Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Uus RIHA

EL struktuuritoetuse logo: Euroopa Liit. Euroopa Regionaalarengu Fond. Eesti tuleviku heaks

Tänane RIHA on toimiv ning omab suurt väärtust riigi infosüsteemi kontekstis. Samas on RIHA kasutajad välja toonud mitmeid puudusi, mis takistavad RIHA kasutamist, mistõttu ei täida tänane RIHA kõiki sihtrühmade vajadusi (vt RIHA kasutamise uuring, pdf, 202 KB).

Probleemi lahendamiseks on alustatud RIHA uuendamisega.

RIA soov on muuta RIHA keskkonda ja protsessi lihtsamaks, paindlikumaks ning kasutajasõbralikumaks. Plaanime RIHAsse lisada riigi infosüsteemi juhtimissüsteemi seisukohast olulised vaated, mis toetaksid asutuste juhte ja riigi infosüsteemi koordineerijaid otsuste tegemisel. Oleme loonud RIHA strateegia (.pdf, 141 KB), et kaardistada uue RIHA arendamise edasisi tegevusi ning vajaminevat ressurssi.

RIHA uuendamiseks on korraldatud raamhange ning sõlmitud raamleping.

Arendusprotsessi tõhustamiseks on loodud töörühmad, kus osalevad RIHA sihtrühmade, st nii infosüsteemide haldajate, kooskõlastajate kui ka riigi IT-koordineerijate esindajad.

Koostöös kasutajatega arendame RIHA riigi infosüsteemi juhtimissüsteemiks, mis tagab riigi infosüsteemi haldamise läbipaistvuse ning aitab planeerida riigi infosüsteemi arendamist.

Valminud on RIHA ärianalüüs, mille eesmärk oli kaardistada tänase RIHA andmete kirjeldamise ja kooskõlastamise protsessi kitsaskohad ning kasutajate tagasiside alusel kirjeldada ja modelleerida uus RIHA protsess, mis oleks sisendiks edasistele arendustele.

Ärianalüüsi tulemid:


Kas said vastuse oma küsimusele?

Lisatud 29.01.2016
Uuendatud 21.02.2017

Tagasi lehele "Riigi infosüsteemi haldussüsteem RIHA"