Language switcher

Ettekirjutused ja otsused 2021

KuupäevPealkiriKokkuvõte
22.11.2021Ettekirjutus nr 8-2/20-0219/211453 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (172.85 KB, PDF)RIA algatas 2020. aasta lõpus järelevalvemenetluse MKMi suhtes. Menetluse eesmärgiks oli kontrollida infoturbenõuete täitmist. Menetluse käigus tehti MKMile ettekirjutus tuvastatud puuduste kõrvaldamiseks.
18.11.2021Menetluse lõpetamise otsus nr 8-1/21-0052/211683 SA Tallinna Lastehaigla (143.06 KB, PDF)RIA algatas veebruaris 2021 järelevalvemenetluse SA Tallinna Lastehaigla suhtes, eesmärgiga kontrollida küberturvalisuse seaduses sätestatud nõuete täitmist. Menetluse käigus jõuti järeldusele, et Tallinna Lastehaigla on loonud infoturbeorganisatsiooni ning tegeleb asjakohaste infotehnoloogiliste turvameetmete rakendamisega. Menetlus lõpetati.
12.11.2021Ettekirjutus nr 8-1/21-0179/211668 Piksel OÜ (143 KB, PDF)

2021. aasta sügisel viis RIA läbi riikliku järelevalvemenetluse Piksel OÜ suhtes, eesmärgiga kõrvaldada Piksel OÜ teenustes infoturbelised puudused. Menetluse käigus koostatud ettekirjutuse tulemusel on tuvastatud puudused nüüdseks kõrvaldatud ning menetlus lõpetatud.

10.11.2021Menetluse lõpetamise otsus nr nr 8-2/21-0088/21580 Narva-Jõesuu Linnavalitsus (142.17 KB, PDF)RIA algatas 2021 kevadel järelevalvemenetluse Narva-Jõesuu linna suhtes. Menetluse eesmärgiks oli kontrollida infoturbenõuete täitmist. Menetluse käigus koostatud ettekirjutuse tulemusel on tuvastatud puudused kõrvaldatud ning menetlus lõpetatud.
20.10.2021Menetluse lõpetamise otsus nr nr 8-2/21-0086/21576 Sillamäe Linnavalitsus (145.07 KB, PDF)RIA algatas 2021 kevadel järelevalvemenetluse Sillamäe valla suhtes. Menetluse eesmärgiks oli kontrollida infoturbenõuete täitmist. Menetluse käigus koostatud ettekirjutuse tulemusel on tuvastatud puudused kõrvaldatud ning menetlus lõpetatud.
18.10.2021Menetluse lõpetamise otsus nr nr 8-2/21-0092/21584 Kehtna Vallavalitsus (145.12 KB, PDF)RIA algatas 2021 kevadel järelevalvemenetluse Kehtna valla suhtes. Menetluse eesmärgiks oli kontrollida infoturbenõuete täitmist. Menetluse käigus koostatud ettekirjutuse tulemusel on tuvastatud puudused kõrvaldatud ning menetlus lõpetatud.
18.10.2021Menetluse lõpetamise otsus nr 8-2/21-0090/21582 Saarde Vallavalitsus (144.17 KB, PDF)RIA algatas 2021 kevadel järelevalvemenetluse Saarde valla suhtes. Menetluse eesmärgiks oli kontrollida infoturbenõuete täitmist. Menetluse käigus koostatud ettekirjutuse tulemusel on tuvastatud puudused kõrvaldatud ning menetlus lõpetatud.
18.10.2021 Menetluse lõpetamise otsus nr 8-1/21-0066/211545 SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla (143.1 KB, PDF)RIA algatas märtsis 2021 järelevalvemenetluse SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla suhtes, eesmärgiga kontrollida küberturvalisuse seaduses sätestatud nõuete täitmist. Menetluse käigus jõuti järeldusele, et PERH on loonud infoturbeorganisatsiooni ning tegeleb asjakohaste infotehnoloogiliste turvameetmete rakendamisega. Menetlus lõpetati.
14.10.2021Menetluse lõpetamise otsus nr 8-2/21-0091/21583 Häädemeeste Vallavalitsus (143.09 KB, PDF)RIA algatas 2021 kevadel järelevalvemenetluse Häädemeeste valla suhtes. Menetluse eesmärgiks oli kontrollida infoturbenõuete täitmist. Menetluse käigus koostatud ettekirjutuse tulemusel on tuvastatud puudused kõrvaldatud ning menetlus lõpetatud.
29.9.2021 Menetluse lõpetamise otsus nr 8-2/21-0093/21585 Kihnu Vallavalitsus (142.41 KB, PDF)RIA algatas 2021 kevadel järelevalvemenetluse Kihnu valla suhtes. Menetluse eesmärgiks oli kontrollida infoturbenõuete täitmist. Menetluse käigus jõuti järeldusele, et Kihnu vallavalitsus on loonud infoturbeorganisatsiooni, koostanud vajaliku dokumentatsiooni ning tegeleb asjakohaste infotehnoloogiliste turvameetmete rakendamisega. Menetlus lõpetati.
13.9.2021Menetluse lõpetamise otsus nr 8-2/21-0095/21586 Otepää Vallavalitsus (146.13 KB, PDF)RIA algatas 2021 kevadel järelevalvemenetluse Otepää valla suhtes. Menetluse eesmärgiks oli kontrollida infoturbenõuete täitmist. Menetluse käigus jõuti järeldusele, et Otepää vallavalitsus on loonud infoturbeorganisatsiooni, koostanud vajaliku dokumentatsiooni ning tegeleb asjakohaste infotehnoloogiliste turvameetmete rakendamisega. Menetlus lõpetati.
22.9.2021Menetluse lõpetamise otsus nr 8-2/21-0087/21578 Narva Linnavalitsus (145.49 KB, PDF)RIA algatas 2021 kevadel järelevalvemenetluse Narva linna suhtes. Menetluse eesmärgiks oli kontrollida infoturbenõuete täitmist. Menetluse käigus jõuti järeldusele, et Narva linnavalitsus on loonud infoturbeorganisatsiooni, koostanud vajaliku dokumentatsiooni ning tegeleb asjakohaste infotehnoloogiliste turvameetmete rakendamisega. Menetlus lõpetati.
2.9.2021Ettekirjutus-hoiatus nr 8-2/21-0088/21580 Narva-Jõesuu Linnavalitsus (175.07 KB, PDF)RIA algatas 2021 kevadel järelevalvemenetluse Narva-Jõesuu linna suhtes. Menetluse eesmärgiks oli kontrollida infoturbenõuete täitmist. Menetluse käigus koostatud ettekirjutuse tulemusel on tuvastatud puudused kõrvaldatud ning menetlus lõpetatud.
2.9.2021Ettekirjutus-hoiatus nr 8-2/21-0091/21583 Häädemeeste Vallavalitsus (178.88 KB, PDF)RIA algatas 2021 kevadel järelevalvemenetluse Häädemeeste valla suhtes. Menetluse eesmärgiks oli kontrollida infoturbenõuete täitmist. Menetluse käigus koostatud ettekirjutuse tulemusel on tuvastatud puudused kõrvaldatud ning menetlus lõpetatud.
1.9.2021Ettekirjutus-hoiatus nr 8-2/21-0092/21584 Kehtna Vallavalitsus (177.42 KB, PDF)RIA algatas 2021 kevadel järelevalvemenetluse Kehtna valla suhtes. Menetluse eesmärgiks oli kontrollida infoturbenõuete täitmist. Menetluse käigus koostatud ettekirjutuse tulemusel on tuvastatud puudused kõrvaldatud ning menetlus lõpetatud.
24.8.2021Menetluse lõpetamise otsus nr 8-2/21-0089/21581 Põlva Vallavalitsus (142.41 KB, PDF)RIA algatas 2021 kevadel järelevalvemenetluse Põlva valla suhtes. Menetluse eesmärgiks oli kontrollida infoturbenõuete täitmist. Menetluse käigus jõuti järeldusele, et Põlva vallavalitsus on loonud infoturbeorganisatsiooni, koostanud vajaliku dokumentatsiooni ning tegeleb asjakohaste infotehnoloogiliste turvameetmete rakendamisega. Menetlus lõpetati.
23.8.2021Menetluse lõpetamise otsus nr 8-2/21-0096/21587 Räpina Vallavalitsus (142.57 KB, PDF)RIA algatas 2021 kevadel järelevalvemenetluse Räpina valla suhtes. Menetluse eesmärgiks oli kontrollida infoturbenõuete täitmist. Menetluse käigus jõuti järeldusele, et Räpina vallavalitsus on loonud infoturbeorganisatsiooni, koostanud vajaliku dokumentatsiooni ning tegeleb asjakohaste infotehnoloogiliste turvameetmete rakendamisega. Menetlus lõpetati.
20.7.2021Ettekirjutus-hoiatus nr 8-2/21-0086/21576 Sillamäe Linnavalitsus (180.52 KB, PDF)RIA algatas 2021 kevadel järelevalvemenetluse Sillamäe valla suhtes. Menetluse eesmärgiks oli kontrollida infoturbenõuete täitmist. Menetluse käigus koostatud ettekirjutuse tulemusel on tuvastatud puudused kõrvaldatud ning menetlus lõpetatud.
22.4.2021Menetluse lõpetamise otsus nr 8-2/20-0161/21705 Maa-amet (60.24 KB, PDF)RIA algatas 3. septembril 2020 Maa-ameti suhtes haldusjärelevalvemenetluse, mille eesmärgiks oli kontrollida infosüsteemide turvameetmete rakendamise nõuetekohast täitmist. Menetluse käigus leiti, et Maa-amet on taganud infoturbeorganisatsiooni, auditeerinud maakatastrit ning tegeleb vajalike turvameetmete rakendamisega. Menetlus lõpetati.
3.3.2021Menetluse lõpetamise otsus nr nr 8-2/20-0160/201206 Maksu- ja Tolliamet (176.24 KB, PDF)RIA algatas 2020 sügisel järelevalvemenetluse Maksu- ja Tolliameti suhtes, eesmärgiga kontrollida maksukohustuslaste registri infosüsteemi turvameetmete rakendamise nõuetekohast täitmist. Menetluse käigus jõuti järeldusele, et MTA on loonud infoturbeorganisatsiooni, auditeerinud maksukohustuslaste registri infosüsteemi ning tegeleb asjakohaste infotehnoloogiliste turvameetmete rakendamisega. Menetlus lõpetati.
1.3.2021Menetluse lõpetamise otsus nr nr 8-2/20-0159/201204 Rahandusministeerium (176.72 KB, PDF)RIA algatas 2020 sügisel järelevalvemenetluse Rahandusministeeriumi suhtes, eesmärgiga kontrollida infosüsteemide turvameetmete rakendamise nõuetekohast täitmist. Menetluse käigus jõuti järeldusele, et Rahandusministeerium on loonud infoturbeorganisatsiooni, auditeerinud riigikassa infosüsteemi ning tegeleb asjakohaste infotehnoloogiliste turvameetmete rakendamisega. Menetlus lõpetati.
14.1.2021Menetluse lõpetamise otsus nr 8-2/20-0158/21101 SKA (68.46 KB, PDF)RIA algatas 2. septembril 2020 Sotsiaalkindlustusameti (SKA) suhtes haldusjärelevalvemenetluse, et kontrollida infosüsteemide turvameetmete rakendamise nõuetekohast täitmist. Menetluse käigus leiti, et SKA on loonud infoturbeorganisatsiooni, auditeerinud SKAIS-i ning tegeleb vajalike turvameetmete rakendamisega. Menetlus lõpetati. 
Viimati muudetud: 03.06.2022

Kas said oma küsimusele vastuse?


Täname tagasiside eest!