Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Taotlusvoor „Eesti uue põlvkonna lairibavõrgu arendamine maapiirkondades“

Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus alustab 7. juulil 2010 struktuuritoetuse taotluste vastuvõttu taotlusvooru „Eesti uue põlvkonna lairibavõrgu arendamine maapiirkondades“ raames.

Taotlusvooru eesmärk on kaasaegsete e-teenuste kättesaadavuse parandamine lairiba internetiühendust võimaldavate fiiberoptiliste sideühenduste loomisega kuni 10 000 elanikuga asulateni, milleni seni fiiberoptilised võrgud ei ulatu ning loodud infrastruktuuril hulgimüügitasandi võrguteenuse pakkumine mittediskrimineerival viisil.

Loodavad fiiberoptilised sideühendused peavad võimaldama:

* ühendust vähemalt kahe üle-Eestilise fiiberoptilise magistraalvõrguga;
* läbivat sõltumatut ühendust vähemalt viiele teenusepakkujale ka rajatava ühenduse kaugeimas otspunktis;
* takistamatut ligipääsuerinevatele teenuspakkujatele ühenduse otspunktides oma infrastruktuuri liidestamiseks.

Taotlejate sihtgrupp on sihtasutused. Taotluste koostamisel on abiks Eesti Standard EVS-EN 60794-5:2007. Toetuse taotlusi võtab RIA vastu jooksvalt taotlusvooruks eraldatud 50 miljoni krooni ulatuses. Taotlus tuleb sisestada elektrooniliselt aadressil: www.eesti.ee/projektijuhtimine

Taotluse deklaratsioon esitada kirjalikult RIA aadressile Rävala 5, 15169 Tallinn või elektrooniliselt aadressile ria[ät]ria.ee.

Taotluste esitamise tingimused on toodud majandus- ja kommunikatsiooniministri 11.05.2009.a. määruses nr 50 „Infoühiskonna edendamise meetme tingimused avatud taotlemise alusel“

Lisainfot taotluste esitamise kohta saab RIA kodulehelt ja meiliaadressilt ria[ät]ria.ee

 

Teema: Struktuuritoetused

Lisatud 05.07.2010

Tagasi lehele "Uudised"