Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Struktuuritoetuste kontaktid

Struktuuritoetuste juhtimis- ja kontrollisüsteemide protseduuride kohta annab informatsiooni struktuuritoetuse osakonna juhataja Jaak Liivik.

Väljamaksete ja ettemaksetega ning rahade broneerimisega tegeleb Eve Kiidemaa.

Eel- ja täistaotluste menetlemise, hankemenetluste kontrolli ning lepingute kooskõlastamisega tegeleb Katrin Kivi.

Eve Kiidemaa

Osakond Struktuuritoetuse osakond
Ametikoht struktuuritoetuse peaspetsialist
Telefon 663 0291
E-post eve dot kiidemaa at ria dot ee

Eve osaleb avatud taotlusvoorude korraldamises ning menetleb toetuse taotlusi ja väljamaksetaotlusi.

Helina Aunapuu

Osakond Struktuuritoetuse osakond
Ametikoht struktuuritoetuse peaspetsialist
Telefon 663 0267
E-post helina dot aunapuu at ria dot ee

Helina kindlustab Euroopa Liidu struktuuritoetuse sihipärast kasutamist infotehnoloogia edendamise valdkonnas.

Inga Vähi

Osakond Struktuuritoetuse osakond
Ametikoht struktuuritoetuse peaspetsialist
Telefon 663 0205
E-post inga dot vahi at ria dot ee

Inga kindlustab Euroopa Liidu struktuuritoetuse sihipärast kasutamist infotehnoloogia edendamise valdkonnas.

Jaak Liivik

Osakond Struktuuritoetuse osakond
Ametikoht osakonnajuhataja
Telefon 663 0215
E-post jaak dot liivik at ria dot ee

Jaak juhib osakonna tööd, tagab osakonna ülesannete täitmise ning vastutab osakonnale pandud ülesannete õiguspärase, täpse ja õigeaegse täitmise eest.

Katrin Kivi

Osakond Struktuuritoetuse osakond
Ametikoht struktuuritoetuse peaspetsialist
Telefon 663 0292
E-post katrin dot kivi at ria dot ee

Katrin kindlustab Euroopa Liidu struktuuritoetuse sihipärast kasutamist infotehnoloogia edendamise valdkonnas.

Paavo Kirsi

Osakond Struktuuritoetuse osakond
Ametikoht struktuuritoetuse peaspetsialist
Telefon 666 8817
E-post paavo dot kirsi at ria dot ee

Paavo kindlustab Euroopa Liidu struktuuritoetuse sihipärast kasutamist infotehnoloogia edendamise valdkonnas.

Tagasi lehele "Struktuuritoetused"