Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Valitsus kiitis heaks küberturvalisuse seaduse eelnõu

Eile, 1. märtsil kiitis Vabariigi Valitsus heaks küberturvalisuse seaduse eelnõu ning esitas selle Riigikogu menetlusse.

Eelnõu eesmärk on tugevdada ühiskonna jaoks oluliste teenuste ning riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuste võrgu- ja infosüsteemide kaitset. Küberturvalisuse seadusega võetakse Eesti õigusesse üle ka Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. juuli 2016 direktiiv võrgu- ja infoturbe nõuete kohta ehk NIS direktiiv, mille rakendustähtaeg on 10. mai 2018.

Küberturvalisuse seaduse eelnõu koondab kehtivad pädevused, põhimõtted ning kohustused ühte õigusakti. Eelnõu on kantud arusaamast, et võrgu- ning infoturbe tagamisel tuleb põhitähelepanu pöörata ennetusele ning riskide juhtimisele.

Eelnõu kehtestab oluliste teenuste osutajate kohustused võrgu- ja infosüsteemide turvalisuse tagamisel ning olulistest küberintsidentidest ja -ohtudest teavitamise korra. Samuti täpsustab see Riigi Infosüsteemi Ameti ülesandeid küberturvalisuse tagamise koordineerimisel ja piiriülese koostöö korraldamisel.

RIA peadirektori asetäitja Uku Särekanno saatis elutähtsa teenuse osutajatele kirja, milles tõi välja küberturvalisuse seaduse eelnõu kõige olulisemad punktid.

Kirja tekst on üleval RIA kodulehel, selle leiab ka RIA dokumendiregistrist.

Küberturvalisuse seaduse eelnõu leiab eelnõude infosüsteemist.

Teema: Küberturve

Lisatud 02.03.2018

Tagasi lehele "Uudised"