155 pahavaraga nakatunud seadet ning nendest teavitati internetiteenuse pakkujaid. Eesti veebilehtede ja -teenuste vastu sooritati ööpäeva jooksul kokku kuus teenustõkestusrünnakut (DDoS), millest neli olid suunatud info- ja sidesektori vastu ja millel võis olla mõju teenuste tavapärasele toimimisele. Ülejäänud 2 olid suunatud lõppkasutajate (nt kodukasutajad) vastu, ent nendel laiemat mõju ei olnud. Lisaks sai meeskond teavituse kolme õngitsuslehe kohta, mille abil prooviti inimeste meilikontode andmeid koguda. 
26.07.2022CERT-EE tuvastas ööpäevaga 25 pahavaraga nakatunud veebilehte ja serverit, mille kaudu üritati Eesti internetikasutajate seadmeid rünnata ja nakatada. Seire käigus tuvastati 131 pahavaraga nakatunud seadet ning nendest teavitati internetiteenuse pakkujaid. Lisaks sai meeskond teavituse nelja õngitsuslehe kohta, mille abil prooviti inimeste mandaate koguda. 
25.07.2022CERT-EE tuvastas ööpäevaga 17 pahavaraga nakatunud veebilehte ja serverit, mille kaudu üritati Eesti internetikasutajate seadmeid rünnata ja nakatada. Seire käigus tuvastati 126 pahavaraga nakatunud seadet ning nendest teavitati internetiteenuse pakkujaid. Eesti veebilehtede ja -teenuste vastu sooritati ööpäeva jooksul kokku kaks teenustõkestusrünnakut (DDoS), mis olid suunatud info- ja sidesektori vastu ning millel võis olla mõju teenuste tavapärasele toimimisele. 
Lisaks sai meeskond teavituse ühe õngitsuslehe kohta, mille abil prooviti inimeste pangakontode andmeid koguda. 
24.07.2022CERT-EE tuvastas ööpäevaga 28 pahavaraga nakatunud veebilehte ja serverit, mille kaudu üritati Eesti internetikasutajate seadmeid rünnata ja nakatada. Seire käigus tuvastati 122 pahavaraga nakatunud seadet ning nendest teavitati internetiteenuse pakkujaid. Eesti veebilehtede ja -teenuste vastu sooritati ööpäeva jooksul kokku kaheksa teenustõkestusrünnakut (DDoS), millest viis olid suunatud info- ja sidesektori vastu millel võis olla mõju teenuste tavapärasele toimimisele. Ülejäänud kolm olid suunatud lõppkasutajate (nt kodukasutajad) vastu, ent nendel laiemat mõju ei olnud. 
23.07.2022CERT-EE tuvastas ööpäevaga 25 pahavaraga nakatunud veebilehte ja serverit, mille kaudu üritati Eesti internetikasutajate seadmeid rünnata ja nakatada. Seire käigus tuvastati 140 pahavaraga nakatunud seadet ning nendest teavitati internetiteenuse pakkujaid. Eesti veebilehtede ja teenuste vastu sooritati kokku kolm teenustõkestusrünnakut (DDoS), millest kaks olid suunatud info-ja sidesektori vastu ja kolmas avaliku sektori vastu ning neil võis olla mõju teenuste tavapärasele toimimisele. 
22.07.2022CERT-EE tuvastas ööpäevaga 25 pahavaraga nakatunud veebilehte ja serverit, mille kaudu üritati Eesti internetikasutajate seadmeid rünnata ja nakatada. Seire käigus tuvastati 132 pahavaraga nakatunud seadet ning nendest teavitati internetiteenuse pakkujaid. Lisaks sai meeskond teavituse ühe õngitsuslehe kohta, mille abil prooviti inimeste meili- ja pangakonto andmeid koguda. 
21.07.2022CERT-EE tuvastas ööpäevaga 20 pahavaraga nakatunud veebilehte ja serverit, mille kaudu üritati Eesti internetikasutajate seadmeid rünnata ja nakatada. Seire käigus tuvastati 130 pahavaraga nakatunud seadet ning nendest teavitati internetiteenuse pakkujaid. Lisaks sai meeskond teavituse kolme õngitsuslehe kohta, mille abil prooviti inimeste meili- ja pangakonto andmeid koguda. 
20.07.2022CERT-EE tuvastas ööpäevaga 28 pahavaraga nakatunud veebilehte ja serverit, mille kaudu üritati Eesti internetikasutajate seadmeid rünnata ja nakatada. Seire käigus tuvastati 130 pahavaraga nakatunud seadet ning nendest teavitati internetiteenuse pakkujaid.  Eesti veebilehtede ja teenuste vastu sooritati ööpäeva jooksul kokku neli teenustõkestusrünnakut (DDoS), millest kolm olid suunatud info- ja sidesektori vastu ja üks avaliku sektori vastu ning neil võis olla mõju teenuste tavapärasele toimimisele. Lisaks sai meeskond teavituse üheksa õngitsuslehe kohta, mille abil prooviti inimeste meilikontode andmeid koguda. 
19.07.2022CERT-EE tuvastas ööpäevaga 19 pahavaraga nakatunud veebilehte ja serverit, mille kaudu üritati Eesti internetikasutajate seadmeid rünnata ja nakatada. Seire käigus tuvastati 154 pahavaraga nakatunud seadet ning nendest teavitati internetiteenuse pakkujaid. Eesti veebilehtede ja teenuste vastu sooritati ööpäeva jooksul kokku üks teenustõkestusrünnak (DDoS), mis oli suunatud info- ja sidesektori vastu ning millel võis olla mõju teenuste tavapärasele toimimisele. 
Lisaks sai meeskond teavituse seitsme õngitsuslehe kohta, mille abil prooviti inimeste meili- ja pangakonto andmeid koguda. 
18.07.2022CERT-EE tuvastas ööpäevaga 18 pahavaraga nakatunud veebilehte ja serverit, mille kaudu üritati Eesti internetikasutajate seadmeid rünnata ja nakatada. Seire käigus tuvastati 141 pahavaraga nakatunud seadet ning nendest teavitati internetiteenuse pakkujaid. Eesti veebilehtede ja teenuste vastu sooritati ööpäeva jooksul neli teenustõkestusrünnakut (DDoS), kuid nende mõju teenustele ja inimestele oli madal. 
17.07.2022CERT-EE tuvastas ööpäevaga 23 pahavaraga nakatunud veebilehte ja serverit, mille kaudu üritati Eesti internetikasutajate seadmeid rünnata ja nakatada. Seire käigus tuvastati 137 pahavaraga nakatunud seadet ning nendest teavitati internetiteenuse pakkujaid. Eesti veebilehtede ja -teenuste vastu sooritati ööpäeva jooksul kokku seitse teenustõkestusrünnakut (DDoS), mis olid suunatud info- ja sidesektori vastu ning millel võis olla mõju teenuste tavapärasele toimimisele. 
16.07.2022

CERT-EE tuvastas ööpäevaga 21 pahavaraga nakatunud veebilehte ja serverit, mille kaudu üritati Eesti internetikasutajate seadmeid rünnata ja nakatada. Seire käigus tuvastati 139 pahavaraga nakatunud seadet ning nendest teavitati internetiteenuse pakkujaid. Lisaks sai meeskond teavituse kahe õngitsuslehe kohta, mille abil prooviti inimeste meili- ja pangakonto andmeid koguda. 

15.07.2022CERT-EE tuvastas ööpäevaga 19 pahavaraga nakatunud veebilehte ja serverit, mille kaudu üritati Eesti internetikasutajate seadmeid rünnata ja nakatada. Seire käigus tuvastati 140 pahavaraga nakatunud seadet ning nendest teavitati internetiteenuse pakkujaid. Ööpäeva jooksul sooritati kaks teenustõkestusrünnakut (DDoS), mis olid suunatud lõppkasutajate (nt kodukasutaja) vastu, ent neil laiemat mõju ei olnud. Lisaks sai meeskond teavituse ühe õngitsuslehe kohta, mille abil prooviti inimeste meilikonto andmeid koguda. 
14.07.2022CERT-EE tuvastas ööpäevaga 35 pahavaraga nakatunud veebilehte ja serverit, mille kaudu üritati Eesti internetikasutajate seadmeid rünnata ja nakatada. Seire käigus tuvastati 138 pahavaraga nakatunud seadet ning nendest teavitati internetiteenuse pakkujaid. Eesti veebilehtede ja teenuste vastu sooritati ööpäeva jooksul kokku kaks teenustõkestusrünnakut (DDoS), mõlemad olid suunatud lõppkasutajate (nt kodukasutajad) vastu, ent nendel laiemat mõju ei olnud.
13.07.2022CERT-EE tuvastas ööpäevaga 30 pahavaraga nakatunud veebilehte ja serverit, mille kaudu üritati Eesti internetikasutajate seadmeid rünnata ja nakatada. Seire käigus tuvastati 129 pahavaraga nakatunud seadet ning nendest teavitati internetiteenuse pakkujaid. Eesti veebilehtede ja -teenuste vastu sooritati ööpäeva jooksul kokku neli teenustõkestusrünnakut (DDoS), mis olid kõik suunatud info- ja sidesektori vastu ning millel võis olla mõju teenuste tavapärasele toimimisele. Lisaks sai meeskond teavituse kolme õngitsuslehe kohta, mille abil prooviti inimeste meilikontode andmeid koguda.
12.07.2022CERT-EE tuvastas ööpäevaga 21 pahavaraga nakatunud veebilehte ja serverit, mille kaudu üritati Eesti internetikasutajate seadmeid rünnata ja nakatada. Seire käigus tuvastati 128 pahavaraga nakatunud seadet ning nendest teavitati internetiteenuse pakkujaid. Eesti veebilehtede ja teenuste vastu sooritati ööpäeva jooksul kokku seitse teenustõkestusrünnakut (DDoS), millest kuus olid suunatud info- ja sidesektori vastu ning millel võis olla mõju teenuste tavapärasele toimimisele. Seitsmes oli suunatud lõppkasutaja (nt kodukasutaja) vastu, ent sellel laiemat mõju ei olnud. Lisaks sai meeskond teavituse ühe õngitsuslehe kohta, mille abil prooviti inimeste pangakontode andmeid koguda.
11.07.2022CERT-EE tuvastas ööpäevaga 20 pahavaraga nakatunud veebilehte ja serverit, mille kaudu üritati Eesti internetikasutajate seadmeid rünnata ja nakatada. Seire käigus tuvastati 128 pahavaraga nakatunud seadet ning nendest teavitati internetiteenuse pakkujaid. Eesti veebilehtede ja teenuste vastu sooritati ööpäeva jooksul kokku neli teenustõkestusrünnakut (DDoS), millest kaks olid suunatud info- ja sidesektori ning üks finants- ja kindlustussektori vastu ning neil võis olla mõju teenuste tavapärasele toimimisele. Neljas oli suunatud lõppkasutaja (nt kodukasutaja) vastu, ent sellel laiemat mõju ei olnud.
10.07.2022CERT-EE tuvastas ööpäevaga 28 pahavaraga nakatunud veebilehte ja serverit, mille kaudu üritati Eesti internetikasutajate seadmeid rünnata ja nakatada. Seire käigus tuvastati 163 pahavaraga nakatunud seadet ning nendest teavitati internetiteenuse pakkujaid. Eesti veebilehtede ja teenuste vastu sooritati ööpäeva jooksul kokku seitse teenustõkestusrünnakut (DDoS), millest viis olid suunatud info- ja sidesektori ning üks finants- ja kindlustussektori vastu ning millel võis olla mõju teenuste tavapärasele toimimisele. Viimane oli suunatud lõppkasutaja (nt kodukasutaja) vastu, ent sellel laiemat mõju ei olnud. Lisaks sai meeskond teavituse kahe õngitsuslehe kohta, mille abil prooviti inimeste meilikontode andmeid koguda.
09.07.2022CERT-EE tuvastas ööpäevaga 23 pahavaraga nakatunud veebilehte ja serverit, mille kaudu üritati Eesti internetikasutajate seadmeid rünnata ja nakatada. Seire käigus tuvastati 127 pahavaraga nakatunud seadet ning nendest teavitati internetiteenuse pakkujaid. Eesti veebilehtede ja teenuste vastu sooritati ööpäeva jooksul kokku kaks teenustõkestusrünnakut (DDoS), mõlemad olid suunatud info- ja sidesektori vastu ja millel võis olla mõju teenuste tavapärasele toimimisele. Lisaks sai meeskond teavituse nelja õngitsuslehe kohta, mille abil prooviti inimeste meilikontode andmeid koguda.
08.07.2022CERT-EE tuvastas ööpäevaga 26 pahavaraga nakatunud veebilehte ja serverit, mille kaudu üritati Eesti internetikasutajate seadmeid rünnata ja nakatada. Seire käigus tuvastati 152 pahavaraga nakatunud seadet ning nendest teavitati internetiteenuse pakkujaid. Eesti veebilehtede ja teenuste vastu sooritati ööpäeva jooksul kokku viie teenustõkestusrünnakut (DDoS), millest kolm olid suunatud info- ja sidesektori vastu ja millel võis olla mõju teenuste tavapärasele toimimisele. Ülejäänud kaks olid suunatud lõppkasutajate (nt kodukasutajad) vastu, ent nendel laiemat mõju ei olnud. Lisaks sai meeskond teavituse ühe õngitsuslehe kohta, mille abil prooviti inimeste meilikontode andmeid koguda.
07.07.2022CERT-EE tuvastas ööpäevaga 28 pahavaraga nakatunud veebilehte ja serverit, mille kaudu üritati Eesti internetikasutajate seadmeid rünnata ja nakatada. Seire käigus tuvastati 133 pahavaraga nakatunud seadet ning nendest teavitati internetiteenuse pakkujaid. Ööpäeva jooksul sooritati neli teenustõkestusrünnak (DDoS), mis olid suunatud lõppkasutaja (nt kodukasutaja) vastu, ent neil laiemat mõju ei olnud. Lisaks sai meeskond teavituse 11 õngitsuslehe kohta, mille abil prooviti inimeste meili- ja pangakonto andmeid koguda.
06.07.2022CERT-EE tuvastas ööpäevaga 30 pahavaraga nakatunud veebilehte ja serverit, mille kaudu üritati Eesti internetikasutajate seadmeid rünnata ja nakatada. Seire käigus tuvastati 144 pahavaraga nakatunud seadet ning nendest teavitati internetiteenuse pakkujaid. Ööpäeva jooksul sooritati üks teenustõkestusrünnak (DDoS), mis oli suunatud lõppkasutaja (nt kodukasutaja) vastu, ent sel laiemat mõju ei olnud. Lisaks sai meeskond teavituse viie õngitsuslehe kohta, mille abil prooviti inimeste meili- ja pangakonto andmeid koguda.
05.07.2022CERT-EE tuvastas ööpäevaga 27 pahavaraga nakatunud veebilehte ja serverit, mille kaudu üritati Eesti internetikasutajate seadmeid rünnata ja nakatada. Seire käigus tuvastati 155 pahavaraga nakatunud seadet ning nendest teavitati internetiteenuse pakkujaid. Eesti veebilehtede ja teenuste vastu sooritati ööpäeva jooksul kokku viis teenustõkestusrünnakut (DDoS), millest neli olid suunatud info- ja sidessektori vastu ja millel võis olla mõju teenuste tavapärasele toimimisele. Viies oli suunatud lõppkasutaja (nt kodukasutaja) vastu, ent sellel laiemat mõju ei olnud. Lisaks sai meeskond teavituse viie õngitsuslehe kohta, mille abil prooviti inimeste meilikontode andmeid koguda.
04.07.2022CERT-EE tuvastas ööpäevaga 34 pahavaraga nakatunud veebilehte ja serverit, mille kaudu üritati Eesti internetikasutajate seadmeid rünnata ja nakatada. Seire käigus tuvastati 119 pahavaraga nakatunud seadet ning nendest teavitati internetiteenuse pakkujaid. Ööpäeva jooksul sooritati üks teenustõkestusrünnak (DDoS), mis oli suunatud lõppkasutaja (nt kodukasutaja) vastu, ent sel laiemat mõju ei olnud. Lisaks sai meeskond teavituse ühe õngitsuslehe kohta, mille abil prooviti inimeste pangakonto andmeid koguda.
03.07.2022CERT-EE tuvastas ööpäevaga 19 pahavaraga nakatunud veebilehte ja serverit, mille kaudu üritati Eesti internetikasutajate seadmeid rünnata ja nakatada. Seire käigus tuvastati 135 pahavaraga nakatunud seadet ning nendest teavitati internetiteenuse pakkujaid. Eesti veebilehtede ja teenuste vastu sooritati ööpäeva jooksul kaks teenustõkestusrünnakut (DDoS), kuid nende mõju teenustele ja inimestele oli madal. Lisaks sai meeskond teavituse ühe õngitsuslehe kohta, mille abil prooviti inimeste meilikontode andmeid koguda.
02.07.2022CERT-EE tuvastas ööpäevaga 31 pahavaraga nakatunud veebilehte ja serverit, mille kaudu üritati Eesti internetikasutajate seadmeid rünnata ja nakatada. Seire käigus tuvastati 121 pahavaraga nakatunud seadet ning nendest teavitati internetiteenuse pakkujaid. Eesti veebilehtede ja teenuste vastu sooritati ööpäeva jooksul kokku kolm teenustõkestusrünnakut (DDoS), millest kaks oli suunatud info- ja sidesektori vastu ja millel võis olla mõju teenuste tavapärasele toimimisele. Kolmas oli pigem suunatud üksiku lõppkasutaja (nt. kodukasutaja) vastu, kuid sellel laiemat mõju ei olnud. Lisaks sai meeskond teavituse ühe õngitsuslehe kohta, mille abil prooviti inimeste pangaandmeid koguda.
01.07.2022CERT-EE tuvastas ööpäevaga 27 pahavaraga nakatunud veebilehte ja serverit, mille kaudu üritati Eesti internetikasutajate seadmeid rünnata ja nakatada. Seire käigus tuvastati 136 pahavaraga nakatunud seadet ning nendest teavitati internetiteenuse pakkujaid. Lisaks sai meeskond teavituse ühe õngitsuslehe kohta, mille abil prooviti inimeste meiliandmeid koguda.
Viimati muudetud: 02.08.2022

Kas said oma küsimusele vastuse?


Täname tagasiside eest!