Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

LibreOffice'i kui vabatarkvara võimaluste tutvustamine

Mis on LibreOffice?

LibreOffice on kasutajasõbralik vabavaraline kontoritarkvara, mis sisaldab kuut rakendust: Writer kirjatöödeks, Calc tabelitöötluseks, Impress esitluste tegemiseks, Draw joonestamiseks, Math valemite kirjapanekuks ja Base andmebaasiarenduseks.

LibreOffice võimaldab loodud dokumente salvestada paljudes failivormingutes, sh Microsofti, OpenOffice'i ja ISO/IEC standardiseeritud Open Document vormingutes (ODF). Avatud vormingute kasutamine on kohustuslik näiteks NATO asjaajamises ning ODFi soovitavad kasutada nii Euroopa Komisjon kui ka Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (MKM) Eesti avalikul teenistusel.

MKMi Riigi infosüsteemide osakond (RISO) ning Registrite ja Infosüsteemide Keskus (RIK) otsustasid 2011. aastal hakata propageerima LibreOffice kontoritarkvara eesmärgiga:

  • teadvustada kodanikkonnale vabavaralise kontoritarkvara kasutusvõimalust;
  • luua eeldused kohapealseks arendusvõimekuseks, et ODF-vormingut toetavat kontoritarkvara saaks juurutada siinsetes suurorganisatsioonides ning jätta nii kontoritarkvaralitsetsidele kuluv raha Eesti majandusse;
  • jõuda teadmiseni, kas riigil tasub teisi prioriteetseid vaba tarkvaralisi lahendusi samal moel toetada.

Selleks:

  • korraldati tarkvara ja selle abitekstide tõlge eesti keelde;
  • hangiti eesti keele õigekirja ja grammatika korrektor, poolitaja ja sõnaraamat;
  • loodi veebikeskkond www.libreoffice.ee, sh tugifoorum.

Õppematerjalid

2012. aasta oktoobrist kuni 2013. aasta veebuarini korraldati Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA), Registrite ja Infosüsteemide Keskuse ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi koostöös Euroopa Liidu struktuurifondide programmist „Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine“ projekt LibreOffice tootetutvustuste ja õppematerjalide tootmiseks.

Lihthanke tulemusena sõlmiti leping Hydraco OÜga. Kokku valmis 220 videot, millest kuus on tarkvara tutvustavad videod ning ülejäänud LibreOffice Writeri, Calci ja Impressi õppevideod. Kõik videod on varustatud ka eestikeelsete subtiitritega. Lisaks on tarkvara komponentide Writer, Calc ja Impress kohta loodud keskmiselt 30 interaktiivset harjutust.

LibreOffice õppematerjalid ja tootetutvustused on saadaval aadressilt www.libreoffice.ee. Projekti kogumaksumus oli 38 859,49 eurot ning seda rahastati Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Lisainfo:

Piret Aro
piret dot aro at ria dot ee
EL sf programmi „Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine“ programmijuht

Teavitustegevused

Suurendamaks inimeste teadlikkust vaba kontoritarkvara LibreOffice'i olemasolust ning julgustamaks inimesi LibreOffice'it kasutama korraldati 2013. aasta maikuus RIA, RIKi ja MKMi koostöös LibreOffice'i teavitustegevused.

Tegevused olid suunatud kolmele sihtrühmale:

  • tavakodanikud,
  • väikeettevõtjad,
  • koolid.

Teavitustegevused korraldas MRM Baltic OÜ Euroopa Liidu struktuurifondide programmist „Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine“, mida rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist. Teavitustegevuste mõõdetavad eesmärkid olid veebilehe libreoffice.ee külastuste arvu kasv 50% ja allalaadimiste arvu kasv 40%.

LibreOffice’i teavitustegevuste elluviimiseks tehti esmalt sihtrühmade uuring koos analüüsiga, mille põhjal loodi strateegia sihtrühmadele lähenemiseks ning sõnumid. Strateegia nägi erinevate sihtrühmadeni jõudmiseks ette valdavalt sihitud tegevusi (BTL) ning vähesel määral üldisemaid ehk massimeedia kanaleid kasutavaid tegevusi (ATL).

LibreOffice'i teavitustegevuste üldvisuaal

Kampaania tunnuslause oli: "Murevaba vabavara! Tasuta kontoritarkvara koju, kooli, tööle." Kampaania keskne osa oli maandumisleht libreoffice.ee/vaba, mis andis koondatud kujul ülevaate LibreOffice'i võimalustest, eelistest ja ajaloost ning tutvustas vaba tarkvara üldisemalt.

Kampaania jooksul saadeti koolidirektoritele, haridustehnoloogidele, koolide üldmeilidele, väikeettevõtjatele ja kohalikele omavalitsustele LibreOffice'it tutvustavad e-kirjad, ilmusid tutvustavad artiklid uudiskirjades, erialaportaalides. Lisaks sellele olid LibreOffice'it käsitlevad intervjuud IT-visionääri Linnar Viigiga ETV hommikuprogrammis "Terevisioon" ja raadio Elmari hommikuprogrammis, ilmusid artiklid uudisteportaalis postimees.ee ja forte.delfi.ee ning ajalehtedes Delovõje Vedomosti ja Den za Dnjom. Massimeediakanalitetest kasutati veel veebikanaleid (bännerreklaamid uudisteportaalides ja otsingumootorites, Clickit võrgustiku reklaamid) ja raadioreklaami raadio Elmaris. Suurendamaks õpetajate teadlikkust vabast tarkvarast korraldati koos Tiigrihüppe SAga koolielu.ee portaalis 3-nädalane LibreOffice'i e-kursus õpetajatele.

Teavitustegevused leidsid sihtrühmade seas positiivset vastukaja, valmidus proovida alternatiivset kontoritarkvara oli igati olemas ning korduvalt tunti huvi LibreOffice'i võimalike uute e-kursuste vastu. Sihtrühmade elavat huvi näitas ka seatud eesmärkide mitmekordne ületamine: www.libreoffice.ee kodulehe külastuste arv oli kampaania perioodil loodetust 8 korda suurem ning LibreOffice'i allalaadimiste arv 3 korda suurem.

Lähem info:
Ülle Kroon
EL sf programmi "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine" projektijuht
e-post: ulle dot kroon at ria dot ee


Kas said vastuse oma küsimusele?

Lisatud 21.03.2013
Uuendatud 05.01.2016

Tagasi lehele "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine"