Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

IT taristu

IT-taristu ehk baasinfrastruktuur (BI) on vajalik, et riigi olulised teenused oleksid kättesaadavad ka vääramatu jõu olukordades.

Baasinfrastruktuuri teenused

BI komponentide majutus

Toimub RIA baasinfrastruktuuri platvormil koos haldusega. Majutame ja haldame ennekõike riigi jaoks olulisi, kriitilisi ning asutusteüleseid infosüsteeme.

Omaniku soovil teeme RIA salvestusseadmetega majutatava infosüsteemi andmetest regulaarseid varukoopiaid, vajadusel hoiustame neid turvaliselt pikemaks ajaks. Garanteerime asutusele varundatavate andmete asukoha erinevuse süsteemi käitamise kohast. Andmete taastamine toimub IS omanikuga kokkulepitud korras.

Hostelteenus

Riigiasutuste serverite ja seadmete majutus kokkuleppel dubleeriva asukohana. Infosüsteemi käideldavuse tagamiseks on RIA andmekeskuses garanteeritud optimaalne temperatuur ja õhuniiskuse tase, katkematu elektritoide, seadmete ja andmete füüsiline turve, majutamisvajadusi rahuldavad ning dubleeritud andmesideühendused.

Varuvõimsus

Lühiajaliseks perioodiks ressursi väljalaenamine.

Inkubatsioon

Inkubatsiooniteenus loob võimaluse asutuste koostöös viia ellu keerulisi, paljusid osapooli ühendavaid projekte, vähendades samas riske arendus- või haldustegevuse käivitusperioodil. Pakkudes inkubatsiooniperioodil ka tehnilist tuge (administreerimine, varundamine, best practice vahendamine), loome koostöös parimaid praktikaid ning soodustame sünergia teket, mis aitab kindlustada infoühiskonna jätkusuutlikkust.

Inkubatsioonikeskkonna kasutamine vähendab järgmisi riske:

  • asutus ostab enne arenduse algust arendaja soovitatava/nõutava riistvara ja tarkvara tulevasele toodangukeskkonnale teadmata, kas seda tegelikult niisugusel kujul üldse vajatakse;
  • suure tõenäosusega on toodangusse mineku hetkeks ülalmainitud viisil soetatud riistvara juba vananenud või mittevajalik;
  • välistab üleskaleeritud rauaostud, võimaldades testide abil inkubatsioonikeskkonnas leida optimaalsed vajadused;
  • võimaldab luua korrektse kolmeetapilise arendustegevuse mudeli riigisektorile, kus RIA pakub vajadusel inkubatsiooniperioodil arendus- ja testkeskkonda ning toodangukeskkond asub reeglina kas riigiasutuse või tema valitud hostingupartneri juures.

Inkubatsiooniperioodi lõppedes anname projektid asutuse endi hallata ning aitame neid vajadusel vahendada erasektorisse majutamisele, valmistades koostöös asutusega ette süsteemide tehnilised nõuded ning teenuse kvaliteedi nõuded majutamiseks ja haldamiseks.

Ajatempli teenus

RIA majutab ja haldab Guardtime'i KSI ajatempliteenuse väravat BI teenuste raames. Riigisektoril on alates 2016. aastast võimalik hakata ajatempli teenust tarbima üle X-tee.

Teenuse täpsem sisukirjeldus ning tingimused on täiendamisel.


Kas said vastuse oma küsimusele?

Lisatud 10.01.2012
Uuendatud 14.03.2016

Tagasi avalehele