Language switcher

Sa oled siin

Korruptsioonivastane tegevus

Korruptsioonivastane seadus » kohustab Riigi Infosüsteemi Ametit (RIA) tagama oma töötajatele korruptsiooni ennetamise alast teadlikkust ja kohustustest kinnipidamise kontroll. Tegemist on järjepideva ülesandega, mille täitmise tagamist koordineerib sisekontrollijuht. Kõrvuti plaanilise tööga täidab sisekontrollijuht ka nõustaja ülesandeid, seda nii asutusesiseses kui ka välises vaates. Seega julgustame teid igal juhul oma murede või tähelepanekutega RIA poole pöörduma.

 

Huvide konflikti vältimine 

Huvide konflikt on ametiisiku ametikohustuste ja erahuvide vastuolu, kus erahuvid võivad mõjutada ametikohustuste täitmist. Huvide konflikti vältimine on avalikus sektoris oluline, sest tuvastamata konfliktid ja vastuolulised rollid võivad mõjutada riigiasutuses töötavate inimeste eetilisust, otsuste kvaliteeti ja ka organisatsiooni laiemalt.

Huvide konflikt ei ole tegelikult korruptsioonivorm, vaid tegemist on olukorraga, mis võib viia korruptsioonini. RIA peab huvide konfliktide ennetamise ja korruptsioonivaldkonna teadlikkuse tagamisega seotud asutusesisest ennetustööd oluliseks ning pöörab sellele süstemaatiliselt tähelepanu, viies läbi teemakohaseid koolitusi ning teste.

Uue üksusena on märtsist 2022 RIAs alustanud sisekontroll, mille eesmärgiks on muuhulgas keskselt koordineerida RIA töötajate teadlikkust erinevatest võimalikest ohtudest, mis riigiasutuses töötamisega võivad kaasneda.

Juhul, kui teil on korruptiivsele teole viitavat teavet või on kerkinud mõni muu tõsine teenistusalase süüteo või ametnikueetika rikkumise kahtlus, siis võtke kindlasti RIAga ühendust teavitan [at] ria.ee e-posti aadressi kaudu.

Soovi korral tagame märguandja anonüümsuse ning anname ka tagasisidet.

 

Korruptsiooniohu vähendamine

Kõige levinum korruptsiooni definitsioon on ametikoha või võimu kuritarvitamine omakasu eesmärgil. Laiema määratluse järgi on korruptsioon usalduse kuritarvitamine. Korruptsiooni defineerimisele saab läheneda kahte moodi, vastavalt kas seadusekeskselt või avaliku arvamuse keskselt.

Seadusekeskne määratlus lähtub sellest, mida seadustes korruptsiooniks peetakse, samas kui avaliku arvamusel põhinev definitsioon lähtub laiemast avalikust arvamusest.

Korruptsioon avaldub nii avalikus, era- kui ka kolmandas sektoris. Korruptsioon on süsteemne nähtus, mistõttu pole õige otsida korruptsiooni põhjuseid vaid inimloomuse varjukülgedest – omakasupüüdlikkusest, kadedusest jms.

Sel juhul piisaks omakasupüüdliku ametniku väljavahetamisest ausa vastu, ent nii lihtsalt see ei toimi. Korruptsiooni ennetamiseks tuleb tegeleda korruptsiooni soodustavate võimaluste vähendamisega.

Korruptsioonist tuleb teatada põhjendatud kahtluse korral, kui ametiisik on teile teadaolevalt rikkunud seadust, kuritarvitanud võimu või pannud toime muu õigusrikkumise.

 

Korruptsioonist saab ööpäev läbi teada anda, helistades keskkriminaalpolitsei vihjetelefonile 612 3657, saates kirja e-posti aadressil korruptsioonivihje [at] politsei.ee või helistades Kaitsepolitseiameti vihjetelefonile 612 1500.

Kasulikud lingid:

Viimati muudetud: 23.08.2022

Kas said oma küsimusele vastuse?


Täname tagasiside eest!