Language switcher

Ettekirjutused ja otsused 2022

KuupäevPealkiriKokkuvõte
15.06.2022Menetluse lõpetamise otsus nr 8-1/21-0257/22853 (140.04 KB, PDF)Algatasime 2021. aasta novembris järelevalvemenetluse Piksel OÜ suhtes, et kõrvaldada infosüsteemide turvanõrkused ja haavatavused. Menetluse käigus võttis ettevõte kasutusele asjakohased meetmed ning kõrvaldas haavatavused. Lõpetasime menetluse.
19.5.2022Menetluse lõpetamise otsus nr 8-1/22-0062/22704 (59.19 KB, PDF) Algatasime 2022. aasta 9. märtsil järelevalvemenetluse, et kontrollida, kas AS Operail teenuste haldamisel on täidetud infoturbenõudeid. Menetluse käigus leiti, et AS Operailil on organiseeritud infoturbe korraldus, auditeerinud seda ning tegeleb vajalike turvameetmete rakendamisega. Lõpetasime menetluse.
17.5.2022Menetluse lõpetamise otsus nr 8-1/22-0063/22694 Elron (59.03 KB, PDF)Algatasime 2022. aasta 10. märtsil järelevalvemenetluse, et kontrollida, kas AS Eesti Liinirongide teenuste haldamisel on täidetud infoturbenõudeid. Menetluse käigus leiti, et AS Eesti Liinirongidel on organiseeritud infoturbe korraldus ja tegeleb vajalike turvameetmete rakendamisega ning lõpetasime menetluse.
18.4.2022Ettekirjutus nr 8-1/21-0259/22578 SA Narva Haigla (188.87 KB, PDF)Algatasime 2021. aasta novembris järelevalvemenetluse SA Narva Haigla suhtes, et veenduda, kas küberturvalisuse seaduses sätestatud nõuded on täidetud. Menetluse käigus tehti Narva Haiglale ettekirjutus tuvastatud puuduste kõrvaldamiseks.
14.4.2022Menetluse lõpetamise otsus nr 8-1/21-0253/211681 AS Tallinna Lennujaam (147.44 KB, PDF)Algatasime 2021. aasta novembris järelevalvemenetluse AS Tallinna Lennujaam suhtes, et kontrollida KüTS § 7 ja 8 sätestatud nõuete täitmist. Menetluse käigus jõuti järeldusele, et AS Tallinna Lennujaam on kasutusele võtnud organisatsioonilised, füüsilised ja infotehnoloogilised turvameetmed ning kehtestatud meetmed vastavad ettevõtte tegevusala vajadustele. Lõpetasime menetluse.
30.3.2022Ettekirjutus nr 8-2/20-0219/211453 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (135.63 KB, PDF)MKMi suhtes käimasoleva menetluse osana tegime MKMile ettekirjutuse puuduste kõrvaldamiseks. Kuna puudused ei olnud tähtajaks kõrvaldatud, määrasime puuduste kõrvaldamiseks täiendav tähtaeg.
23.3.2022Menetluse lõpetamise otsus nr 8-1/21-0072/21487 Luminor Bank AS (144.09 KB, PDF)Alustasime 2021. aasta kevadel järelevalvemenetlust Luminor Bank AS suhtes, et kontrollida teenuse osutajale kehtestatud infoturbealaste nõuete täitmist. Menetluse käigus jõuti järeldusele, et Luminor Bank AS on kasutusele võtnud organisatsioonilised, füüsilised ja infotehnoloogilised turvameetmed ning kehtestatud meetmed vastavad ettevõtte tegevusala vajadustele. Lõpetasime menetluse.
17.3.2022Menetluse lõpetamise otsus nr 8-1/21-0255/211687 AS Saarte Liinid (151.79 KB, PDF)Algatasime 2021. aasta novembris järelevalvemenetluse AS Saarte Liinid suhtes, et kontrollida KüTS § 7 ja 8 sätestatud nõuete täitmist. Menetluse käigus jõudsime järeldusele, et AS Saarte Liinid on kasutusele võtnud organisatsioonilised, füüsilised ja infotehnoloogilised turvameetmed ning kehtestatud meetmed vastavad ettevõtte tegevusala vajadustele. Lõpetasime menetluse.
8.3.2022Menetluse lõpetamise otsus nr 8-1/21-0264/211736 AS Tallinna Sadam (148.23 KB, PDF)Algatasime 2021. aasta novembris järelevalvemenetluse AS Tallinna Sadam suhtes, et kontrollida KüTS § 7 ja 8 sätestatud nõuete täitmist. Menetluse käigus jõudsime järeldusele, et AS Tallinna Sadam on kasutusele võtnud organisatsioonilised, füüsilised ja infotehnoloogilised turvameetmed ning kehtestatud meetmed vastavad ettevõtte tegevusala vajadustele. Lõpetasime menetluse.
7.3.2022Menetluse lõpetamise otsus nr nr 8-1/21-0294/22387 SA Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskus (158.72 KB, PDF)Algatasime 2022. aata veebruaris järelevalvemenetluse SA Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse suhtes, et kontrollida küberturvalisuse seaduses sätestatud nõuete täitmist. Menetluse käigus sai selgeks, et asutus ei ole HOS § 36 lg 2 sätestatud elutähtsa teenuse osutaja. Lõpetasime menetluse ning andsime soovitusi, mis aitavad küberturbe olukorda turvaliselt tagada.
14.2.2022 Menetluse lõpetamise otsus nr 8-1/21-0252/211679 AS Eesti Raudtee (147.06 KB, PDF)Algatasime 2021. aasta novembris järelevalvemenetluse AS Eesti Raudtee suhtes, et üle vaadata KüTS § 7 ja 8 sätestatud nõuete täitmist. Menetluse käigus jõudsime järeldusele, et AS Eesti Raudteel on  organiseeritud infoturbe korraldus, koostanud vajaliku dokumentatsiooni ning tegeleb asjakohaste infotehnoloogiliste turvameetmete rakendamisega. Lõpetasime menetluse.
14.2.2022Menetluse lõpetamise otsus nr 8-1/21-0289/22265 Levira (59.06 KB, PDF)Alustasime 2020. aasta 6. juunil järelevalvemenetlust, et kontrollida, kas AS Levira teenuste haldamisel on täidetud infoturbenõudeid. Menetluse käigus leiti, et AS Levira on loonud infoturbe organisatsiooni, auditeerinud seda ning tegeleb vajalike turvameetmete rakendamisega. Lõpetasime menetluse.

 

Viimati muudetud: 06.07.2022

Kas said oma küsimusele vastuse?


Täname tagasiside eest!