Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Võrguteenused ASOnet klientidele

DNS

ASO pakub oma klientidele sekundaarse nimeserveri ja vajadusel ka primaarse nimeserveri teenust. Nimeserveri teenuse saamiseks tuleb saata e-kiri aadressile hostmaster at aso dot ee domeeni nimetuse ja domeeni primaarse nimeserveri asukohaga (seda juhul, kui primaarset nimeserverit hoitakse enda juures).

DNSSEC

ASO pakub soovi korral oma klientidele riigivõrgus DNSSECi teenust.
Sellisel juhul peab olema määratud kliendi primaarseks domeeni nimeserveriks ASO nimeserver.

NTP

ASO kliendid saavad vajadusel kasutada täpse kellaaja teeenust, määrates oma primaarseks ajaallikaks ASO ajaserveri (ntp.aso.ee).

Täpse kellaaja teenuse pakkumiseks kasutame GPS põhiseid STRATUM 1 klassi NTP servereid. Need on omavahel dubleeritud ja asuvad füüsiliselt erinevates asukohtades.

IPV4/IPV6

Kõik ASO kliendid saavad kasutada nii IPV4 kui IPV6 aadressiruumi.

Tulenevalt IPV4 aadressiruumi vabade ressursside ammendumisest kogu maailmas julgustab ASO (omades piisavat IPV4 aadressi reservi) oma kliente uute infosüsteemide ja võrgulahenduste juurutamisel võtma kasutusele pigem IPV6 aadressiruumi.

CACHE

ASO kliendid saavad vajadusel kasutada puhverservereid, et pöörduda avaliku võrgu ftp- ja http-ressursside poole. Teenus sobib staatilisema iseloomuga ressursside (nt operatsioonisüsteemide uuendused jms) kasutamiseks. Häälestamiseks vaata KKK punkti 5.

TESTA

TESTA (Trans-European Services for Telematics between Administrations) on turvaline ja usaldusväärne andmeside teenus, mida kasutatakse andmevahetuseks EL institutsioonide ja liikmesriikide vahel. TESTA andmesidekanalit kasutab 12 IDA programmi projekti. Üldine suund on viia kõik EL vahelised turvalise andmevahetuse lahendused TESTA võrku.

Eesti ühines TESTA teenustega 2003. a kevadel. Sellest ajast on TESTA võrgusõlme haldaja RIA. Juurdepääsu TESTA võrku pakume oma klientidele ASOnet andmesidevõrgu baasil.


Kas said vastuse oma küsimusele?

Lisatud 21.02.2012
Uuendatud 22.12.2015

Tagasi lehele "Riigiasutuste andmeside ASO"