Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Valminud on andmekeskuse turvanõuete juhend

Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) tellimusel on valminud andmekeskuse turvanõuete juhend. See on mõeldud juhiseks eelkõige kõrge käideldavusnõuetega riiklike ning elutähtsa teenuse osutajate andmekogusid majutavate serveriruumide ja andmekeskuste planeerimiseks, ehitamiseks ja hooldamiseks.

RIA peadirektori asetäitja Toomas Vaksi hinnangul arvestab andmekeskuste rajamise juhend Eestis valitsevaid ohte ning Eesti võimalusi ja õiguslikku keskkonda. Ühtlasi on juhend kooskõlas Eesti riigiasutustes kasutusel oleva infosüsteemide turvameetmete süsteemi ISKEga.

"Kuna Eestis on andmekeskuste planeerimine olnud viimastel aastatel väga aktuaalne teema, siis oleme koostöös Elion Ettevõtted Aktsiaseltsiga välja töötanud juhendi, mis põhineb rahvusvahelisel parimal praktikal," lausus Vaks.

Andmekeskuse all peetakse juhendis silmas enamasti eraldiseisvat hoonet, hoonete kompleksi või osa hoonest, mis on mõeldud ainult info- ja kommunikatsioonitehnoloogiliste seadmete majutamiseks ning nende käitamiseks.

Turvanõuete juhend valmis Euroopa Liidu struktuurifondide programmi „Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine“ raames Euroopa Regionaalarengu Fondi rahastusel.

Dokument on kättesaadav ISKE juhendite lehelt.

7.05.2014

Teema: Infoühiskonna teadlikkus, ISKE, Küberturve

Lisatud 08.05.2014

Tagasi lehele "Uudised"