Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Sõiduauto kasutusrendi hanke küsimused vastused

Lihtmenetluse "Sõiduauto kasutusrent" hankedokumentide nr 5-2/11-0384-002 (edaspidi HD) on saabunud alljärgnevad küsimused: 

1. Küsimus (saabunud 16.12.2011):   Punktis 3.1.2.1 on toodud järgmine nõue: Pakkuja viimase kahe majandusaasta (2009-2010) netokäive vastavas valdkonnas (sõidukite müük) peab olema olnud igal majandusaastal vähemalt 1 000 000 (üks miljon) krooni. Küsimus: kas ühispakkumise puhul piisab sellest, et ühel pakkujal on vastav tingimus täidetud (sõiduki müüjal) ja teisel mitte (finantseerijal)?
 
Vastus (avaldatud 19.12.2011): Ühispakkumuse korral piisab, kui ühel pakkujatest on vastav nõue täidetud.
 
2. Küsimus (saabunud 16.12.2011):   Punktis 3.1.2.2 on toodud järgmine nõue: Pakkuja on teostanud viimase kahe majandusaasta (2009-2010) jooksul vähemalt 2 (kaks) sõidukite kasutusrendi tehingut. Küsimus: kas teostamise all on mõeldud kasutusrendilepingu sõlmimist (n.ö alguskuupäeva) vastavatel aastatel või fakti, et nimetatud aastatel on olnud kehtivad kasutusrendi lepingud (näiteks allkirjastatud 2008. a.)?
 
Vastus (avaldatud 19.12.2011):  Käesoleva hanke punktis 3.1.2.2 on teostamise all mõeldud tehinguid, mis on toimunud 2009 ja 2010 aasta jooksul. Näiteks vastab sellele tingimusele hetkel kehtiv kasutusrendi leping, mis on allkirjastatud 2008.a. ja mis on sõlmitud kolmeks või enamaks aastaks. Samuti vastab tingimusele ka 2009.a alguses sõlmitud leping, mis sõlmitud kaheks või enamaks aastaks.
  
3.  Küsimus (saabunud 16.12.2011):   Punktis 3.1.3.1 on toodud järgmine nõue: Pakkujal peab olema allnimetatud registreeringud  või tegevusload... Küsimus: kas ühispakkumise puhul peavad mõlemal ühispakkujal olema kõik nimetatud registreeringud või piisab sellest, kui sõidukite müüjal on MTR-i registreeringud Hulgikaubanduse ja Teeninduse vallas ning finantseerijal Liisingtehingute osas?

Vastus (avaldatud 19.12.2011): 
Ühispakkumuse korral ei pea igal ühispakkujal olema kõik nimetatud registreeringud või tegevusload, kuid ühispakkujatel koos peavad need registreeringud või tegevusload olemas olema.
 
4.  Küsimus (saabunud 16.12.2011):  Punktis 3.1.3.1.3 on toodud järgmine nõue: MTR registreering tegevusalal Liisingutehingud. Küsimus: ühispakkujal on olemas MTR registreering Teeninduse valdkonnas ning eraldi registreeritud teenusena Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5t) rentimine ja kasutusrent (EMTAK kood 7711). Kas sellisel juhul on eraldi vajalik ka MTR registreering Liisingutehingute osas?
 
Vastus (avaldatud 19.12.2011): Kui ühe ühispakkuja põhitegevusala on liisingutehingud, siis peab see tegevus olema kajastatud ka MTR registreeringuna (liisinguandjal peab olema vastav registreering).
 
5.  Küsimus (saabunud 19.12.2011):  Hea meelega pakuks aga nõutud tarnetähtaeg käib üle jõu. Kas see on võimalik, et tarneaeg mingeil tingimustel (asendusauto vastavaks ajaks vmt) pikem võiks olla? 
 
Vastus (avaldatud 20.12.2011): Tarneaeg võib pikem olla vaid juhul, kui pakutakse selleks ajaks asendusautot. Asendusauto kasutamise maksumus peab olema hinnapakkumuse vormil eraldi reana välja toodud ja asendusauto kasutamise  maksumust arvestab hankija pakkumuste hindamisel
 
 

Lisatud 30.03.2012

Tagasi lehele "Riigihanked"