Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Valitsus kiitis heaks "Infoühiskonna arengukava 2013"

30. novembril valitsuses heaks kiidetud „Infoühiskonna Arengukava 2013” seab eesmärgiks tõsta inimeste elukvaliteeti ning kaasata neid enam ühiskondlikku ellu info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) laialdase kasutuselevõtu kaudu. Muuhulgas nähakse ette kogu avaliku sektori asjaajamise muutmist paberivabaks.

Kõiki inimesi kaasava ühiskonna arendamiseks IKT abil on ühelt poolt vaja tagada ligipääs kõrgekvaliteedilisele internetile ning teisalt kindlustada oskused ning motivatsioon internetti kasutada kõigis nende erinevates rollides – tavakodanikuna, ettevõtja või riigiametnikuna. „Kuigi võrreldes teiste Euroopa riikidega on interneti kättesaadavus Eestis märkimisväärne, annab tehnoloogia areng näiteks digi-TV näol uusi ning täiendavaid võimalusi internetile ligipääsu suurendamiseks,” ütles riigi infosüsteemide osakonna juhataja Margus Püüa. „Motivatsiooni seisukohast on oluline jätkata ühtse teenuseruumi loomisega, mis võimaldab inimestel ühes keskkonnas tarbida avalikke teenuseid ning suhelda nii riigi, ettevõtete kui teiste kodanikega. IKT kasutamine avalike teenuste osutamisel loob eeldused selleks, et kodanikke ei käsitleta ühe tervikgrupina, vaid võimalikult palju arvestatakse erinevate individuaalsete vajadustega.” Tõeline väärtus IKT rakendamisest ühiskonna heaolu tõstmisel eeldab aga eelkõige seda, et internetiühenduste ja erinevate e-teenuste ning rakenduste väljatöötamise kõrval pööratakse tähelepanu ka protsesside ning ärimudelite muutmisele vastavalt uutele tehnoloogilistele võimalustele. Seega seab arengukava eesmärgiks näiteks kogu avaliku sektori asjaajamise muutmise paberivabaks, nähes ette tegevussuunad ka avalike teenistujate oskuste vastavusse viimiseks infoühiskonna nõuetega.

„Infoühiskonna Arengukava 2013” on 1998. aastal heakskiidetud „Eesti Infopoliitika Põhialuste” ning selle 2004. aastal vastu võetud jätkudokumendi „Eesti Infopoliitika Põhialused 2004-2006” edasiarendus. Infoühiskonna arengukava sätestab infoühiskonna arendamise üldise raamistiku, seab eesmärgid ning määratleb neist tulenevad tegevusvaldkonnad IKT laialdaseks kasutamiseks teadmistepõhise majanduse ning ühiskonna arendamisel Eestis.

Infoühiskonna arengukava 2013

Dokumendi pani kokku Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi riigi infosüsteemide osakond.

Teema: RIA

Lisatud 30.11.2006

Tagasi lehele "Uudised"