Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Turvateadlikkuse tõstmine: tarkvara uuendamise veeb ja teavitustegevused

Juunist kuni novembrini 2014 korraldati Euroopa Liidu struktuurifondide programmist „Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine” projekt “Turvateadlikkuse tõstmine: tarkvara uuendamise veeb ja teavitustegevused”.

Eesmärk

Projekti põhieesmärk oli tõsta arvuti tavakasutajate turvateadlikkust (muuhulgas Windows XP toe kadumise mõjudest) ning julgustada inimesi oma arvutiprogramme uuendama. Samuti aitas projekt tõsta inimeste üldist teadlikkust turvalisest internetikäitumisest.

Projekti mõõdetav eesmärk oli Windows XP kasutajate osakaalu vähenemine ligikaudu 18%-ni tuginedes RIA statistikale* (novembri 2013 seisuga oli XP kasutajate osakaal keskmiselt 20–22%).
* tugineb eesti.ee, delfi.ee, Swedbank, SEB ja Nordea veebilehtede XP kasutajate osakaalule.

Teavitustegevuste elluviija oli kommunikatsioonibüroo Peegel ja Partnerid OÜ. 

Teavituse ülesehitus

Teavitustegevuste keskne osa oli bännerkampaania. Koostöös suurettevõtete ja avaliku sektori organisatsioonidega püüti saavutada arvuti tavakasutajate tähelepanu. Kasutajad suunati Riigi Infosüsteemi Ameti veebilehe spetsiaalselt loodud alamlehtedele, kus räägitakse vananenud tarkvara kasutamise ohtudest. Kampaanias kasutatavad bännerid olid n-ö „targad bännerid”, mis tuvastasid, kas veebilehte külastati ajakohase või vananenud operatsioonisüsteemiga. Vastavalt sellele kuvati veebilehe külastajale ka erinev info.

Vananenud tarkvara (Windows XP) kasutajale kuvati hoiatusbännerit:

Sinu arvuti tarkvara vajab uuendamist!

ja suunati ta veebilehele Windows XP kasutajale.

Ajakohase tarkvara kasutajale kuvati üldist teavitavat bännerit:

Vananenud tarkvara kasutamine on ohtlik.

ja suunati ta veebilehele Vananenud tarkvara kasutamine on ohtlik.

Venekeelsete bännerite jaoks loodi maandumislehed Windows XP kasutajale (ru) ja Vananenud tarkvara (ru).

Bännerkampaaniat toetasid täiendavad teavitustegevused: pressiteade kampaania käivitumise kohta, artiklid üleriigilistes ja maakondlikes ajalehtedes, raadiointervjuud, otseteavitus koolidele.

Koostööpartnerid

Koostööpartnerid vananenud tarkvara kasutamise ohtudest teavitamisel olid riigiportaal eesti.ee, Registrite ja Infosüsteemide Keskus, Maksu- ja Tolliamet, Maanteeamet, Politsei- ja Piirivalveamet, Tallinna linn, Krediidipank, Elisa, Eesti Energia, Eesti Gaas, E-Tervise Sihtasutus, Haigekassa, koolielu.ee.

Juhul, kui tehnilistel põhjustel ei olnud võimalik lisada veebilehele infot bännerina, leiti koostöös partneriga mõni muu lahendus, kuidas sõnumit vananenud tarkvara ohtlikkusest kajastada (nt infokirjas, uudisena, Facebookis jms). Kõik RIA teavituspartnerid suhtusid kampaaniasse positiivselt ja mõistsid teavituse vajalikkust, bännerite kuvamine ja info edastamine toimus hea tahte põhimõttel.

Tulemused

Aegunud tarkvaraga seotud ohtudest teadlikkuse tõstmise kampaania osutus igati edukaks ning täitis seatud eesmärgid: oktoobri 2014 lõpuks oli XP kasutajate arv (tuginedes eesti.ee statisitkale) vähenenud 10,4%-ni.

Kindlasti ei ole XP kasutajate arvu vähenemine põhjendatav ainult läbiviidud kampaaniaga, kuid kahtlemata oli kampaanial oma mõju XP kasutajate arvu vähendamisel. Samuti võib eeldada, et kuigi kampaania keskendus XP kasutajaskonna vähendamisele, oli selle mõju siiski oluliselt laiem. Kampaania aitas kaasa ka teiste aegunud ja ebaturvaliste programmide väljavahetamisele ja suurendas üldist teadlikkust vananenud tarkvara kasutamisega seonduvatest ohtudest.

Lähem info:

Ülle Kroon
EL sf programmi "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine" projektijuht 
e-post: ulle dot kroon at ria dot ee


Kas said vastuse oma küsimusele?

Lisatud 27.11.2014
Uuendatud 27.11.2014

Tagasi lehele "Tarkvara uuendamise veeb"