Language switcher

Infosüsteemide turvameetmete süsteem ISKE

ISKE on infosüsteemide kolmeastmeline etalonturbe süsteem, mille eesmärk on tagada infosüsteemides töödeldavatele andmetele piisava tasemega turvalisus.

Süsteem on loodud eelkõige riigi ja kohaliku omavalitsuse andmekogude pidamisel kasutatavatele infosüsteemidele ning nendega seotud infovaradele turvalisuse tagamiseks. ISKEt saavad kasutada ka ettevõtted oma organisatsiooni infoturbe eesmärkide saavutamiseks.

ISKE väljatöötamisel ja arendamisel on aluseks võetud Saksamaa BSI (saksa k. Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik) avaldatav infoturbe standard – IT Baseline Protection Manual (saksa k. IT-Grundschutz).

ISKEs on kirjeldatud kolm turbeastet – madal (L), keskmine (M) ja kõrge (H). Vastav turbetase määratakse andmetele turvaklasside (turvaosaklasside) määramise kaudu. Turvaklasside määramisel lähtutakse teabe konfidentsiaalsusest, teabe terviklusest ja käideldavusest.

ISKE rakendamine asutuses ei ole ühekordne projekt. See on pidev protsess, sest muutuvad nii IT-keskkond, turvaohud kui ka -meetmed. ISKE rakendusjuhendi uued ja täiendatud versioonid ilmuvad vastavalt vajadusele.

ISKE rakendusjuhendi esimene versioon valmis 2003. aasta oktoobrikuus.

ISKE uusim rakendusjuhend 8.00 ilmus jaanuaris 2017.

ISKE portaal arvutiekraanil

Viimati muudetud: 01.06.2021

Kas said oma küsimusele vastuse?


Täname tagasiside eest!