Language switcher

Sa oled siin

Fooriprotokoll

Fooriprotokoll (FP) on märgistuste kogum, mida kasutatakse rahvusvahelises küberturbekogukonnas konfidentsiaalse teabe jagamiseks õigete saajate vahel. FPs kasutatakse nelja värvi, et osutada eri konfidentsiaalsuse astmetele ja nendele vastavatele teabe jagamise nõuetele, mida teabe saaja(te)l tuleb täita.

RIA kasutab FPd infovahetuseks erasektoriga, mittetulundussektoriga ja rahvusvaheliste partneritega, et koordineerida küberintsidentide tuvastamist ja nendele reageerimist. FP tagab lihtsa ja loomuliku skeemi konfidentsiaalse küberturbe teabe jagamiseks küberturbekogukonnas, sh rahvusvaheliselt. FPd kasutavad avaliku- ja erasektori organisatsioonid Austraalias, Hollandis, Itaalias, Jaapanis, Kanadas, Norras, Prantsusmaal, Rootsis, Saksamaal, Soomes, Šveitsis, Ungaris, USAs, Uus-Meremaal ja Ühendkuningriigis.

Riigisaladuse edastamiseks FPd ei kasutata. Eesti riigiasututuste vahelisel suhtlemisel tunnistatakse juurdepääsupiiranguga info asutusesiseseks kasutamiseks avaliku teabe seaduse alusel.

FP alusel käsitletava teabe looja peab tähistama teabe õige FP värviga, et näidata, kui laialdaselt tohib teavet levitada. Selleks lisatakse „FP: [värv]” dokumendi päisesse ja jalusesse. Kui saajal on vaja jagada teavet ulatuslikumalt, kui algse FP märgistusega viidatud, peab ta pöörduma algallika poole.

Täpsem teave selle kohta, millal kasutada FP värve (punane, kollane, roheline ja valge) ning kuidas iga liiki FPga tähistatud teavet jagada tohib, on esitatud järgneval FP maatriksil.

 

Fooriprotokolli maatriks 

VärvMillal seda kasutada?Kuidas võib teavet jagada?
PUNANEAllikas võib kasutada FP PUNAST värvi, kui kõrvalised osalised ei tohi teabe põhjal mingil viisil tegutseda ning kui teave võib väärkasutuse korral avaldada mõju asjaosalise privaatsusele, mainele või tegevusele.Saaja ei tohi FP PUNASE värviga tähistatud teavet jagada ühegi osalisega, kes ei ole seotud konkreetse teabevahetuse, kohtumise või vestlusega, mille käigus teavet algselt avaldatakse.
KOLLANEAllikas võib kasutada FP KOLLAST värvi, kui teabe põhjal tulemuslikuks tegutsemiseks on vaja kellegi toetust, kuid sellega kaasneb oht privaatsusele, mainele või tegevusele, kui teavet jagatakse väljaspool seotud organisatsioone.Saaja tohib jagada FP KOLLASE värviga tähistatud teavet üksnes oma organisatsiooni liikmetega ja/või partneritega, kellel on otsene teadmisvajadus, ning vaid sellises ulatuses, kuivõrd on vajalik teabe põhjal tegutsemiseks.
ROHELINEAllikas võib kasutada FP ROHELIST värvi, kui teave on kasulik kõikidele osalevatele organisatsioonidele ning laiema ringkonna või valdkonna partneritele.Saaja võib jagada FP ROHELISE värviga tähistatud teavet oma valdkonna või ringkonna partnerite ja partnerorganisatsioonidega, kuid seda ei tohi teha avalike kanalite kaudu.
VALGEAllikas võib kasutada FP VALGET värvi, kui teabega kaasneb minimaalne tõenäoline väärkasutuse oht või puudub see üldse, järgides seejuures kohaldatavaid eeskirju ja üldsusele avaldamise korda.FP VALGE värviga tähistatud teavet võib levitada piiramatult kooskõlas autoriõigust käsitlevate sätetega.
Viimati muudetud: 01.06.2021

Kas said oma küsimusele vastuse?


Täname tagasiside eest!