Language switcher

X-tee versiooni 5 keskkondi ootab ees sulgemine

2015. aastal alanud üleminek X-tee versioonile 6 hakkab lõppema.

Kui teie organisatsioonil on X-tee versioonile 6 üleminekul endiselt raskusi ning ei ole võimalik platvormi vahetada või andmeteenuseid kasutusele võtta, palume sellest esimesel võimalusel teavitada Riigi Infosüsteemi Ametit aadressil help@ria.ee.

Üleminek X-tee uuele versioonile algas 2. novembril 2015. 

2018. aasta seisuga on valdav osa teenusepakkujatest ja tarbijatest läinud üle X-tee versioonile 6.

X-tee versioonile 6 ülemineku peamised põhjused:

  • Muuta X-tee turvaskeemi ja kasutada X-teel vahendatavate sõnumite terviklikkuse tagamiseks kvalifitseeritud digitaalset templit (e-templit).
  • Turvalisuse säilitamiseks vabaneda pärandvarast ja korrastada liikmete haldamise süsteemi.
  • Tagada X-tee andmevahetuse kooskõla digitaalallkirja seadusega.
Viimati muudetud: 28.08.2018

Kas said vastuse oma küsimusele?


Täname tagasiside eest!