Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Veebide koosvõime raamistiku uus versioon

RIA kuulutas välja lihtmenetluse, et leida veebide koosvõime raamistiku uue versiooni välja töötaja. Töö põhieesmärk on Euroopa Liidu struktuurifondide programmi „Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine“ raames töötada välja veebide koosvõime raamistiku uus versioon.

Riigi IT koosvõime raamistik on standardite ja juhendite kogum, mis tagab avaliku sektori infosüsteemide toimimise nii riigi kui ka üleeuroopalises kontekstis. Veebide koosvõime raamistikus fikseeritakse riigi ja kohalike omavalitsuste asutuste veebide ja portaalide üldised arhitektuurilised põhimõtted ning nõuded nende tehnilisele, organisatsioonilisele ja semantilisele koosvõimele. Raamistik on juhendmaterjal üleriiklike infosüsteemide kontseptsioonide väljatöötajatele ning avaliku halduse asutuste infotehnoloogia projektijuhtidele Hanke raames soovitakse leida veebide koosvõime raamistiku uuendatud versiooni sisukirjutaja. Hankelepingu täitja vastustab töö tulemuse realiseerumise eest.

Pakkumuse esitamise tähtaeg on 22. märts kell 13:00.

Kontaktisik:
Märt Ibrus
639 7686
mart.ibrus[ät]riso.ee

Lisatud 22.02.2012

Tagasi lehele "Riigihanked"