Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Eesti loob eeldused riikidevaheliseks andmevahetuseks

Riigi Infosüsteemi Amet käivitab täna uue põlvkonna X-tee keskserveri, mis võimaldab korraldada turvalist andmevahetust Eesti ja teiste X-teega sarnast süsteemi kasutavate riikide andmekogude vahel.

X-tee projektijuhi Tuuli Pärensoni sõnul olid varasemad X-tee versioonid mõeldud riigisiseseks kasutamiseks, tänasest kasutusele võetav uus versioon (numbriga 6) võimaldab ka piiriülest suhtlust. See hõlbustab näiteks riikide maksuametite, rahvastikuregistrite ja teiste asutuste ning ettevõtete igapäevast andmevahetust.

„X-tee tarkvara uus versioon käivitatakse tänavu ka Soomes, mis tähendab, et aasta lõpuks on olemas tehniline võimekus Eesti ja Soome X-tee koostööks," lausus Pärenson.

Projektijuhi sõnul saab praeguste plaanide kohaselt andmete edastamine Eesti ja Soome X-teede vahel teoks juba 2016. aastal.

Uus versioon arvestab Eesti avaliku sektori IT-korralduse muutustega ning erasektori kasvava huviga X-tee võimaluste kasutamise vastu.

X-tee täna käivitatav versioon tagab sõnumite tervikluse kvalifitseeritud digitaalallkirjaga. Euroopa Liidu nõuetele vastava e-templi loomiseks kasutatakse turvalist allkirja andmise vahendit ning kvalifitseeritud sertifikaate.

X-tee versiooni 6 arendamist rahastas Euroopa Regionaalarengu Fond.

Riigi infosüsteemide andmevahetuskiht X-tee on tehniline ja organisatsiooniline keskkond, mis võimaldab korraldada turvalist internetipõhist andmevahetust riigi infosüsteemide vahel. X-tee võimaldab korraldada ka isikute juurdepääsu riigi andmekogudes säilitatavatele ja töödeldavatele andmetele.

Teema: X-tee

Lisatud 02.11.2015

Tagasi lehele "Uudised"