Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Telekommunikatsiooni taristu uuendamine ja uue rajamine

Meetme "Uue põlvkonna lairibavõrkude arendamine" eesmärk on võimaldada kõigile isikutele Eestis kiire internetiühendus nüüdisaegsete e-teenuste tarbimiseks ja osutamiseks.

Toetust antakse internetiühenduste kättesaadavuse parandamiseks piirkondades, kus uue põlvkonna elektroonilise side võrgu taristu puudumise tõttu ei ole kiire lairibateenus lõppkasutajatele kättesaadav. Nii parandatakse nende piirkondade konkurentsivõimet.

Selleks toetatakse investeeringu kavadesse lülitatud telekommunikatsiooni taristu uuendamise ja uue rajamise projekte.

Meetme eelarve on 14 934 500 eurot.

Uue põlvkonna elektroonilise side baasvõrgu toetamise tingimused ja investeeringute kava koostamise kord kinnitati majandus- ja taristuministri määrusega.

2017. aasta investeeringute kava

2016. aasta investeeringute kava

2015. aasta investeeringute kava


Kas said vastuse oma küsimusele?

Lisatud 20.04.2015
Uuendatud 10.08.2017

Tagasi lehele "Periood 2014–2020"