Language switcher

Sa oled siin

Tutvustus ja struktuur

Oleme riiklik kompetentsikeskus, kes kujundab ja kindlustab Eesti infoühiskonna alustalasid: arendame ja haldame e-riigi keskseid taristuteenuseid ning tagame riigi küberturvalisuse.

Ühtlasi tegutseme Euroopa Liidu struktuuritoetuste rakendusüksusena ja korraldame e-riigi IKT projektide rahastamist ELi struktuuritoetustest.

Haldame ja kaitseme riigi internetivõrku ning hoolitseme turvaliste e-valimiste eest. Seisame selle eest, et Eesti digitaalne identiteet oleks jätkusuutlik ning leiaks laialdast kasutamist üle maailma.

Viime riigiportaali eesti.ee haldamisega olulise riiki puudutva info inimese juurde.

RIA kuuulub Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalasse.

Strateegia

Arendame, haldame ja kaitseme maailma parimat digitaalset ühiskonda.

Missioon

Kompetentsikeskusena tagame Eesti e-riigi usaldusväärsuse ja mugavad teenused.

Visioon

Loome ja kaitseme koos maailma parimat digitaalset ühiskonda.

 

 

Kujunemislugu

Riigi Infosüsteemi Amet on kujunenud mitmete asutuste reorganiseerimise ja ühinemise tulemusena.

1990. aastal Riigikantselei haldusalas moodustatud Eesti Informaatikafondist on aastate jooksul saanud Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi haldusalas olev valitsusasutus.

1. juuni 2011 – Riigi Infosüsteemide Arenduskeskusest sai Riigi Infosüsteemi Amet.

2003 – Mais loodi Eesti Informaatikakeskuse ja Riigihangete Keskuse liitmisel Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus.

2001 – Eesti Informaatikakeskus viidi üle Teede- ja Sideministeeriumi haldusalasse hallatava riigiasutusena.

2000 – Loodi Teede- ja Sideministeeriumi riigi infosüsteemide osakond.

1996 – Eesti Informaatikafond reorganiseeriti Eesti Informaatikakeskuseks (EIK), mis oli Riigikantselei hallatav riigiasutus. Eesti Informaatikanõukogu reorganiseeriti valitsust nõustavaks komisjoniks ja selle funktsioonid muutusid.

1993 – Märtsis moodustati Riigikantselei koosseisu riigi infosüsteemide osakond (RISO), kelle olulisim koostööpartner oli Eesti Informaatikafond.

1990 – Detsembris moodustati Riigikantselei haldusalas Eesti Informaatikafond (EIF), mis oli aasta varem moodustatud Eesti Informaatikanõukogu tööorgan.

Viimati muudetud: 26.05.2020

Kas said vastuse oma küsimusele?


Täname tagasiside eest!