Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

X-tee keskkonnad

X-tee v6 keskkonnad

Keskkonna tunnus EE
(toodang)
ee-test
(test)
ee-dev
(arendus)
Organisatoorsed omadused
Kasutatakse reaalseid andmeid Jah Ei Ei
Liikmed on reaalsed asutused ja ettevõtted Jah Jah Ei
Sertifitseerija Kvalifitseeritud usaldusteenuste pakkuja Kvalifitseeritud usaldusteenuse pakkuja (testsertifikaadid) RIA
Kohustus kasutada riistvaralist allkirjastamise seadet

Sõltub usaldusteenuse pakkuja nõuetest. Nt SK ID Solutions AS nõuab seadme olemasolu.

Ei Ei
Liitumise kanal RIHA RIA kasutajatugi RIA kasutajatugi
Teenustaseme lepe SLA 
(.pdf, 212 KB)
N/A N/A

Tehnilised omadused

Konfiguratsiooni ankur *

EE
.bdoc
(.xml)

ee-test
.bdoc
(.xml)

ee-dev
.bdoc
(.xml)

Konfiguratsiooni ankru räsi 71:4B:6F:F8:82: B3:94:43:AA:33: EF:6E:1B:7C:2B: 23:EB:94:E5:35: DE:8A:E7:23:99: F4:44:E9 A3:C2:6B:ED:85: 2B:B3:4A:94:A6: 12:8B:95:79:C9: 85:FC:7B:0A:84: 74:07:29:74:44: 31:2A:A0 6E:B1:60:DE:E8: 90:63:FD:4B:57: DE:70:09:85:19: CE:AB:CE:A0:ED: 39:16:71:58:03: 8E:9C:E0
Liikmeklassid gov – Eesti asutused
com – Eesti äriühingud
ngo – Eesti sihtasutused ja mittetulundusühingud
nee – teiste riikide asutused/ettevõtted
Kirjeldatud sertifitseerimise teenuse pakkuja(d) ja nende poolt sertifitseeritavad liikmeklassid SK ID Solutions AS (gov, com, ngo, nee) SK ID Solutions AS (gov, com, ngo, nee) RIA (gov, com, ngo, nee)
Kirjeldatud ajatempli teenuse pakkuja(d) SK ID Solutions AS SK ID Solutions AS (testteenus)
Globaalse konfiguratsiooni kehtivus 6 h 24 h 24 h
OCSP kehtivus 8 h 24 h 24 h
OCSP päringute arv 30 päevas 10 päevas 10 päevas
Ajatembeldamise intervall 30 päevas 10 päevas 10 päevas
Födereeritud keskkonnad eu-dev

* Soovitame lähtuda RIA peadirektori allkirjastatud .bdoc konteinerist leitavast konfiguratsiooni ankrust. .xml vormingus ankru kasutamine omal vastutusel. Mõlemal juhul palume kontrollida .xml ankru räsi.

X-tee v5 keskkonnad

Keskkond Toodang Test Arendus
Organisatoorsed omadused
Kasutatakse reaalseid andmeid Jah Ei Ei
Liikmed on reaalsed asutused/ettevõtted Jah Jah Ei
Liitumise kanal RIHA RIHA RIA kasutajatugi
Teenustaseme lepe SLA (.pdf, 176 KB) SLA (.pdf, 165 KB) N/A
Tehnilised omadused
Keskserverid (primaarne, sekundaarsed) 195.80.107.58
213.184.52.60
213.184.38.70
195.80.127.6
195.80.127.4
195.80.109.163
195.80.109.136
DNS võtme autentsuskood 0B:64:D4:68:3D:
F0:4B:7A:98:A5:
B5:5B:01:62:EB:
CF:92:60:7F:5B
93:B3:78:25:A1:
5F:38:6C:20:59:
57:87:4C:48:C3:
94:C3:F9:C6:BA
EA:BC:21:E4:6E:
5A:98:72:00:3A:
AC:71:C1:5F:B8:
D6:5A:A7:7C:7F
Sertifitseerimis-keskuse sertifikaadi autentsuskood E6:AD:67:DE:8D:
F0:B6:73:3A:C2:
02:AE:61:BF:1C:
B8:D1:AE:B7:9F
05:E7:B1:3A:2D:
55:7C:9C:5A:8A:
35:CD:92:FB:67:
4F:EF:3D:97:78
B7:AB:CE:9A:F3:
1F:D7:AA:CB:B5:
1C:EA:7D:8A:62:
20:B8:91:7C:6E

Kas said vastuse oma küsimusele?

Lisatud 12.12.2011
Uuendatud 07.08.2017

Tagasi lehele "X-tee liikmele"