Language switcher

Sa oled siin

Lõpeb avalike teenuste arendamise taotluste vastuvõtmine

Kuupäev: 
esmaspäev, 22.10.2018

8.–22. oktoobrini saavad põhiseaduslikud institutsioonid, kohalikud omavalitsusüksused ja nende hallatavad asutused, kohalike omavalitsuste liidud, avalik-õiguslikud juriidilised isikud ning avalikku teenust pakkuvad sihtasutused ja mittetulundusühingud taotleda struktuuritoetust taotlusvoorust „Avalike teenuste arendamine info- ja kommunikatsioonitehnoloogia võimaluste abil“.

Toetatakse projekte, mille tulemusel kujundatakse avalikud teenused ühtseks tervikuks, teenused muutuvad tõhusamaks ja kõikidele kasutajagruppidele paremini ligipääsetavaks.

Taotlusvooru kogumaht on 2 000 000 eurot. Projekti maksimaalne eelarve on 500 000 eurot.

Täpsem info avatud taotlusvooru kohta