Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Struktuurifondid panustavad infoühiskonna arendamisse

Sel suvel kuulutas RIA välja taotlusvooru, kuhu sai esitada projekte infoühiskonna arendamiseks. Saabunud 93 eeltaotlusest on heakskiidu saanud esimesed 31 projekti, mida toetatakse struktuurifondidest 139 miljoni krooni eest.

Komisjon oli käesoleva nädala alguseks jõudnud läbi vaadata 38 projekti, heaks kiideti neist 31 projektitaotlust. Rohelise tule saanud projektide seas on rahvusringhäälingu ühtse veebikeskkonna loomine, riigi kinnisvararegistri arendamine, Eesti vanima dokumentaalse kultuuripärandi digiteerimine, Tallinna vanalinna 3D mudeli loomine ning palju muud.

Selle aasta suvel alustas RIA taotluste vastuvõtmist infoühiskonna arendamiseks. Kuue nädalaga laekus 93 projektitaotlust 350 miljoni krooni eest. Taotlused vaadatakse läbi nende saabumise järjekorras. Kokku on struktuurifondide eelarves nende projektide toetamiseks 250 miljonit krooni.

Eeltaotluse rahuldamise otsus tagab projekti ellu viimiseks taotletud summa broneerimise. Toetuse taotlejal on nüüd 24 kuud projekti ellu viimiseks.

Alates 2007. aastast on infoühiskonna arendamise projekte struktuurifondidest toetatud rohkem kui poole miljardi krooniga.

Toetusi saab kasutada info- ja kommunikatsioonitehnoloogia abil riigivalitsemise tõhustamiseks; kodanikele, ettevõtetele ja avaliku sektori asutustele avalike teenuste paremaks osutamiseks ning tehniliste ligipääsuvõimaluste ja osalusvõimaluste suurendamiseks.

Teema: Struktuuritoetused

Lisatud 06.11.2009

Tagasi lehele "Uudised"