Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Taotlusvoor Inimeste teadmiste ja oskuste suurendamine nende infoühiskonda kaasamiseks

Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus alustab 5. juulil 2010 struktuuritoetuse taotluste vastuvõttu taotlusvooru „Inimeste teadmiste ja oskuste suurendamine nende infoühiskonda kaasamiseks“ raames.

Taotlusvooru eesmärk on avaliku-, era-, mittetulundussektori koostöös tõsta inimeste teadmisi ja oskusi nii, et inimesed suudaksid info-ja kommunikatsioonitehnoloogilisi lahendusi kasutades jõuda neile vajaliku teabeni, kasutaksid e-teenuseid, ning oleksid kursis infoühiskonna võimaluste ja ohtudega.

Projektide teemad peavad katma:

  • tegevusi, mis tõstavad kasutajate teadmisi ja oskusi konkreetsete riigi- ja erasektori e-lahenduste kasutamisel. E-lahenduste kasutajate seast on taotlusvoor suunatud noortele vanuses kuni 21 eluaastat ning neid mõjutavatele sihtgruppidele (lapsevanemad, õpetajad, jne) infoühiskonnas orienteerumiseks ning turvateadlikuks käitumiseks; 
  • tegevusi, mis on suunatud e-lahenduste (sh iseteenindusbürood, riigi-ja kohalike omavalitsuste veebid, e-teenused, jne) pakkujate teadmiste ja oskuste tõstmisele, et muuta e-lahendused lihtsamaks, kasutajakesksemaks ja turvalisemaks. Taotlusvoor on suunatud ka erivajadustega inimeste infoühiskonnas osalemise võimaluste avardamiseks ning vaba laiatarbetarkvara eestikeelsete keskkondade arendamiseks.

Projektide elluviimisel kasutatakse võimalusel vaba juurdepääsuga internetipõhist keskkonda ja korduvkasutatavaid tehnoloogilisi lahendusi.

Projektide elluviimisel loodud materjalid (nt seminaride salvestused, õppematerjalid, jne) peavad olema avalikult kättesaadavad.

Taotlejate sihtgrupp on mittetulundusühingud ja sihtasutused, kohalikud omavalitsused ja kohalike omavalitsuste liidud, avalik-õiguslikud juriidilised isikud, põhiseaduslikud institutsioonid ning valitsusasutused ja nende hallatavad asutused.

Taotletava toetuse maksimaalne summa on 4 miljonit Eesti krooni taotluse kohta. Taotluste esitamise lõpp-tähtaeg on 10. august 2010. Taotlusvooru eelarve on 18 miljonit krooni.

Taotlus tuleb sisestada elektrooniliselt aadressil: www.eesti.ee/projektijuhtimine

Taotluse deklaratsioon esitada kirjalikult RIA aadressile Rävala 5, 15169 Tallinn või elektrooniliselt aadressile ria[ät]ria.ee.

Taotluste esitamise tingimused on toodud majandus- ja kommunikatsiooniministri 11.05.2009.a. määruses nr 50 „Infoühiskonna edendamise meetme tingimused avatud taotlemise alusel“

Lisainfot taotluste esitamise kohta saab RIA kodulehelt ja meiliaadressilt ria[ät]ria.ee
 

Teema: Struktuuritoetused

Lisatud 05.07.2010

Tagasi lehele "Uudised"