Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Versiooni 1.6 uuendused

Täiendava info saamiseks palume tutvuda DVK spetsifikatsiooniga.

Uus DVK konteiner

DVK ümbrik muutus vastavalt Riigikantselei juhistele:

  • Liigiülesed metaandmed on rohkem eraldatud – Liigiüleste metaandmete all peetakse silmas neid andmeid, mis peaksid liikuma ühest asutusest teise ükskõik missuguste dokumendiliikide puhul. See aitab oluliselt lihtsustada DHSide tööd, kuna vajalik info on alati ühes kohas olenemata sellest, kas DHS toetab konkreetset dokumendiliiki.
  • Kaotati SignedDoc ja DataFile osa – Edaspidi on dokumendiga kaasasolevad failid kättesaadavad osast „Failid“. Muudatus oli vajalik, kuna „SignedDoc“ osa mõistsid DHS arendajad erinevalt. Samuti ei sobi see hästi asutustevahelise suhtluse puhul, sest ei sisalda sama palju infot kui konteiner „Failid“.
  • Kasutusele tuleb globaalne identifikaator – Dokumentide asutustevahelise liikumise jälgimiseks on sobivaim kasutada identifikaatorit, mis on globaalselt unikaalne (GUID). Siis on palju mugavam leida dokumenti, mis on edastatud mitmele asutusele.

Uue ümbriku kasutuselevõtuks tuleb lisada allalaadimise päringule lisaparameeter. Kui dokument saadetakse DVK keskserverile, konverteerib see ümbriku allalaadijale sobilikku versiooni. Vana DVK ümbrikut toetati 2011. aasta lõpuni.

UK API

Lisandus Java API UK objektidega ümberkäimiseks ning uue DVK ümbriku loomiseks ning valideerimiseks. UK kasutuselevõtt muutus lihtsamaks Nimelt pole DVK liidese arendamiseks enam tarvis tegeleda andmebaasitabelitega, vaid neid saab kasutada korrektse API kaudu.

UKde omavaheline suhtlus

Dokument saadetakse teisele asutusele DVKs ka siis, kui saaja ei kasuta saatjaga sama UKd. Kui asutus saadab dokumendi oma eraldiseisva UKga allüksusele, siis saatja UK kirjutab andmed otse adressaadi UK andmetabelisse. See muudatus aitab kombineerida samas asutuses olevaid dokumente käitlevate infosüsteemide tööd.

Dokumendi staatuse ajalugu

Dokumendile saab märkida eri staatusi mitu korda (nt "menetluses", "lõpetatud", koos lisainfoga). Enne nägi teine osapool ainult viimast staatust. Nüüd on asutustel võimalik edastada üksteisele DVK kaudu mitmekesist menetlusinfot.

Allüksustele ja ametikohtadele adresseerimine

DVK versioonis 1.6 lisandus adresseerimine lühinime kaudu. Enne oli võimalik, et lisandunud või ärakaotatud ametikohad/allüksused said uue ID, kuid sisu jäi sarnaseks. Lühinimesid märgib RIA kasutades selleks alfanummeerilist stiili.

X-tee päringute optimeerimine

Võrguliikluse ja X-tee infrastruktuuri säästmiseks optimeeriti mitmeid X-tee päringuid. Asutuste, ametikohtade ja allüksuste nimekirja päringutes liikus päringu sisu päisest manusesse. Kui DHSi juures on kasutusel UK, ei muutu midagi, sest töö teeb ära UK.

XML failide ja allkirjade valideerimine

DVK keskserver on võimeline valideerima dokumendiga kaasasolevaid XML faile ning digitaalseid allkirju. "Katkiseid" XML faile ja kehtetute allkirjadega dokumente DVK keskserver vastu ei võta.


Kas said vastuse oma küsimusele?

Lisatud 01.04.2010
Uuendatud 12.12.2015

Tagasi lehele "Versiooni 1.6 uuendused" Euroopa Regionaalaerengu Fondi logo. Eesti tuleviku heaks.