Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Üleminek X-tee versioonile 6

2. novembril 2015 algas üleminek X-tee versioonile 6. Üleminek oli planeeritud lõpetada 2017. aasta lõpuks. Praeguseks on valdav osa teenusepakkujatest ja tarbijatest üle läinud X-tee versioonile 6.

Kui Teie organisatsioonil on X-tee versioonile 6 üleminekul raskusi ning ei ole võimalik platvormi vahetust 2017. aasta jooksul läbi viia, siis palume sellest teavida Riigi Infosüsteemi Ametit esimesel võimalusel aadressil help at ria dot ee.

Ülemineku info ja seis

X-tee versiooni 6 keskkondades olemasolevate asutuste teenuste kohta on võimalik infot leida lehelt x-road.eu/allmethods. Infot uuendatakse kord ööpäevas.

Avaliku teabe seadusega kooskõlas toimub andmevahetus X-tee v6 platvormil. Hetkeseis: X-tee v6 seis asutustes.

X-tee v6 teenuste kasutus on leitav avaandmetena aadressil logs.x-road.ee/EE/gui ning visualiseeritud kujul logs.x-road.ee/visualizer/EE.

X-tee versioonis 5:
  • arendus- ja testkeskkonnas enam sertifikaate ei väljastata;
  • X-tee versioon 5 toodangukeskkonnas väljastatakse sertifikaate ainult X-tee versioonile 6 ülemineku ajakava esitamisel ning kui tarvilik andmeteenus ei ole veel mingil põhjusel X-tee v6 keskkonnas kasutatav;
  • X-tee versiooni 5 enam aktiivselt ei arendata;
  • Kehtivad asutuste sertifikaadid suletakse peale asutuse üleminekut X-tee v6-le;
  • Keskkonnad suletakse peale sellel toimetavate kõikide asutuste üleminekut X-tee v6-le.

Miks üleminek toimus?

X-tee eesmärk on info tervikluse tagamine organisatsioonidevahelises infovahetuses. X-tee versiooni 6 eesmärk on muuta X-tee senist turvaskeemi ja lahendada X-teel vahendatavate sõnumite terviklikkuse tagamine kasutades selleks kvalifitseeritud digitaalset templit (e-templit). Ühtlasi on vaja X-tee turvalisuse säilitamiseks vabaneda pärandvarast (no legacy policy) ehk programmikoodist, mis on hakanud ajale jalgu jääma. Kaugemale ulatuvamaks põhjuseks on vajadus tagada X-tee andmevahetuse kooskõla digitaalallkirja seadusega. Sellest tulenevalt oli vaja muuta senist X-tee tervikluse tagamise metoodikat selliselt, et liikme e-templi sertifikaate peavad väljastama kvalifitseeritud usaldusteenuste osutajad. Lisaks peavad e-templi sertifikaadid olema seotud turvalise allkirjastamise seadmega.

Pärandist vabanemise ning liikmete haldamise süsteemi korrastamisega kaasnevad muudatused:

  1. X-tee transpordiprotokollis ehk meetodites, kuidas turvaserverid sõnumeid töötlevad ja vahetavad,
  2. X-tee sõnumiprotokollis ehk millise struktuuriga sõnumeid turvaserverid vahetavad.

Turvalise andmevahetuse tagamise juures on oluline, et andmevahetusel vastastikku vastutust kandvateks osapoolteks saavad olla digitaalse templi (e-templi) sertifikaadi pidajad ehk juriidilised isikud. See tähendab seda, et X-tee liikmeteks on versioonis 6 juriidilised isikud. Sama sertifikaadiga saavad X-tee liikmed teenuseid nii pakkuda (osutada) kui tarbida (kasutada).

Oluline on mõista, et sõnumiprotokoll kirjeldab infosüsteemi (liidestuskomponendi) ja turvaserveri vahel liikuvate sõnumite füüsilise struktuuri ja on vaadeldav sõltumatult X-tee turvaserverist. Sõnumiprotokolli versioon ei lange seega kokku X-tee (turva- ja keskserveri) versiooniga. Iga X-tee versioon toetab ühte või rohkemat sõnumiprotokolli. See, kuidas turvaserver sõnumit töötleb (sh digitembeldab ja logib), sõltub X-tee turvaserveri versioonist ja mitte sõnumiprotokolli versioonist.

Kuidas üleminek toimus?

Ülemineku ajakava on kinnitatud RIA peadirektori 1. novembri 2016 käskkirjaga nr 1.1-2/16-146 (.pdf, 66 KB)

Mis muutus?

Lühiülevaade muudatustest (.pdf, 85 KB)

Peamised üleminekut puudutavad juhendid

 


Kas said vastuse oma küsimusele?

Lisatud 15.01.2015
Uuendatud 16.01.2018

Tagasi lehele "X-tee liikmele"