Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Periood 2004–2006

IT-alaseid projekte toetati meetmest 4.5 „Infoühiskonna arendamine“ Vabariigi Valitsuse kinnitatud investeeringute kava alusel ja ühe taotlusvooru tulemusel.

Meede 4.5 oli suunatud dokumendis "Infopoliitika põhialused aastateks 2004–2006" (valitsuse 6. mai 2004 otsus nr 19) ning EL Nõukogu 18. veebruari 2003. a resolutsioonis e-Euroopa 2005 tegevuskava rakendamise kohta sätestatud eesmärkide saavutamisele. "Infopoliitika põhialuste 2004–2006" üks eesmärk oli arendada avaliku sektori elektroonilisi teenuseid vähemalt e-Euroopa tegevuskavas püstitatud peamiste online-teenuste nimekirja ulatuses.

Meetme spetsiifilised eesmärgid:

Avaliku sektori ülesannetest tulenevate e-teenuste arendamine ja infosüsteemide koostoime tagamine selleks, et tõsta avaliku sektori ja kogu ühiskonna efektiivsust. Meetme raames pöörati põhitähelepanu elektroonilise keskkonna arendamisele järgnevates valdkondades:

  • e-valitsemine – avaliku sektori inforessursid muudeti paremini kättesaadavaks ja töödeldavaks ning tagati erinevate andmebaaside omavaheline kokkusobivus;
  • e-haridus – elanikele loodi uusi võimalusi Interneti-põhise õppe rakendamiseks;
  • e-tervishoid – algatati projekt soodustamaks kaasaegsete IT lahenduste laialdasemat kasutamist tervishoiusektoris. Rakendati digitaalset terviseloo süsteemi, mis lõi võimaluse infovahetuseks erinevate meditsiiniasutuste vahel ja koondas eri asutuste andmed kokku ühtsesse süsteemi. Tegevust koordineeriti meditsiiniasutuste infrastruktuuri arendamise meetmega.

Meetmest toetati projekte, millega viidi ellu riigi infosüsteemide strateegilisi riigiasutuste vahelisi arendustegevusi. Need olid eelkõige suunatud kodanikule, ettevõtjatele ja riigiasutustele mõeldud e-teenuste loomisele.

2004. a koostatud Investeeringute kava alusel toetas EL 20 projekti kokku 79 458 939 krooniga, millele lisandus riiklik toetus 27 428 870 krooni.

Toetatud projektide nimekiri


Kas said vastuse oma küsimusele?

Vaata lisaks

Lisatud 24.10.2005
Uuendatud 06.11.2014

Tagasi lehele "Struktuuritoetused"