Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

"Tark e-riik" koolitused 2010

 

2010. aastal korraldati ligi 50 koolitust, seminari ning infopäeva, millel osales umbes 1500 inimest.

Tark e-riik 2010 koolituste logo

Infosüsteemide turvameetmete süsteem ISKE

Koolitus: ISKE praktiline rakendamine
28. oktoober 2010, Valga
Päevakava (.pdf, 375 KB)
Koolitus: ISKE praktiline rakendamine
9. september 2010, Rakvere
Päevakava (.pdf, 386 KB)
Koolitus: ISKE praktiline rakendamine
27. mai 2010, Tartu
Päevakava (.pdf, 65 KB)
Koolitus: ISKE praktiline rakendamine
2. juuni 2010, Pärnu
Päevakava (.pdf, 66.5 KB)
Toomas Viira ettekande slaidid (.pdf, 1.6 MB)
ISKE tööriist, Merje Kaasan (.odt, 36 KB)
Siemens ettekanne (.pdf, 1.22 MB)
Koolitus: Infoturve IT-spetsialistidele
12.–13. oktoober 2010, Tallinn
Päevakava (.pdf, 393 KB)
Koolitus: Infoturve IT-spetsialistidele
8.–9. juuni 2010, Tartu
Päevakava (.doc, 73.5 KB)
Koolitus: Infoturve IT-spetsialistidele
14.–15. juuni 2010, Tallinn
Päevakava (.doc, 74 KB)
Koolitus: Infoturve IT-spetsialistidele
11.–12. jaanuar 2010, Tartu
Infoturve IT-spetsialistidele, Mari Seeba (.ppt, 5.94 MB)
Koolitus: Infoturbe sissejuhatus
11. november 2010, Tartu
Päevakava (.pdf, 463 KB)
Koolitus: Infoturbe sissejuhatus
26. oktoober 2010, Rakvere
Päevakava (.pdf, 377 KB)
Koolitus: Infoturbe sissejuhatus
6. mai 2010, Pärnu

Päevakava (.pdf, 66 KB)
Koolitusmaterjalid (.ppt, 890 KB)

Koolitus: Infoturbe sissejuhatus
13. mai 2010, Valga

Päevakava (.pdf, 64 KB)

Koolitus: Infoturbe sissejuhatus
21. juuni 2010, Kuressaare
Päevakava (.pdf, 65 KB)
Koolitus: ISKE audit
5. oktoober 2010, Tallinn
Päevakava (.pdf, 388 KB)
Koolitus: ISKE audit
23. september 2010, Tartu

Päevakava (.pdf, 460 KB)

Koolitus: ISKE audit
4. juuni 2010, Tallinn
Päevakava (.pdf, 65 KB)
Koolitus: ISKE rakendustööriista kasutamine
5. oktoober 2010, Tallinn
Päevakava (.pdf, 539.5 KB)
Koolitus: ISKE rakendustööriista kasutamine
13. oktoober 2010, Tallinn
Päevakava (.pdf, 489 KB)
Koolitus: ISKE rakendustööriista kasutamine
15. oktoober 2010, Tartu
Päevakava (.pdf, 486 KB)
Seminar: ISKE praktikutele
24. november 2010, Tallinn

Päevakava (.pdf, 484 KB)

Ettekanded:

Siseauditi juhtimine riigiasutuses – sisekontrolli süsteem, siseaudit, seos infosüsteemide auditeerimisega (.pdf, 471 KB), Apo Oja, Sotsiaalministeerium
Infoturbe juhtimine riigiasutustes – tänane seis (.pdf, 688 KB), Toomas Viira, RIA
Riigikontrolli roll infosüsteemide auditeerimisel (.pdf, 640 KB), Alo Lääne, Riigikontrolli tulemusauditi osakond
ISKE rakendamine Eesti Haigekassas (.pdf, 306.5 KB), Raimo Laus, Eesti Haigekassa
ISKE audit – audiitori vaade (.pdf, 258 KB), Janno Kase, KPMG

Seminar: ISKE praktikutele
2. juuni 2010, Tallinn
Päevakava (.pdf, 278 KB)

Kriitilise informatsiooni infrastruktuuri kaitse (KIIK)

Koolitus: Riskijuhtimine
17.–18. november 2010 Tallinnas
 
Koolitus: Äritalitluspidevuse juhtimine
24.–28. mai 2010, Tallinn
 
Koolitus: IT riskianalüüs asutuses
29.–30. september 2010, Tallinn
Päevakava (.pdf, 409.5 KB)
Koolitusmaterjalid (.zip, 2.6 MB)
Koolitus: IT riskianalüüs asutuses
19.–20. oktoober 2010, Tallinn
Päevakava (.pdf, 409 KB)
Koolitusmaterjalid (.zip, 3.14 MB)
Koolitus: IT riskianalüüs asutuses
9.–10. november 2010, Tallinn
Päevakava (.pdf, 318 KB)
Koolitus: IT riskianalüüs asutuses
30. november – 1. detsember 2010, Tallinn
Päevakava (.pdf, 413 KB)
Infopäev: KIIK infopäev
9. detsember 2010, Tallinn

Päevakava (.pdf, 324 KB)
Esinejate tutvustused (.pdf, 306 KB)

Ettekanded:

Küberkonfliktid ja riikide kriitiline infrastruktuur (.pdf, 318 KB), Rain Ottis, Küberkaitse Kompetentsikeskus
Elutähtsate teenuste kontseptsioon – saamislugu ja eesmärgid Eestis (.pdf, 502 KB), Kaido Tee, Siseministeerium
Mis on kriitilise informatsiooni infrastruktuur ja kuidas on plaanis seda kaitsta? (.pdf, 838.5 KB) Toomas Viira, RIA
Kriitilise informatsiooni Infrastruktuuri kaardistamine (.pdf, 227 KB), Epp Maaten, RIA
Elutähtsa teenuse toimepidevuse tagamise korraldamine haiglates (.pdf, 367 KB), Üllar Kaljumäe, Terviseamet
Elutähtsate teenuste toimepidevuse korraldus (.pdf, 150 KB), Jüri Olde, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Pangateenuste kättesaadavuse tagamine (.pdf, 893 KB), Aalo Kukk, Eesti Pank
BIA ja riskianalüüsi kogemus Swedbank Eestis (.pdf, 866 KB), Merle Ristisaar, Swedbank AS

III sessiooni "Teenuste toimepidevuse tagamine – mõju- ja riskianalüüside tegemise kogemus ettevõtetes" ettekandeid Aarne Kalmerilt ja Einar Laagriküllilt nende palvel ei avalikustata.

Riigiportaal EESTI.ee

Koolitus: PEPE ja X-Forms
19. mai 2010, Tallinn
 
Seminar: Tegevuslubade taotlemine ühtse kontaktpunkti (ÜKP) kaudu – Registreid ootavad kohustused riigiportaali ees
26. mai 2010, Tallinn

Päevakava (.pdf, 65 KB)

Ettekanded:

Teenuste direktiiv ja ühtsed kontaktpunktid Euroopa Liidus (.pdf, 91 KB), Andres Ruubas, MKM
Elektroonilise põhimõtte rakendamine majandushaldusõiguses (.pdf, 138 KB), Illimar Pärnamägi, Justiitsministeerium
Kuidas näeme Teie registrit portaalis eesti.ee (.pdf, 391.5 KB), Kaie Kõrtsini, RIA
Kuidas kirjutada veebitekste (.pdf, 1.47 MB), Hendrek Kraavi, MRM Baltic OÜ
Eesti.ee tehnilised võimalused, Ragnar Rattas, RIA
EMTAK IS ühtse kontaktpunkti raames (.pdf, 174.5 KB), Kairi Lilleväli, RIK
Kuidas tagada kasutajale õige info (.pdf, 982 KB), Aarne Seppel, RIA

Andmevahetuskiht X-tee

Infopäev: X-tee uus versioon
15. detsember 2010, Tallinn

Päevakava (.pdf, 343 KB)

Ettekanded:
X-tee areng läbi versioonide. Pilootprojektidest masskasutamiseni. Lühiülevade X-tee rahvusvahelisest levikust (.pdf, 716.5 KB), Ahto Kalja, RIA/TTÜ
Muudatused teenuste arendajatele. Protokoll (.pdf, 236 KB) Aleksander Reitsakas, Aktors OÜ
X-tee 5.0 uuendused süsteemiülematele (.pdf, 110.5 KB), Märt Laur, Cybernetica AS
X-tee v5 evitusplaan (.pdf, 318 KB), Martin Undusk, RIA
X-tee kodeerimisteenus (.pdf, 237 KB), Jan Willemson, Cybernetica AS
MISP2 tutvustus (.pdf, 1.22 MB), Raigo Linna, Aktors OÜ
Tallinna linn riigi X-(kiir)teel (.pdf, 241 KB), Väino Olev, Tallinna Linnavalitsus
Liidestest nii ja naa. Mida X-tee andnud ja mida võtnud on (.pdf, 87 KB), Heiko Vainsalu, Eesti Haigekassa
E-notari teenus (.pdf, 510 KB), Ahti Kelder, Fujitsu AS ja Kaspar Karm, RIK

Videod:
Margus Püüa
Ahto Kalja
Aleksander Reitsakas

Tambet Matiisen
Martin Undusk
Jan Willemson
Raigo Linna
Väino Olev

Heiko Vainsalu
Ahti Kelder ja Kaspar Karm

Riigi infosüsteemi haldussüsteem (RIHA)

Infopäev: Riigi infosüsteemi haldus – arengud ja praktilised kogemused
11. juuni 2010, Tallinn

Päevakava (.pdf), 78 KB

Ettekanded:
Üldslaidid (.pdf, 414 KB)
Uued funktsionaalsused RIHAs (.pdf, 323.5 KB), Priit Parmakson ja Eero Vegmann, RIA
XML repositoorium, Lauri Liivamägi, AS Webmedia
Uut andmekogudega seonduvas õigusloomes (.pdf, 145 KB), Kristian Teiter, Maa-amet
Andmekogude õiguslik regulatsioon ning registreerimine RIHAs AKI pilgu läbi
(.pdf, 1.33 MB), Maris Juha, Andmekaitseinspektsioon
Kuidas PRIA andmekogud RIHAsse jõudsid (.pdf, 146 KB), Andreas Aho, PRIA
RIA poolt loodud abistavad töövahendid (.pdf, 142 KB), Veiko Kampura, RIA
Tulevik – kuhu ja kuidas? (.pdf, 226 KB) Margus Püüa, MKM.

Videod:
Sissejuhatus – Arvo Ott
Aili Ilves
Hele-Mai Haav
Ingmar Vali
Kalle Arula
Kristian Teiter
Lauri Liivamägi
Margus Püüa
Veiko Kampura
Priit Parmakson ja Eero Vegmann

Seminar: Andmekogude loomise ja pidamise parimad praktikad
Seminarid toimusid Tallinnas 27. oktoobril ja Tartus 9. detsembril 2010.

Päevakava (.pdf, 234 KB)

Semantilise kirjeldamise juhis V0.4 (.doc, 178.5 KB)

Nõuded RIHA ontoloogiatele (.doc, 159 KB)

Ontoloogiate loomise metoodika (.doc, 175.5 KB)

Dokumendivahetuskeskus (DVK)

Infopäev: E-arved
26. oktoober 2010

Päevakava (.pdf, 341 KB)

Ettekanded:
Sissejuhatus teemasse (.pdf, 185.5 KB), Toomas Veersoo, moderaator, AS Telema
E-arve menetlemine asutuses (.pdf, 624.5 KB), Kaido Palu, Põlva Maavalitsus
Operaatorite võimalused (.pdf, 600 KB), Ahti Allikas, Itella Information AS
Operaatorite võimalused (.pdf, 1.02 MB), Margus Tammeraja, Eesti E-arve Keskus OÜ
Juurutajate kogemused (.pdf, 331 KB) Jaan Silvet, Tallinna Ülikool
Tugiteenuste tsentraliseerimine (.pdf, 493 KB), Marge Lepp, Rahandusministeerium
RIA e-arve projekt (.pdf, 196.5 KB), Priidik Vaikla, Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus
Dokumendihaldussüsteemi võimalused: GoPro (.pdf, 225 KB), Kaido Heinsalu
Dokumendihaldussüsteemi võimalused: Livelink (.pdf, 774 KB), Keit Kivisild
Dokumendihaldussüsteemi võimalused: SAP, Peeter Lainde – esineja palvel slaide ei avalikustata.

Videod:
Toomas Veersoo
Kaido Palu
Ahti Allikas
Margus Tammeraja
Jaan Silvet
Marge Lepp
Priidik Vaikla
Kaido Heinsalu
Keit Kivisild
Peeter Lainde ja Hannes Kiivet

Infopäev: E-arved
2. detsember 2010

Päevakava (.pdf, 342 KB)

Ettekanded:
Sissejuhatus teemasse (.pdf, 185.5 KB), Toomas Veersoo, AS Telema
E-arvete menetlemine asutuses (.pdf, 427 KB), Lepold Veges, Rapla Maavalitsus
Kuidas Itella saab teil aidata e-arveldusele üle minna? (.pdf, 640 KB), Ahti Allikas, Itella Information AS
Eesti E-arvete Keskuse lahendused (.pdf, 1.02 MB), Margus Tammeraja
E-arved Tallinna Ülikoolis (.pdf, 330.5 KB), Jaan Silvet, Tallinna Ülikool
Riigi Infosüsteemide Arenduskeskuse e-arved projekt (.pdf, 197 KB), Priidik Vaikla, RIA
Arvete ja dokumendihalduslahendus Ortella (.pdf, 623 KB), Kaido Heinsalu, Net Group OÜ
DHS võimalused arvete menetlemisel Open Text Livelink näitel (.pdf, 909 KB), Keit Kivisild, AS Microlink Eesti

Videod:
Toomas Veersoo
Leopold Veges
Peeter Lainde
Ahti Allikas
Margus Tammeraja
Jaan Silvet
Marge Lepp
Priidik Vaikla
Kaido Heinsalu
Keit Kivisild

Dokumendihalduse arengud 2010 - dokumendihalduse koosvõime ümarlaud
Ümarlaud toimus Tallinnas 16. novembril 2010.
 

Semantika

Koolitus: Ontoloogia koostamine

Koolitusmaterjalid 1 (.ppt, 654 KB)
Koolitusmaterjalid 2
(.ppt, 606.5 KB)
Koolitusmaterjalid 3 (.ppt, 1.69 MB)
Koolitusmaterjalid 3 (.ppt, 1.62 MB) - Peep Küngase osa

Koolituste materjalid Maa-ameti grupile:
Koolitusmaterjal nr 1 (.ppt, 751 KB)
Koolitusmaterjal nr 2 (.ppt, 693.5 KB)
Koolitusmaterjal nr 3 (.ppt, 692.5 KB)
Koolitusmaterjal nr 4 (.ppt, 1.7 MB)
Koolitusmaterjal nr 5 (.ppt, 224 KB)
Koolitusmaterjal nr 6 (.ppt, 1.47 MB)

Kasutusmugavus

Koolitus: Kasutajatest lähtuv veeb
19.–20. oktoober 2010, Tallinn
25.–26. august 2010, Tartu
28.–29. juuli 2010, Tallinn
16.–17. juuni 2010, Tallinn
Päevakava, 19.–20.10.2010 (.pdf, 592 KB)
Päevakava, 25.–26.08.2010 (.pdf, 69.5 KB)
Päevakava, 28.–29.07.2010 (.pdf, 70 KB)
Päevakava, 16.–17.06.10 (.pdf, 70 KB)
Koolitusmaterjal, 16.–17.06.10 (.pdf, 602 KB)
Avaliku teabe veebikeel
27. august 2010, Talinn
10. september 2010, Tallinn

Päevakava, 27.08.2010 (.pdf, 391 KB)
Päevakava, 10.09.2010 (.pdf, 395.5 KB)

Ettekanded:

Üldslaidid (.pdf, 1.28 MB)
Tiit Hennoste esitlus "Kõnelemine kirja teel" (.pdf, 95.5 KB)
Hendrek Kraavi esitlus "Tekstid veebis" (.pdf, 999 KB)
Viljar Peep esitlus "Avaliku teabe kättesaadavus - eilsest tänasesse" (.pdf, 170 KB)
Aarne Seppel esitlus "Kuidas hooldada võsastunud avaliku sektori veebe" (.pdf, 1004.5 KB)

Vaba tarkvara

Infopäev: Vaba tarkvara päev
20. september 2010

Päevakava (.pdf, 632 KB)

Ettekanded:
Vaba tarkvara ja riigi IT poliitika (.pdf), 330 KB, Margus Püüa
Euroopa Liidu vaba tarkvara initsiatiivid (.pdf, 4.27 MB), Szablolcs Szekacs
Kontoritarkvara vaba tarkvara alternatiivid (.pdf, 135 KB), Hillar Põldmaa
Andmebaasisüsteemide vaba tarvara alternatiivid (.pdf, 130 KB), Hannu Krosing
Vaba tarkvara ja andmeturve (.pdf, 1.22 MB), Anto Veldre
Vaba tarkvara põhised infosüsteemid (best practice Keskkonnaministeeriumi näitel) (.pdf, 323 KB), Meelis Merilo
Praktilised kogemused vaba tarkvara arendamisel ja lahenduste müümisel (best practice Smartlink'i näitel) (.pdf, 340 KB), Margus Kreinin ja Heiki Hõimoja
Vaba tarkvara arendus ja ärimudel (.pdf, 241 KB), Antti Andreimann
Vaba tarkvara litsentsid (.pdf, 150 KB), Peeter P. Mõtsküla
Kogukonnaprojekt: Estobuntu (.pdf, 186 KB), Laur Mõtus
Vaba tarkvara üldhariduses (.pdf, 258 KB), Edmund Laugasson
Vaba tarkvara mõju kõrgharidusprojektidele
(.pdf, 191 KB), Kaido Kikkas
Tarkvara raamistik (.pdf, 134 KB), Uuno Vallner

Videod:
Tanel Tammet
Margus Püüa
Szabolcs Szekacs
Hillar Põldmaa
Hannu Krosing
Anto Veldre
Meelis Merilo
Margus Kreinin ja Heiki Hõimoja
Antti Andreimann
Peeter P Mõtsküla
Laur Mõtus

Edmund Laugasson
Kaido Kikkas
Uuno Vallner

Riigi infosüsteemi koosvõime

Infopäev: Koosvõime päev
13. detsember 2010

Päevakava (.pdf, 343 KB)

Ettekanded:
Organisatsiooniline koosvõime/Arendusprotsessid korda (.pdf, 406 KB), Margus Püüa, RISO, MKM
Interoperability Solutions for European Public Administrations (ISA) European Interoperability Strategy (EIS) European Interoperability Framework (EIF)
(.pdf, 3.42 MB), Serge Novaretti, European Commission DG for Informatics
Finnish IT policies and Interoperability Initiatives (.pdf, 699 KB), Olli-Pekka Rissanen, Valtionvarainministeriö
Raamistik – tegevused 2010 (.pdf, 275.5 KB), Niilo Saard, Fujitsu Services, ITL
Eesti koovõimeraamistiku aluspõhimõtted (.pdf, 1.29 MB), Uuno Vallner, RISO
Raamistik eksperdi silmade läbi (.pdf, 571 KB), Jaak Tepandi, Tallinna Tehnikaülikool
Raamistik kasutaja silmade läbi (.pdf, 170 KB), Mehis Sihvart, RIK
e-Riigi Akadeemia rahvusvaheline kogemus – koosvõime projektid (.pdf, 302 KB), Arvo Ott, e-Riigi Akadeemia
Eesti eID Euroopa ääre peal (.pdf, 1.33 MB), Tarvi Martens, Sertifitseerimiskeskus AS
X-tee uue versiooni lühitutvustus (.pdf, 185 KB), Aleksander Reitsakas, Aktors OÜ

Videod:
Serge Novaretti
Olli Pekka Rissanen
Niilo Saard
Jaak Tepandi
Mehis Sihvart
Uuno Vallner

Arvo Ott
Margus Püüa
Tarvi Martens
Arne Ansper ja Aleksander Reitsakas
Diskussioon

Seminar: Riigi Infosüsteemist praktikute silme läbi
Seminar toimus 30. novembril 2010 Tallinnas.

Päevakava (.pdf, 537 KB)

 


Kas said vastuse oma küsimusele?

Lisatud 23.01.2012
Uuendatud 05.01.2016

Tagasi lehele ""Tark e-riik" üritused"