<![CDATA[Riigi Infosüsteemi Amet: CERT uudiste arhiiv]]> https://www.ria.ee/ee/turvamelu.html ee Thu, 04 Jan 2018 00:00:00 +0200 <![CDATA[MKM: Täna jõustus uus küberturvalisuse seadus]]> https://www.ria.ee/ee/mkm-tana-joustus-uus-kuberturvalisuse-seadus.html Uue küberturvalisuse seaduse eesmärk on kaasajastada olemasolevaid nõudeid riigiasutustele ja ettevõtjatele. Samuti sätestatakse senisest põhjalikumad turbenõuded infosüsteemide ja andmebaaside haldamisele.

Loe veel]]>
39582 Wed, 23 May 2018 21:46:00 +0300
<![CDATA[RIA esitles küberturvalisuse aastaraamatut]]> https://www.ria.ee/ee/ria-esitles-kuberturvalisuse-aastaraamatut.html RIA juht: möödunud aasta kinnitas, et digitaalse eluviisi kaitsmine nõuab infosüsteemide turvalisusesse investeerimist.

Loe veel]]>
39557 Wed, 25 Apr 2018 12:50:00 +0300
<![CDATA[CERT-EE hoiatab: taas on hoogustunud tegevjuhi petuskeem]]> https://www.ria.ee/ee/cert-ee-hoiatab-taas-on-hoogustunud-tegevjuhi-petuskeem.html Viimastel päevadel on taas hoogustunud nn tegevjuhi petuskeem, kus raamatupidajale või finantsjuhile saadetakse näiliselt ettevõtte tegevjuhi nimelt kiri ülesandega teha ruttu pangaülekanne.

Loe veel]]>
39550 Tue, 03 Apr 2018 15:21:00 +0300
<![CDATA[Teenusetõkestusrünnete ennetamise ja lahendamise lühijuhend administraatoritele ]]> https://www.ria.ee/ee/teenusetokestusrunnete-ennetamise-ja-lahendamise-luhijuhend.html Veebruaris ja märtsis suurenes valesti seadistatud memcached süsteemide ärakasutamine teenusetõkestusrünnete peegeldamiseks ja võimendamiseks. CERT-EE koostatud lühijuhendis on toodud tehnilised meetmed, kuidas oma teenuste töö tagada.

Loe veel]]>
39540 Fri, 23 Mar 2018 15:25:00 +0200
<![CDATA[CERT-EE: uuendage Windowsi operatsioonisüsteemi]]> https://www.ria.ee/ee/cert-ee-uuendage-windowsi-operatsiooniosusteeme.html Uuendage Microsofti, Adobe'i, Samba ja Securenvoy tooteid, et kaitsta oma seadmeid küberkurjategijate eest.

Loe veel]]>
39526 Wed, 14 Mar 2018 10:54:00 +0200
<![CDATA[CERT-EE info süsteemiadministraatoritele: Cisco väljastas turvapaigad kriitilistele turvanõrkustele]]> https://www.ria.ee/ee/susteemiadministraatoritele-cisco-valjastas-turvapaigad-kriitilistele-turvanorkustele.html Cisco teavitas täna mitmest kriitilisest turvanõrkusest ja neile väljastatud turvapaikadest.

Loe veel]]>
39516 Wed, 07 Mar 2018 21:16:00 +0200
<![CDATA[CERT-EE hoiatab: Suurenenud on valesti seadistatud memcached süsteemide ärakasutamine]]> https://www.ria.ee/ee/cert-ee-hoiatab-suurenenud-on-valesti-seadistatud-memcached-susteemide-arakasutamine.html Viimaste päevade jooksul on väärseadistatud memcached süsteemide ärakasutamine oluliselt suurenenud. Neid kasutatakse ära teenustõkestusrünnete peegeldamisel ja võimendamisel suuremahuliste UDP rünnete läbiviimiseks.

Loe veel]]>
39502 Wed, 28 Feb 2018 09:47:00 +0200
<![CDATA[Petliku anonüümsuse tõttu satub üha rohkem inimesi küberkiusamise või -ahistamise ohvriks]]> https://www.ria.ee/ee/petliku-anonuumsuse-tottu-satub-uha-rohkem-inimesi-kuberkiusamise-voi-ahistamise-ohvriks.html Vastutustundetu käitumine internetis võib kaasa tuua ebameeldivusi, mis võivad jätta soovimatu jälje terveks eluks. Üha enam langevad seksuaalkuriteo ohvriks noored, kes endast erootilisi või pornograafilise sisuga pilte ja videosid jagavad. Kuriteo ohvriks langemise vältimiseks peab hoolitsema elementaarse küberhügieeni eest.

Loe veel]]>
39485 Tue, 06 Feb 2018 09:07:00 +0200
<![CDATA[CERT-EE hoiatab Swedbanki nimel saadetavate õngitsuskirjade eest]]> https://www.ria.ee/ee/cert-ee-hoiatab-swedbank-as-nimel-saadetavate-ongitsuskirjade-eest.html Täna hommikul hakkasid levima näiliselt aadressilt swedbank.ee saadetud õngitsuskirjad pealkirjaga "Vajalik lisateave".

Loe veel]]>
39477 Thu, 25 Jan 2018 09:11:00 +0200
<![CDATA[CERT-EE hoiatab: tuvastati turvanõrkused nii Inteli, AMD kui ka ARM protsessorites]]> https://www.ria.ee/ee/cert-ee-hoiatab-tuvastati-turvanorkused-nii-inteli-amd-kui-ka-arm-protsessorites.html Tuvastatud turvanõrkused muudavad haavatavaks peaaegu kõik arvutid, sülearvutid, tahvelarvutid ning nutitelefonid, operatsioonisüsteemist sõltumata. Allpool on toodud teadaolevad vastumeetmed ja turvapaigad.

Loe veel]]>
39461 Thu, 04 Jan 2018 15:56:00 +0200