Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Valitsus kiitis heaks küberintsidentide lahendamise plaani

Valitsus kiitis heaks ulatusliku küberintsidendi hädaolukorra lahendamise plaani, mis arvestab kübervaldkonna muutunud vajadustega ning aitab tekkivate kriiside lahendamisele oluliselt kaasa. Majandusminister Kristen Michal selgitas, et kübervaldkonna vajadused ja üldine ohukeskkond on viimaste aastate jooksul oluliselt arenenud ning riigina peame olema valmis ka küberruumis asetleidvaks hädaolukorraks.

"Internetikeskkonnast lähtuvad ohud ja rünnakud on täna juba sama reaalsed kui füüsilises maailmas. Et digitaalsetest teenustest võib sõltuda ka inimeste elu ja tervis, siis peab riik olema valmis nende toimepidevust kaitsma. Mudel, kuidas probleeme lahendada, testiti ära ka üleriigilisel õppusel KüberSIIL 2015 ja selle tarkuse nüüd kasutusse võtamegi," lausus majandus- ja taristuminister.

Ulatusliku küberintsidendi tõttu võib sattuda ohtu paljude inimeste elu või tervis, katkeda osaliselt või täielikult elutähtsa teenuse osutamine või tekkida suur keskkonna- või varaline kahju. Olulisemaks muudatuseks võrreldes varasemalt kehtinud plaaniga on riigiülese koordinatsioonitasandi ning selle ülesannete piiritlemine. Küberhädaolukorra lahendamise plaan annab Riigi Infosüsteemi Ametile koordinatsioonimudeli olukorra lahendamiseks. Ulatusliku küberintsidendi korral moodustab amet operatiivstaabi, kuhu kuuluvad riigiasutuste ja teenusepakkujate esindajad. Selline juhtimismudel tagab kiirema infoliikumise, võimaldab kaasata täiendavaid ressursse ning laiendada hädaolukorda lahendavate asutuste õigusi.

Ulatuslikuks küberintsidendiks valmisoleku tagab Riigi Infosüsteemi Amet oma igapäevaste põhiülesannetega: intsidentide ennetamise, intsidentideks valmisoleku planeerimise ja nende lahendamise koordineerimisega. Lisaks sellele on välja töötatud laiem hädaolukorra lahendamise plaan juhuks, kui on vaja ulatuslikumalt kaasata teisi ametkondi ning nende töökorraldust koordineerida.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi pressiteade 13. mai 2016

Teema: Küberturve, RIA

Lisatud 13.05.2016

Tagasi lehele "Uudised"