Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Üleminek X-tee versioonile 6

2. novembril 2015 algas üleminek X-tee versioonile 6. Üleminek on planeeritud lõpetada 2017. aasta keskpaigaks.

Miks üleminek toimub?

X-tee eesmärk on info tervikluse tagamine organisatsioonidevahelises infovahetuses. X-tee versiooni 6 eesmärk on muuta X-tee senist turvaskeemi ja lahendada X-teel vahendatavate sõnumite terviklikkuse tagamine kasutades selleks kvalifitseeritud digitaalset templit (e-templit). Ühtlasi on vaja X-tee turvalisuse säilitamiseks vabaneda pärandvarast (no legacy policy) ehk programmikoodist, mis on hakanud ajale jalgu jääma. Kaugemale ulatuvamaks põhjuseks on vajadus tagada X-tee andmevahetuse kooskõla digitaalallkirja seadusega. Sellest tulenevalt on vaja muuta senist X-tee tervikluse tagamise metoodikat selliselt, et liikme e-templi sertifikaate peavad väljastama kvalifitseeritud usaldusteenuste osutajad. Lisaks peavad e-templi sertifikaadid olema seotud turvalise allkirjastamise seadmega.

Pärandist vabanemise ning liikmete haldamise süsteemi korrastamisega kaasnevad muudatused:

  1. X-tee transpordiprotokollis ehk meetodites, kuidas turvaserverid sõnumeid töötlevad ja vahetavad,
  2. X-tee sõnumiprotokollis ehk millise struktuuriga sõnumeid turvaserverid vahetavad.

Turvalise andmevahetuse tagamise juures on oluline, et andmevahetusel vastastikku vastutust kandvateks osapoolteks saavad olla digitaalse templi (e-templi) sertifikaadi pidajad ehk juriidilised isikud. See tähendab seda, et X-tee liikmeteks on versioonis 6 juriidilised isikud. Sama sertifikaadiga saavad X-tee liikmed teenuseid nii osutada kui kasutada.

Oluline on mõista, et sõnumiprotokoll kirjeldab infosüsteemi (liidestuskomponendi) ja turvaserveri vahel liikuvate sõnumite füüsilise struktuuri ja on vaadeldav sõltumatult X-tee turvaserverist. Sõnumiprotokolli versioon ei lange seega kokku X-tee (turva- ja keskserveri) versiooniga. Iga X-tee versioon toetab ühte või rohkemat sõnumiprotokolli. See, kuidas turvaserver sõnumit töötleb (sh digitembeldab ja logib), sõltub X-tee turvaserveri versioonist ja mitte sõnumiprotokolli versioonist.

Kuidas üleminek toimub?

Ülemineku ajakava on kinnitatud RIA peadirektori 1. novembri 2016 käskkirjaga nr 1.1-2/16-146 (.pdf, 66 KB)

Mis muutub?

Lühiülevaade muudatustest (.pdf, 85 KB)

Kui kaugel üleminek on ja mida saab liige teha kohe?

Käimas on ülemineku teine etapp ehk X-tee versioonide 5 ja 6 paralleelkasutus.

X-tee versiooni 6 keskkondades olemasolevate asutuste teenuste kohta saab infot lehelt http://x-road.eu/allmethods/. Infot uuendatakse kord ööpäevas.

Seoses X-tee versioonile 6 üleminekutähtaja lähenemisega ei väljastata enam X-tee versiooni 5 sertifikaate uutele andmekogudele ega asutustele.

X-tee versiooni 5 keskkonnad on plaanis sulgeda järgmistel kuupäevadel:

  • arenduskeskkond: 30.6.2017
  • testkeskkond: 30.9.2017
  • toodangukeskkond: 31.12.2017
Praegune seis:
  • RIA on loonud eeldused selleks, et liikmed saaksid kasutusele võtta versiooni 6 (nii arendus-, test- kui ka toodangukeskkonnas):
  • Teenuse pakkujad on oodatud esimesel võimalusel avaldama oma andmeteenuseid X-tee versiooni 6 platvormil toodangukeskkonnas (soovitatavalt novembris 2016).
  • Andmeteenuste tarbijad on oodatud arenduskeskkonnas oma infosüsteemi üle viima, et 2017. aasta juuniks toodangukeskkonnas versiooni 6 platvormil teenuseid kasutama hakata.

Täpsem info liitumise kohta: Liitumine X-tee v6 test- ja toodangukeskkonnaga

Peamised üleminekut puudutavad juhendid


Kas said vastuse oma küsimusele?

Lisatud 15.01.2015
Uuendatud 10.05.2017

Tagasi lehele "X-tee liikmele"