Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Suurbritannia ja Eesti IT-eesmärgid on sarnased

Täna, 3. mail külastas Riigi Infosüsteemi Ametit Briti valitsuse IT-minister Francis Maude koos delegatsiooniga. Arutelu käigus leiti, et Eesti ja Suurbritannia väljakutsed IT-alal on väga sarnased - teenuste kasutajakeskseks muutmine, avatud andmete ning vabavara parem kasutus.

Briti IT-minister Francis Maude: „Meil on selge strateegia – muuta kõik Suurbritannia teenused digitaalseteks. Soovime teenused üles ehitada moel, et nad on kasutajasõbralikud ja vastavad muutuvatele vajadustele. Sellise lähenemisega saame muuta teenuste pakkumise riigi jaoks odavamaks, riigi IT efektiivsemaks ja pakkuda digiajale sobiliku kvaliteediga avalikke teenuseid.“

RIA peadirektor Jaan Priisalu rõhutas, et Eesti nutika süsteemi taga on paradoksaalsel moel ressursi puudus. „Kui kunagi süsteemi ehitama hakati, siis vaadati kõik arendusvajadused üle ja kogueelarve üleatas kaugelt kõik võimalused. Eesti hajus süsteem, mis lubab X-tee kaudu kõikidel infosüsteemidel omavahel suhelda, on võrdlemisi odav ülal pidada ja samas paindlik. Hajusa süsteemi plusse näeme alles nüüd.“

Jaan Priisalu toob Briti kaitsestrateegia „A Strong Britain in an Age of Uncertainty: The National Security Strategy“ eeskujuks, millest Eesti saaks õppida. „Kui lugeda Suurbritannia kaitsestrateegiat, on selge, et
nende kaitse on kaasaegne, see on üles ehitatud küberkaitse põhimõtteid arvestades. Küber-faktorit ei ole seal palju rõhutatud, mis näitab head arusaama tänapäeva kaitse olemusest. Meil ei ole enam päris-maailma ja küber-maailma, mille jaoks tuleks teha kaks erinevat paberit või mida saaks lahus hoida. Iga riik peab mõtlema, kuidas enda elanikele olulised teenused käigus hoida nii uputuse, küberründe kui elektrikatkestuse korral.“

RIA tänab kõiki partnereid, kes tutvustasid IT-ministrile riigi lahendusi: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumit, Politsei- ja Piirivalveametit, Registrite ja Infosüsteemide Keskust, Maksu- ja Tolliametit, Sertifitseerimiskeskust ning e-Kooli ja m-Parkimise korraldajaid. Külalised said ülevaate Eesti infosüsteemide tehnilisest ülesehitusest, riigiportaalist eesti.ee, e-koolist, äriregistrist ja paljust muust. E-politsei tutvustas enda süsteemi töötava politseiauto näitel.

Riigi Infosüsteemi Ameti ülesanne on koordineerida riigi infosüsteemi arendamist ja haldamist nii, et riik saaks IT võimalusi kasutades rahvast teenindada parimal võimalikul moel.

Pildid külaskäigust RIA Facebook lehel.

Tervitades
Katrin Pärgmäe
Kommunikatsioonijuht
Riigi Infosüsteemi Amet
+372 6630233
+372 56 623 823

Teema: Kohtumised, RIA

Lisatud 03.05.2012

Tagasi lehele "Uudised"