Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Teeninduskeskkonna riistvara - küsimused ja vastused

1. Küsimus: Järgmine märge riigihanke 029688 tehniliste üksikasjade kohta.

Punkt 1.1 Serverid "protsessorite arv" ja "võrgukaart" osades ning punktis 1.2 Andmemassiivid (2 tk.) osad "massiiv" ja "kontroller". Antud on konkreetse tootja mudel, see läheb vastuollu kehtiva riigihanke seadusega.

§27. 3. Tehnilises kirjelduses on lubatud loetleda andmeid konkreetse päritolu või tootmismeetodi kohta, tüüpe, kaubamärke või patente või neile viidata ainult juhul, kui sellisele loetelule või viitele on lisatud sõnad «või sellega samaväärne» ja kui tehnilises kirjelduses ei ole võimalik riigihanke objekti muul viisil piisavalt täpselt ning kõikidele arusaadavalt iseloomustada.

Palun täpsustada riigihanke tehnilises kirjelduses soovitud riistvara iseloomustus või vähemalt lisada märge "või sellega samaväärne".

Vastus: Teile e-postiga saadetud pakkumise dokumentide alguses on alljärgnev punkt:

Väljavõte PKD-st: "2.1.2 Käesolevas pakkumiskutses, selle lisades või pakkumismenetlusega seotud teistes dokumentides loetletud andmed konkreetse päritolu või tootmismeetodi, tüübi, kaubamärgi või patendi kohta või viited neile on antud vaid eesmärgiga objekti piisavalt täpselt ning kõikidele arusaadavalt iseloomustada ja tuleb lugeda kui «või sellega samaväärne»."

2. Küsimus: Kas selle hanke puhul on kindel soov ja tahtmine, et pakkuja installeerib serveritele OpenBSD op süsteemi?

Vastus: Jah, see on meie kindel soov ja tahtmine, et pakkuja on ka ise veendunud pakutava riistvara tõrgeteta toimimises OpenBSDga. Seetõttu nõuamegi, et OpenBSD oleks eelinstaleeritud.

Lisatud 23.08.2006

Tagasi lehele "Riigihanked"