Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Jooksev taotlusvoor: sotsiaalkaitse avalike teenuste kaasajastamine

Taotlusvooru „Sotsiaalkaitse avalike teenuste kaasajastamine“ eesmärk on sotsiaalkindlustuse valdkonna avalike teenuste ümberkorraldamine informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia abil nii, et pikemas perspektiivis oleks saavutatav teenuste osutamise majanduslik tõhusus ja suureneks asutuste- ja valitsustasandite vaheline koostöö teenuste osutamisel.

Laiem eesmärk on saavutada olukord, kus sotsiaalkindlustussüsteem on jätkusuutlik ja adekvaatne, paraneb tööturu olukord ja suureneb sotsiaalne turvalisus.

Taotlusvooru tulemus: SKAIS2 projekti tegevusplaanist lähtuvad arendused, mis võimaldavad võtta kasutusele kaasaegse, standardiseeritud ja kergesti kohandatava infosüsteemi. See peab toetama uusi teenuseid ja uuendatud tööprotsesse, looma põhjalikud analüüsi- ja statistikateenused ning võimaldama terviklikult maandada turvalisusega seotud riske. Lisaks peab see tagama suurte rahavoogude efektiivse haldamise ning andma instrumendid kvaliteedijuhtimiseks ja järelevalve tegemiseks. SKAIS2 projekti tegevusplaan peab olema terviklik, dokumenteeritud ning kooskõlastatud toetuse taotleja ja rakendusasutuse vahel.

Toetust võivad taotleda sotsiaalvaldkonna teenuseid pakkuvad riigiasutused.

Taotlusvooru kogumaht on 3 500 000 eurot. Projekti maksimaalne eelarve on 500 000 eurot. Projekti toetuse määr on 100%.

Toetatud projektid

Taotluste esitamine

Taotluste vastuvõtmist alustati 1. juulil 2015.

Alates 29.05.2017 saab taotlusi esitada elektrooniliselt struktuuritoetuse registri e-toetuse keskkonnas aadressil etoetus.struktuurifondid.ee. Vastavalt RIA peadirektori 26.05.2017 käskkirjale nr 17-062 (.pdf, 252 KB) ei saa senise projektijuhtimise infosüsteemi kaudu enam uusi taotlusi esitada.

Taotluste deklaratsioon tuleb allkirjastada allkirjaõigusliku isiku poolt.

Taotluse ettevalmistamisel ja esitamisel lähtuda majandus- ja taristuministri 15. aprilli 2015 määrusest nr 31 „Avalike teenuste pakkumise arendamiseks toetuse andmise tingimused ja kord”.

Taotluste vastuvõtmine lõpetatakse, kui esitatud taotluste kogumaht ulatub 3 500 000 euroni. Taotluste vastuvõtmise lõpetamisest teavitatakse taotlejaid RIA veebilehel.

Jooksva taotlusvooru põhitingimused ja valikukomisjoni koosseis (.pdf, 210 KB) – voor algatati majandus- ja taristuministri 06.juuni 2015 käskkirjaga nr 15-0156.

Küsimuste korral kirjutage meiliaadressil ria at ria dot ee.


Kas said vastuse oma küsimusele?

Lisatud 29.06.2015
Uuendatud 09.08.2018

Tagasi lehele "Jooksev voor: sotsiaalkaitse teenuste uuendamine"