Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Valmisid eestikeelsed juhised, mis aitavad parandada puuetega inimeste juurdepääsu veebilehtede sisule

Avaliku sektori asutuste veebilehtede käideldavuse uuringud (2006, 2007, 2011) näitasid, et avaliku sektori asutuste veebilehed vastavad WCAG 2.0 suunistele vähesel määral. WCAG on rahvusvaheline suuniste kogum, mis aitab teha veebilehtede sisu puuetega inimestele loetavaks ja arusaadavamaks ning veebilehe üldiselt kasutajasõbralikumaks.

2011. aasta uuringus (.pdf, 2,27 MB) hinnati kokku 293 veebilehte, millest täiesti korrektse HTML koodiga veebilehti oli üldarvestuses 4 (1,4%). Juurdepääsetavuse hindamise üldarvestuses said WCAG 2.0 taseme A 12 asutust  (4,1%), millest 10 juhul on tase antud mööndustega. Lisaks oli nende 12 hulgas kaks veebilehte, mis saavutasid ka taseme AA ja üks saavutas taseme AAA. Tellitud on ka 2013. aasta uuring, mille tulemused selguvad märtsis 2014.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium otsustas 2012. aasta lõpus tõlkida W3C välja töötatud WCAG 2.0 veebisisu juurdepääsetavussuunised eesti keelde, et tagada eelkõige veebiomanike parem informeeritus ning seekaudu ka ligipääsetavamad veebid. Tõlkeprotsessi kaasatud osapoolte seas oli nii puuetega inimeste ühendusi, veebiarendajaid kui ka ülikoolide õppejõudusid. Ametlik eestikeelne tõlge on W3C veebilehel: http://www.w3.org/Translations/WCAG20-et/.

WCAG 2.0 suunised tõlgiti EL strukruurifondide programmist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine" Euroopa Regionaalarengu Fondi rahastusel. Tõlkis UseIT Usaldusühing.

Teema: Infoühiskonna teadlikkus

Lisatud 23.12.2013

Tagasi lehele "Uudised"