Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Jooksev taotlusvoor (Projektid on lõppenud)

Projekt Toetuse saaja Täistaotluse rahuldamise kuupäev Rahuldatud täistaotluse maht Tehtud väljamakseid
Eesti spordiregistri edasiarendamine – Eesti spordirajatiste register ja Eesti spordi biograafiline leksikon Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutus 20.01.2010 92 608,97 92 608,69
(Projekt on lõppenud)
Aadressiandmete süsteemi haldussüsteemi kasutusvõimaluste suurendamine Maa-amet 21.01.2010 160 996,00 160 996,01
(Projekt on lõppenud)
Liiklusregistri arendamine juhtimisõiguse valdkonnas ja eelduste loomine uute e–teenuste arendamiseks Maanteeamet 27.01.2010 511 022,20 507 826,61
(Projekt on lõppenud)
SA Tallinna Lastehaigla infosüsteemi liidestamine e-tervise infosüsteemidega - Tervise infosüsteemiga ja Retseptikeskusega SA Tallinna Lastehaigla 01.02.2010 327 170,78 327 170,78
(Projekt on lõppenud)
Digitaalse isikutunnistuse rakendamine Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus 04.02.2010 132 665,51 132 665,52
(Projekt on lõppenud)
Rahvusarhiivi fotonegatiivide ja diapositiivide digiteerimine Rahvusarhiiv 10.02.2010 450 569,79 450 569,79
(Projekt on lõppenud)
Kodakondsus- ja Migratsiooniameti andmekogude ja rahvastikuregistri andmevahetuse täiendamine ja üleviimine X-teele Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus 12.03.2010 121 432,13 120 902,85
(Projekt on lõppenud)
Eesti vanima dokumentaalse kultuuripärandi (Rahvusarhiivi, Tallinna Linnaarhiivi ja Eesti Ajaloomuuseumi pärgamendikollektsioonide) digiteerimine ja online juurdepääsu loomine Rahvusarhiiv 18.03.2010 105 272,15 105 271,94
(Projekt on lõppenud)
Eesti trükise Punase Raamatu ja eesti kultuuri käsikirjaliste alliktekstide säilivuse ja kättesaadavuse tagamine Eesti Kirjandusmuuseum 25.03.2010 396 719,93 396 719,73
(Projekt on lõppenud)
Eesti filmi infosüsteemi (EFIS) loomine rahvusliku filmipärandi säilitamiseks ja avalikkusele kättesaadavaks tegemiseks Mittetulundusühing EESTI FILMI ANDMEBAAS 05.04.2010 100 081,24 100 079,98
(Projekt on lõppenud)
Tööinspektsioon infosüsteemi (ITI) e-teenuste väljaarendamine Sotsiaalministeerium 14.04.2010 126 253,63 126 253,63
(Projekt on lõppenud)
Filmiarhiivi originaalvideote ning filmide kasutuskoopiate digiteerimine Rahvusarhiiv 16.04.2010 166 612,55 166 612,55
(Projekt on lõppenud)
Kõrgkoolide õppeinfosüsteemi ÕIS edasiarendamine Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus 20.04.2010 103 175,23 87 698,95
(Projekt on lõppenud)
Tallinna vanalinna 3D mudeli loomine ja avalikku kasutusse andmine Tallinna Linnaplaneerimise Amet 04.05.2010 404 319,28 394 820,83
(Projekt on lõppenud)
SA Erametsakeskuse infosüsteemi EMKIS-e edasiarendus SA Eramatsakeskus 11.05.2010 231 554,46 223 643,96
(Projekt on lõppenud)
Riigiabi ja vähese tähtsusega abi registri funktsionaalsuse täiendamine Rahandusministeerium 11.05.2010 50 618,03 50 618,03
(Projekt on lõppenud)
Rahvusarhiivi kaartide ja plaanide digiteerimine Rahvusarhiiv 14.05.2010 503 967,32 503 527,06
(Projekt on lõppenud)
Tehnilise Järelevalve Ameti e-teenuste mooduli loomine Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 28.05.2010 89 823,99 89 823,99
(Projekt on lõppenud)
Integreeritud metaandmete haldussüsteemi iMETA loomine Statistikaamet 09.07.2010 196 434,75 188 038,85
(Projekt on lõppenud)
Tallinna avalike teenuste andmekogu arendus Tallinna Linnakantselei 16.07.2010 232 888,23 232 888,19
(Projekt on lõppenud)
Riigi kinnisvararegistri arendus Rahandusministeerium 15.06.2010 252 323,19 252 323,16
(Projekt on lõppenud)
Audiitortegevuse registri arendus Rahandusministeerium 25.06.2010 140 442,01 140 441,64
(Projekt on lõppenud)
Statistiliste vaatluste andmekogumise projekt Statistikaamet 21.06.2010 185 215,96 185 215,96
(Projekt on lõppenud)
Nitroalusel kroonikafilmide digiteerimine Filmiarhiivis Rahvusarhiiv 27.07.2010 260 714,01 260 479,82
(Projekt on lõppenud)
Andmehõiverakenduse loomine üleminekuks registripõhisele statistika tegemisele (ADAM) Statistikaamet 10.08.2010 310 216,02 304 998,77
(Projekt on lõppenud)
Liiklusjärelevalve infosüsteemi loomine Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 10.08.2010 83 221,71 75 122,85
(Projekt on lõppenud)
Keskkonnatasude arvestamise ja haldamise automatiseerimine Keskkonnaministeerium 09.09.2010 92 032,77 92 032,77
(Projekt on lõppenud)
Ajaloolise ning pildilise entsüklopeedilise teabevaramu digiteerimine MTÜ Entsüklopeedia 27.09.2010 430 892,33 430 892,30
(Projekt on lõppenud)
Dokumendihaldussüsteemi juurutamine Politsei- ja Piirivalveametis Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus 01.12.2010 361 647,39 355 591,53
(Projekt on lõppenud)
ISKE turvameetmete rakendamine Siseministeeriumi haldusalas Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus 20.12.2010 484 489,36 482 271,39
(Projekt on lõppenud)
e-PRIA teenuste ja raamistiku arendamine Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet 13.12.2010 493 400,48 489 832,58
(Projekt on lõppenud)
Justiitsministeeriumi haldusala dokumendihalduse ühtlustamine Registrite ja Infosüsteemide Keskus 13.12.2010 385 116,51 385 116,51
(Projekt on lõppenud)
Riikliku ruumiandmete infrastruktuuri loomine INSPIRE direktiivi Lisa 1 ruumiandmevaldkondade ning otsingu- ning vaatamisteenuste osas Maa-amet 22.12.2010 481 306,56 473 429,02
(Projekt on lõppenud)
Statistiliste registrite infosüsteemi loomine Statistikaamet 29.12.2010 463 601,98 455 447,22
(Projekt on lõppenud)
Eesti Rahvusringhäälingu ühtse veebikeskkonna loomine ning riigi infosüsteemiga ühildamine Eesti Rahvusringhääling 31.12.2010 384 837,60 383 176,49
(Projekt on lõppenud)
Piiriturvalisuse tagamise targa sensorvõrgu ja andmevahetuse süsteem Politsei- ja Piirivalveamet 31.12.2010 167 678,60 167 678,60
(Projekt on lõppenud)
Digitaalne algus - Eesti Vabariigi loomist ja iseseisvuse taastamist kajastavate dokumentide digiteerimine Rahvusarhiiv 19.01.2011 328 090,21 328 084,74
(Projekt on lõppenud)
Kontrollikeskkond 4 (KOKE4) Maksu- ja Tolliamet 11.02.2011 189 204,06 189 204,06
(Projekt on lõppenud)
Riikliku ehitisregistri e-teenuste mooduli loomine Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 11.02.2011 474 516,19 472 919,76
(Projekt on lõppenud)
Kommunismipärandi digitaliseerimine Sihtasutus Unitas 14.04.2011 193 228,37 193 228,15
(Projekt on lõppenud)
Juhtimise infosüsteemis ALIS juhtimisinfo kvaliteedi tõhustamine Politsei- ja Piirivalveametis Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus   500 047,05 481 075,67
(Projekt on lõppenud)
Pärimisregistri ajakohastamine Registrite ja Infosüsteemide Keskus   499 968,04 499 929,40
(Projekt on lõppenud)
Keskkonnaministeeriumi ja tema valitsemisala asutuste üleviimine täisdigitaalsele dokumendihaldusele Keskkonnaministeerium   440 960,33 346 788,17
(Projekt on lõppenud)
Infosüsteemide kolmeastmelise etalonturbe (ISKE) rakendamine Kultuuriministeeriumis Kultuuriministeerium   15 073,20 15 073,20
(Projekt on lõppenud)
ISKE (infosüsteemide kolmeastmelise etalonturbesüsteemi) rakendamine Statistikaametis Statistikaamet   22 560,00 22 560,00
(Projekt on lõppenud)
Elektrirongide reaalaja jälgimissüsteemi arendamine Maanteeamet 15.11.2012 49 011,60 40 381,20
(Projekt on lõppenud)
Siseministeeriumi haldusala ärikriitiliste menetlusinfosüsteemide KAIRI,mMAIRI, KAIS ja MIS käideladavuse viimine ISKE K2 tasemele Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus 31.05.2012 364 657,51 343 938,10
(Projekt on lõppenud)
SA Tallinna Lastehaigla dokumendihaldus Sihtasutus Tallinna Lastehaigla 24.04.2012 122 863,75 104 434,19
(Projekt on lõppenud)
Siseriiklik aktsiisidokumentide haldamise elektroonne süsteem Maksu- ja Tolliamet 13.11.2012 481 899,84 479 490,34
(Projekt on lõppenud)
Põllumajandusvaldkonna kliendiportaali loomine Põllumajandusministeerium 05.12.2012 352 800,00 352 800,00
(Projekt on lõppenud)
Sotsiaalkindlustusameti infosüsteemi SKAIS e-teenused Sotsiaalministeerium 28.11.2012 239 940,00 230 748,00
(Projekt on lõppenud)
Tartu Ülikooli Raamatukogu kultuurivarade digitaliseerimine ning teabe kättesaadavuse lihtsustamine Tartu Ülikool 09.06.2011 74 584,58 74 584,58
(Projekt on lõppenud)
Kokku 13 830 727,38 13 568 028,11

Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi logo

Tagasi lehele "Avatud taotlusvoor"