Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

WCAG 2.0 rakendusjuhised aitavad parandada juurdepääsu veebilehtede sisule

Rakendusjuhised selgitavad veebilehtede tellijatele ja tegijatele, kuidas muuta veebid kasutajasõbralikumaks ja puuetega inimestele loetavamaks.

Nii Euroopa Liidus kui kogu maailmas püütakse üha enam anda kõigile inimestele võrdne võimalus osaleda iseseisvana igapäevaelus. See tähendab ka ligipääsu internetis olevatele infohulkadele ja e-teenustele.

Eesti avaliku sektori veebide koosvõime raamistik seab samuti kohustuse, et kõik veebilehed peavad vastama vähemalt WCAG 2.0 tasemele AA. Standardi tasemed näitavad, mil määral on veebileht ligipääsetav näiteks puuetega inimestele. Valdav osa valitsusasutuste, kohalike omavalitsuste ja maavalitsuste veebilehtedest ei vasta isegi miinimumtaseme (tase A) nõuetele.

W3C konsortsiumi välja töötatud rahvusvahelise veebisisu juurdepääsetavussuuniste kogumi WCAG 2.0 ("Web Content Accessibility Guidelines 2.0") sõnastus on küllaltki formaalne. See ei anna piisavalt praktilisi juhiseid, kuidas üht või teist juurdepääsetavussuunist täita.

Seetõttu tellis Riigi Infosüsteemi Amet koos Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga Eesti kultuuriruumi ja internetikasutusharjumusi arvestavad rakendusjuhised, mis aitavad WCAG 2.0 reeglitest paremini aru saada. Juhiste koostamisse kaasati puuetega inimeste esindajaid ning neisse lisati rohkelt nõuete täitmise ja täitmatajätmise näiteid.

Rakendusjuhiste testimiseks korraldati Tallinnas ja Tartus ka tutvustavad koolitused.

WCAG 2.0 rakendusjuhised on kättesaadavad Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi veebilehelt: www.mkm.ee/et/wcag-20-rakendusjuhised.

Rakendusjuhised valmisid Euroopa Liidu struktuurifondide programmist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine" Euroopa Regionaalarengu Fondi rahastusel. Need koostas I&T Advisor OÜ.

Teema: Infoühiskonna teadlikkus

Lisatud 09.03.2015

Tagasi lehele "Uudised"