Language switcher

Sa oled siin

Rahvusvahelised projektid

EU CyberNet

Euroopa Liit rahastab järjest rohkem küberturvalisusega seonduvaid projekte kolmandates riikides. Euroopa Komisjon tundis seetõttu vajadust ELi ülese küberturvalisuse ekspertvõrgustiku järele, mis saaks selliseid projekte ellu viia.

Võrgustiku käivitamiseks kuulutas Euroopa Komisjon välja rahvusvahelise hanke ning võitjaks osutus Riigi Infosüsteemi Ameti projekt. 2019. aasta augustis allkirjastasid RIA ja Euroopa Komisjon lepingu, mis on alus Euroopa Liidu küberturbealase ekspertvõrgustiku asutamisele (EU CyberNet).

EU CyberNet loodi esialgu RIA osakonnana. Keskuse eelarve on neli miljonit eurot ning see hakkab koordineerima kõigi Euroopa Liidu korraldatud küberturvalisuse projekte kolmandates riikides. Projekti lõpuks peab olema võrgustikku hõlmatud enam kui 500 eksperti ning 200 rahvusvahelist organisatsiooni.

Ekspertvõrgustiku eesmärk on tugevdada Euroopa Liidu panust ülemaailmsesse küberturvalisusesse ning tagada väljapool Euroopat korraldatud õppuste, koolituste ning investeeringute senisest tõhusam kasutamine.

Lisaks on EU CyberNeti ülesandeks nõustada Euroopa Komisjoni erinevaid üksuseid, võimaldada ekspertidel ning organisatsioonidel teavet ja kogemusi vahendada, töötada välja küberturvalisuse koolitusmooduleid ning korraldada vastavaid koolitusi.

Projekti kestus: 1. september 2019 – 31. august 2023

Projekti kogueelarve: 3 999 600 €

EU CyberNet logo​​​​​​

 

EU Cyber for Development Project (Cyber4Dev)

Cyber4Dev on esimene Euroopa Liidu globaalne küberturvalisuse tõstmise projekt, mis algas 2018. aastal.

Projektis osaleb neli riiki ja partnerit: Põhja Iirimaa (juhtivpartner on Põhja-Iirimaa arenguabiamet NI-CO), Eesti (RIA), Suurbritannia (Välis- ja arengukoostöö ministeerium) ja Holland (Välisministeerium).

Projekti üldeesmärgiks on toetada Aafrika, Aasia, Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonna riikide küberturvalisuse tõstmist koolitus- ja nõustamisprogrammide abil.

Projekti skoobis on kolm peamist tegevusvaldkonda:

  • abi küberjulgeoleku strateegiate koostamisel ning elluviimisel (kriitilise infrastruktuuri kaitse, teadlikkuse tõstmise, riskijuhtimise ja kriisihaldusega seotud koolitused ja õppused); 
  • CSIRTide operatiivvõime tõstmine (organisatsiooni ülesehituse ja juhtimise ning tööprotsessidega seotud koolitused);
  • regionaalse ja rahvusvahelise koostöö toetamine.

Projekti prioriteetsed sihtriigid on 2022. aasta seisuga: Sri Lanka, Botswana, Mauritius, Rwanda, Dominikaani Vabariik, Ecuador, Costa Rica, Laos, Kambodža.

Projekti sihtriikidele lähenetakse terviklikult: alustatakse küberturvalisuse olukorra hindamisest, lünkade ning koolitusvajaduse tuvastamisest ja koolitusplaanide koostamisest ning viiakse läbi erinevaid koolitusi, õppusi ning abistatakse ka seadusloomega. 

Lisaks sihtriikidele võtab projekt vastu taotlusi projekti tegevuspiirkonda kuuluvatelt riikidelt, kes vajavad abi mõne konkreetse küberturvalisuse valdkonna arendamisel, nt küberjulgeoleku strateegia koostamine, kriitilise infrastruktuuri kaardistamine, küberturvalisuse õppuse planeerimine ja korraldamine, CSIRTi loomine jne.

Vahemikus 2018 kuni märts 2022 on projekt üle maailma läbi viinud 235 koolitust ning mitmeid seminare ja konverentse üle 7005 osalejale sihtriikides. Oleme toetanud üle 72 sihtriigi eksperdi osalemist rahvusvahelistel erialastel foorumitel üle maailma.

Cyber4Dev projektis on koolitaja või nõustajana osalenud tänaseks 51 Eesti eksperti nii RIA-st kui ka väljastpoolt.

Projekti kestus: 1. jaanuar 2018 – 12. juuni 2023

Projekti kogueelarve: 11 050 000 €

Eesti projektijuht: Merili Soosalu, merili.soosalu [at] ria.ee 

Logol tekst: "CYBER4Dev", ELi lipp, tekst: "Funded by the European Union"

 

Konkurentsivõimeliste väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvahelise koostöö laiendamine

Projektis osaleb seitse riiki: Prantsusmaa (juhtiv partner), Itaalia, Hispaania, Belgia, Slovakkia, Sloveenia ja Eesti.

Projekti üldeesmärk on toetada küberturvalisuse valdkonna väike- ja keskmise suurusega ettevõtete konkurentsivõimet.

Projekti kestus: 1. juuni 2018 – 31. mai 2023

Projekti kogueelarve: 1 864 242 €

Rahastusmeede: Interreg Europe

Projekt Eestis

Projektiga arendatakse Eesti ettevõtlust ja innovatsiooniloomet küberturbe vallas. Selleks arendatakse poliitikainstrumente, tehakse riiklikku koostööd ning korraldatakse rahvusvahelisi konsultatsioone projektipartneritega. Eesti ettevõtetel tekib võimalus luua suhteid partnerriikide regioonide ja ettevõtetega ning RIA-l tekib parem arusaam, kuidas toetada innovatsiooniloomet.

Projekti eesmärk on vaadata otsa Eesti küberturbe ökosüsteemile, kaardistada olemasolevad partnerid, leida üles ökosüsteemi murekohad ja nendega süstemaatiliselt tegeleda.

Projekti oodatav tulemus:

  • Analüüs ja konsultatsioonid väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) parema ning konkurentsivõimelisema rahvusvahelise laienemise ja koostöö tarbeks (nt SWOT analüüsid).
  • Luuakse plaanid ja kaardistus parema koostöö ja infojagamise tarbeks Eesti küberturvalisuse ökosüsteemis.
  • Heade praktikate ning soovituste jagamine projektipartnerite vahel.

Toetuse summa: 167 267,25 €

Logol tekst: "CYBER Interreg Europe", ELi lipp, tekst: "European Union, European Regional Development Fund"​​​​​​

Viimati muudetud: 16.05.2022

Kas said oma küsimusele vastuse?


Täname tagasiside eest!