Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Teabenõude esitamine

Teabenõue palume esitada Riigi Infosüsteemi Ameti üldisele e-posti aadressile ria at ria dot ee või pöörduda meie poole kas posti või telefoni teel.

Pärnu maantee 139A, 15169 Tallinn
tel: 663 0200
faks: 663 0201

Mis on teabenõue?

Teabenõue on isiku pöördumine, millega isik küsib avalikku teavet.

Avalik teave on mis tahes viisil ja mis tahes teabekandjale jäädvustatud ja dokumenteeritud teave, mis on asutuses avalike ülesandeid täites teabekandjale kogutud (AvTS § 3). Avaliku teabe alla ei kuulu märgukirjad, selgitustaotlused, avaldused jms.

Teabenõudes tuleb esitada järgmised andmed:

  • teabenõudja ees- ja perekonnanimi;
  • asutuse või juriidilise isiku nimel esitatava teabenõude puhul juriidilise isiku nimi või asutuse nimetus;
  • teabenõudja kontaktandmed (posti- või elektronpostiaadress, telefoninumber), mille kaudu saame teabe väljastada või Teiega ühendust võtta;
  • taotletava teabe sisu või dokumendi liik, nimetus ja sisu või teabenõudjale teada olevad dokumendirekvisiidid;
  • taotletava teabenõude täitmise viis.

Teabenõudele vastamine

Esitatud teabenõudele vastame hiljemalt viie tööpäeva jooksul. Tähtaega hakatakse lugema teabenõude esitamisele järgnevast tööpäevast. Kui teabenõuet on vaja täpsustada või teabe väljaselgitamine on aeganõudev, võib vastamise tähtaeg pikeneda 15 tööpäevale. Sellisel juhul teatame Teile tähtaja pikenemisest koos põhjendusega.

Märgukirjad, selgitustaotlused ja neile vastamine

Kui Teie pöördumine sisaldab ettepanekuid ameti töö korraldamiseks või valdkonna arengu kujundamiseks või annate meile teavet, siis on tegu märgukirjaga.

Kui Te oma pöördumises küsite seisukohta või üldist teavet, mis ei ole dokumenteeritud ning millele vastamisega kaasneb olemasoleva teabe analüüs, süntees või lisateabe kogumine erinevatest allikatest, siis on tegu selgitustaotlusega.

Märgukirjadele ja selgitustaotlustele vastame seadusega ettenähtud korras, kuid mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul arvates selle registreerimisest.

Lisatud 27.01.2012
Uuendatud 15.09.2015

Tagasi lehele "Riigi Infosüsteemi Amet"