Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Viimane teadaolev info X-tee versioonile 6 ülemineku osas riigiasutustes

Allolevas tabelis kajastatakse vaid need riigiasutused, kellel on üleminek veel pooleli. Korras staatuses kajastakse ka neid, kes saavad 2017.a lõpuks ülemineku tehtud.

Tabelis pole kajastatud neid, kellel üleminek on teostatud või kes pole tõrgetest v6-le üleminekul RIAle teada andnud.

Ministeerium/allasutus Seis / Kas asutus pakub kõiki oma teenuseid v6-l (kui ei, siis millal plaanib) Seis / Kas asutus tarbib kõiki teenuseid v6-l (kui ei, siis millal plaanib)
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium korras valmisolek tarbida kõiki v6 teenuseid
Maanteeamet korras valmis v6 teenuseid tarbima aasta lõpus, sõltub Äriregistri teenuste toodangusse tulekust
Veeteede amet Navigatsioonimärkide andmekogu on plaanis viia toodangusse 30.11.2017 infot pole edastatud
Riigi Infosüsteemi Amet korras, v.a teavitusteenus, mis toodangus alates 12.17 ning DVK, mille teenuse pakkumist jätkatakse v5-l, kuni asutused on DHXile üle läinud (eeldatav tähtaeg 31.12.2018) infot pole edastatud
Sotsiaalministeerium korras sõltub Äriregistri ja Haigekassa teenuste toodangusse tulekust
Töötukassa korras sõltub Äriregistri, EMTA, Karistusregistri, Kinnipeetavate registri, Riigiportaali ja Haigekassa teenuste toodangusse tulekust. Planeeritud tähtaeg aprill 2018
Terviseamet korras sõltub Äriregistri ja Haigekassa teenuste toodangusse tulekust 
Ravimiamet, Tööinspektsioon

korras sõltub Äriregistri teenuste toodangusse tulekust
Tervise Arengu Istituut korras korras
Haigekassa teenused ei ole toodangus kättesaadavad infot pole edastatud
Justiitsministeeriumi haldusala infot pole edastatud infot pole edastatud
Siseministeeriumi haldusala täpne ülevaade novembri lõpuks. Hilinemist on teada UUSISega, teenistusrelva registriga, KMAISiga ülevaade novembri lõpuks
Haridus- ja Teadusministeerium infot pole edastatud, kuid teadaolevalt EHISE ja mtsys  teenuseid hakatakse v6 pakkuma eesti.ee vahendusel alates 31.01.18 EKISe planeeritud tähtaeg 01.05.2018
Rahandusministeeriumi haldusala Enamik korras sõltub Äriregistri, Ametlikud Teadaanded ja Kultuurimälestiste Riikliku Registri teenuste toodangusse tulekust
Keskkonnaministeeriumi haldusala Enamik korras sõltub Äriregistri teenuste toodangusse tulekust
Maaeluministeerium infot pole edastatud infot pole edastatud
PRIA korras sõltub Äriregistri teenuste toodangusse tulekust
Kultuuriministeerium infot pole edastatud infot pole edastatud
Välisministeerium korras sõltub Äriregistri, UUSIS ja Viisaregistri teenuste toodangusse tulekust

Kõikidele asutusetele, kes ülealolevas tabelis ei ole kajastatud või kelle info on puudu, kehtib X-tee versioon 5 kasutamise lõpptähtaeg 31.12.2017

X-tee versioon 5 sulgemise edasilükkamise üheks eelduseks on ka see, et kui asutus ootab tarbitavate teenuste kasutuselevõtmiseks teiste asutuste taga, siis on ta omalpoolt teinud vajalikud arendused v6 teenuste tarbimiseks

Juhul, kui tabelis olev info on vananenud, puudulik või Teil on tekkinud küsimusi selle osas, siis palume ühendust võtta aadressil help@ria.ee.


Kas said vastuse oma küsimusele?

Lisatud 05.11.2017
Uuendatud 17.11.2017

Tagasi lehele "Üleminek X-tee versioonile 6"